4.3. Chuẩn bị tập tin để khởi động thanh bộ nhớ USB

Để chuẩn bị thanh USB, bạn cần một hệ thống đang chạy GNU/Linux và hỗ trợ USB. Dùng hệ thống Linux hiện thời, thanh USB nên được tự động nhận ra khi bạn nạp nó vào. Không thì bạn nên kiểm tra lại mô-đun usb-storage đã được nạp chưa. Khi thanh USB được nạp, nó sẽ được ánh xạ tới một thiết bị tên /dev/sdX, mà “X” là một chữ trong phạm vi ASCII a-z. Bạn nên có khả năng thấy thiết bị đích bằng cách chạy lệnh dmesg sau khi nạp vào. Để ghi vào thanh đó, có lẽ bạn cần phải tắt cái chuyển bảo vệ chống ghi của nó.

Cảnh báo

GHI CHÚ : các thủ tục diễn tả trong phần này sẽ hủy bất cứ dữ liệu nào vẫn còn nằm trên thiết bị đó. Kiểm tra rất cẩn thận bạn đang sử dụng tên thiết bị đúng cho thanh USB. Nếu bạn sử dụng thiết bị không đúng, kết quả có thể là tất cả các thông tin nằm trên (ví dụ) một đĩa cứng bị mất hoàn toàn.

4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD or DVD image

Debian CD and DVD images can now be written directly a USB stick, which is a very easy way to make a bootable USB stick. Simply choose a CD or DVD image that will fit on your USB stick. See Phần 4.1, “Bộ đĩa CD Debian GNU/Linux chính thức” to get a CD or DVD image.

Alternatively, for very small USB sticks, only a few megabytes in size, you can download the mini.iso image from the netboot directory (at the location mentioned in Phần 4.2.1, “Tìm ảnh cài đặt ở đâu”). [4]

The CD or DVD image you choose should be written directly to the USB stick, overwriting its current contents. For example, when using an existing GNU/Linux system, the CD or DVD image file can be written to a USB stick as follows:

# cat debian.iso > /dev/sdX
# sync

4.3.2. Manually copying files to the USB stick

An alternative way to set up your USB stick is to manually copy the installer files, and also a CD image to it. Note that the USB stick should be at least 256 MB in size (smaller setups are possible if you follow Phần 4.3.3, “Manually copying files to the USB stick — the flexible way”).

Có một tập tin toàn bộ hd-media/boot.img.gz chứa tất cả các tập tin cài đặt (gồm có hạt nhân) cũng như syslinux và tập tin cấu hình của nó.

Ghi chú rằng, dù tiện ích, phương pháp này vẫn có một nhược điểm lớn: kích cỡ hợp lý của khối tin bị hạn chế thành 256 MB, thậm chí nếu thanh USB có nhiều khả năng hơn. Bạn cần phải phân vùng lại thanh USB và tạo hệ thống tập tin mới để phục hồi khả năng đầy đủ về sau nếu bạn muốn sử dụng nó nhằm mục đích khác. Một nhược điểm thứ hai là bạn không thể sao chép vào thanh USB một ảnh đĩa CD đầy đủ, chỉ ảnh CD nhỏ hơn kiểu danh thiếp (businesscard) hay cài đặt qua mạng (netinst).

Để sử dụng ảnh này, chỉ cần giải nén nó trực tiếp vào thanh USB:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

Sau đó, gắn kết thanh USB (mount /dev/sdX /mnt), mà giờ chứa một hệ thống tập tin FAT , và sao chép vào nó một ảnh ISO Debian kiểu danh thiếp (businesscard) hay cài đặt qua mạng (netinst). Tháo gắn kết thanh USB (umount /mnt) và bạn đã hoàn tất.

4.3.3. Manually copying files to the USB stick — the flexible way

Nếu bạn thích tính chất dẻo hơn, hoặc chỉ muốn biết có gì xảy ra, bạn nên sử dụng phương pháp theo đây để sao chép các tập tin vào thanh USB. Một lợi ích về sử dụng phương pháp này là (nếu thanh USB có đủ khả năng) bạn có dịp sao chép vào nó một ảnh ISO đĩa CD đầy đủ.

