5.2. Zpřístupnění

Někteří uživatelé mohou vyžadovat speciální podporu, například z důvodu zrakového postižení. Braillovy řádky připojené přes USB jsou rozpoznány automaticky, ale většinu zpřístupňujících vlastností je třeba zapnout ručně. Na počítačích, které to podporují, se v zaváděcím menu ozve pípnutí. Toto pípnutí signalizuje, že je menu připraveno zpracovávat stisky kláves. Poté můžete přidat zaváděcí parametry, které zapnou některé další zpřístupňující vlastnosti (viz 5.1.7 – „Zaváděcí obrazovka“). Zavaděče na většině architektur interpretují klávesnici jako QWERTY.

5.2.1. Braillův řádek připojený na USB

Braillovy řádky připojené na USB by měly být rozpoznány automaticky. V takovém případě se instalace automaticky přepne do textového rozhraní a podpora braillova řádku se automaticky doinstaluje do instalovaného systému. V zaváděcím menu tedy stačí pouze stisknout Enter. Po startu brltty si můžete v nastaveních zvolit vhodnou braillovu tabulku. Dokumentaci ohledně rozložení kláves naleznete na stránkách brltty.

5.2.2. Braillův řádek připojený na sériový port

Braillovy řádky připojené na sériový port nelze rozpoznat automaticky, protože by to některé modely mohlo poškodit. Musíte tedy použít zaváděcí parametr brltty=ovladač,port,tabulka, kterým brltty řeknete, který ovladač má použít. ovladač je dvoupísmenný kód ovladače připojeného řádku (viz seznam kódů ovladačů). port je název sériového portu, ke kterému je řádek připojen; výchozí hodnotou je ttyS0. tabulka určuje braillovu tabulku pro daný jazyk (viz seznam kódů jazykových tabulek); výchozí je anglická tabulka. Tabulku můžete změnit i později v nastaveních brltty. Dokumentaci ohledně rozložení kláves naleznete na stránkách brltty.

5.2.3. Hardwarová syntéza hlasu

Podpora pro hardwarovou syntézu hlasu funguje pouze v textovém režimu, nicméně kvůli své velikosti je dostupná pouze na médiích s podporou grafického instalátoru. V zaváděcím menu tedy musíte vybrat grafickou instalaci „Graphical install“.

Zařízení pro hardwarovou syntézu hlasu nelze rozpoznat automaticky a proto musíte použít zaváděcí parametr speakup.synth=ovladač, kterým speakupu prozradíte, který ovladač má použít. Jako ovladač zadejte dvoupísmenný kód ovladače vašeho zařízení (viz seznam kódů). Instalace se pak automaticky přepne do textového režimu a do instalovaného systému přidá podporu pro hlasovou syntézu.

5.2.4. Zařízení připojená rovnou na sběrnici

Některá zařízení pro zpřístupnění jsou dodávána jako karty zapojené uvnitř počítače, které čtou text přímo z videopaměti. Aby tyto karty fungovaly, musíte vypnout framebuffer zaváděcím parametrem vga=normal fb=false. Tím však také snížíte počet dostupných jazyků.

Pokud chcete, je možné aktivovat textovou verzi zavaděče ještě před přidáním zaváděcícho parametru stiskem klávesy h následované klávesou Enter.

5.2.5. Kontrastní téma

Uživatelé se zhoršeným zrakem mohou při instalaci použít vysoce kontrastní téma, které by mělo zlepšit čitelnost. Pro zapnutí stačí přidat zaváděcí parametr theme=dark.