Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på 64-bit PC
5.1.1. Uppstart från en cd-rom
5.1.2. Starta upp från Windows
5.1.3. Booting from DOS
5.1.4. Uppstart från Linux med LILO eller GRUB
5.1.5. Uppstart från USB-minne
5.1.6. Uppstart via TFTP
5.1.7. Uppstartsskärmen
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Punktskriftsskärmar med USB
5.2.2. Punktskriftsskärmar med seriekabel
5.2.3. Talsynteser (maskinvara)
5.2.4. Brädenheter
5.2.5. Tema med hög kontrast
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Parametrar för Debian Installer
5.3.2. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.3. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.4. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Vanliga installationsproblem på 64-bit PC
5.4.4. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.5. Rapportering av installationsproblem
5.4.6. Skicka installationsrapporter