4.3.3.1. Phân vùng thanh USB

Tiết đoạn này diễn tả phương pháp thiết lập thanh USB để dùng chỉ phân vùng thứ nhất, thay vì toàn bộ thiết bị.

Ghi chú

Vì phần lớn các thanh USB được cấu hình sẵn với một phân vùng FAT16 riêng lẻ, rất có thể là bạn không cần phân vùng lại hay định dạng lại thanh đó. Nếu bạn vẫn cần làm như thế, hãy dùng cfdisk hay bất cứ công cụ phân vùng khác nào để tạo một phân vùng FAT16[5], sau đó tạo hệ thống tập tin dùng:

# mkdosfs /dev/sdX1

Kiểm tra lại bạn dùng tên thiết bị đúng cho thanh USB. Lệnh mkdosfs có sẵn trong gói Debian dosfstools.

Để khởi chạy hạt nhân sau khi khởi động từ thanh USB, bạn cần phải để một bộ nạp khởi động (bootloader) trên thanh đó. Dù bất cứ bộ nạp khởi động nào (v.d. lilo) nên có tác động, tiện ích là sử dụng syslinux, vì nó dùng một phân vùng FAT16 và có thể được cấu hình lại bằng cách chỉ chỉnh sửa một tập tin văn bản. Bất cứ hệ điều hành nào hỗ trợ hệ thống tập tin FAT thì có thể được sử dụng để sửa đổi cấu hình của bộ nạp khởi động.

Để chèn syslinux vào phiên bản FAT16 partition trên thanh USB, cài đặt vào hệ thống hai gói syslinuxmtools, và chạy câu lệnh này:

# syslinux /dev/sdX1

Lại kiểm tra xem bạn đang sử dụng tên thiết bị đúng. Khi khởi chạy syslinux, phiên bản phải chưa được nạp. Thủ tục này ghi vào phiên bản một rãnh ghi khởi động, và tạo tập tin ldlinux.sys mà chứa mã của bộ nạp khởi động.

4.3.3.2. Thêm ảnh cài đặt

Gắn kết phân vùng (mount /dev/sdX1 /mnt) và sao chép vào thanh những tập tin ảnh cài đặt theo đây:

  • vmlinuz hay linux (tập tin nhị phân hạt nhân)

  • initrd.gz (ảnh đĩa RAM đầu tiên)

Bạn có thể chọn hoặc phiên bản thông thường hoặc phiên bản đồ họa của trình cài đặt. Phiên bản đồ họa của trình cài đặt nằm trong thư mục con gtk. Nếu bạn muốn thay đổi tên của tập tin, ghi chú rằng syslinux chỉ có khả năng xử lý tên tập tin kiểu DOS (8.3).

Sau đó thì bạn nên tạo một tập tin cấu hình syslinux.cfg: nó nên chứa ít nhất hai dòng này (thay đổi tên của bản nhị phân hạt nhân thành “linux” nếu bạn đã dùng một ảnh kiểu netboot):

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

Đối với trình cài đặt kiểu đồ họa, bạn nên thêm vào dòng thứ hai chuỗi vga=788.

Nếu bạn đã sử dụng một ảnh hd-media, bạn giờ nên sao chép vào thanh USB một ảnh ISO Debian[6]. Một khi hoàn tất thì tháo gắn kết thanh USB (umount /mnt).[4] A special method can be used to add firmware to the mini.iso. First, write the mini.iso to the USB stick. Next obtain the necessary firmware files. See Phần 6.4, “Nạp phần vững bị thiếu” for more information about firmware. Now unplug and replug the USB stick, and two partitions should now be visible on it. You should mount the second of the two partitions, and unpack the firmware onto it.

# mount /dev/sdX2 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /đường/dẫn/đến/firmware.tar.gz
# cd /
# umount

[5] Đừng quên lập cờ có khả năng khởi động: “bootable”.

[6] Bạn có thể sử dụng một ảnh ISO kiểu danh thiếp (businesscard), một ảnh ISO kiểu cài đặt qua mạng (netinst) hay một ảnh đĩa CD đầy đủ (xem Phần 4.1, “Bộ đĩa CD Debian GNU/Linux chính thức”). Kiểm tra lại bạn chọn kiểu thích hợp. Ghi chú rằng ảnh kiểu “netbookt mini.iso” không chạy được nhằm mục đích này.