Udgivelsesnoter til Debian GNU/Linux 6.0 (squeeze), 64-bit PC

Debian-dokumentationsprojektet

Dette dokument er fri software. Du kan videredistribuere og/eller modificere det under de betingelser, som er angivet i GNU General Public License, version 2, som er udgivet af Free Software Foundation.

Dette dokument distribueres i håb om at det vil vise sig nyttigt, men UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, uden selv de underforståede garantier omkring SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Yderligere detaljer kan læses i GNU General Public License.

Du bør have modtaget en kopi af GNU General Public License sammen med dette dokument. Hvis ikke, så skriv til Free software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Licensteksten kan også findes på http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html og /usr/share/common-licenses/GPL-2 på Debian GNU/Linux.

4. februar, 2011


Indholdsfortegnelse

1. Introduktion
1.1. Rapporter fejl i dette dokument
1.2. Bidrag med opgraderingsrapporter
1.3. Kilder til dette dokument
2. Nyt i Debian GNU/Linux 6.0
2.1. Nyt i distributionen
2.1.1. Cd, dvd og Blu-ray
2.1.2. Firmware er flyttet til sektionen non-free
2.1.3. Pakkehåndtering
2.1.4. Afhængighedsbestemt opstart
2.1.5. Ensartede tastaturinstillinger
2.1.6. Indstilling af grafiktilstand er flyttet til kernen
2.1.7. LDAP-understøttelse
2.1.8. Sektionen stable-updates
2.1.9. backports.org/backports.debian.org
2.2. Debian Live
2.3. Omfattende understøttelse af neuroradiologisk forskning
3. Installeringssystemet
3.1. Hvad er nyt i installeringssystemet?
3.1.1. Større ændringer
3.1.2. Automatisk installering
4. Upgrades from Debian 5.0 (lenny)
4.1. Preparing for the upgrade
4.1.1. Back up any data or configuration information
4.1.2. Inform users in advance
4.1.3. Prepare for downtime on services
4.1.4. Prepare for recovery
4.1.5. Prepare a safe environment for the upgrade
4.1.6. Remove conflicting packages
4.2. Checking system status
4.2.1. Review actions pending in package manager
4.2.2. Disabling APT pinning
4.2.3. Checking packages status
4.2.4. The proposed-updates section
4.2.5. Unofficial sources and backports
4.3. Preparing sources for APT
4.3.1. Adding APT Internet sources
4.3.2. Adding APT sources for a local mirror
4.3.3. Adding APT source from CD-ROM or DVD
4.4. Upgrading packages
4.4.1. Recording the session
4.4.2. Updating the package list
4.4.3. Make sure you have sufficient space for the upgrade
4.4.4. Minimal system upgrade
4.4.5. Upgrading the kernel and udev
4.4.6. Upgrading the system
4.5. Possible issues during upgrade
4.5.1. cryptoloop support not included in the squeeze Linux kernel
4.5.2. Expected removals
4.5.3. Errors running aptitude or apt-get
4.5.4. Conflicts or Pre-Depends loops
4.5.5. File conflicts
4.5.6. Configuration changes
4.5.7. Change of session to console
4.5.8. Special care for specific packages
4.6. Upgrading your kernel and related packages
4.6.1. Installing the kernel metapackage
4.6.2. Device enumeration reordering
4.6.3. Boot timing issues (waiting for root device)
4.7. Preparing for the next release
4.7.1. Upgrade to GRUB 2
4.8. Deprecated components
4.9. Obsolete packages
4.9.1. Dummy packages
5. Ting man skal være opmærksom på i forbindelse med squeeze
5.1. Mulige problemer
5.1.1. Migrering af disk-drivere fra IDE- til PATA-delsystemet
5.1.2. Ændring i formatet på mdadm-metadata kræver en nyere version af Grub
5.1.3. Xen-opgraderinger
5.1.4. pam_userdb.so fungerer ikke med nyere versioner af libdb
5.1.5. Mulige problemer med varianter af /bin/sh
5.1.6. Ændring i politikken for kernen vedrørende ressource-konflikter
5.2. LDAP-understøttelse
5.3. Tjenesten sieve flytter til den IANA-tildelte port
5.4. Sikkerhedsstatus på web-browsere
5.5. KDE-skrivebordet
5.5.1. Opgradering fra KDE 3
5.5.2. Nye KDE-metapakker
5.6. Ændringer i og understøttelse af GNOME-skrivebordet
5.6.1. GDM 2.20 og 2.30
5.6.2. Rettigheder til enheder og øvrige administrative rettigheder
5.6.3. Vekselvirkning mellem network-manager og ifupdown
5.7. Ændringer i grafik-stakken
5.7.1. Forældede Xorg-drivere
5.7.2. Indstilling for kernens tilstand
5.7.3. Input-enhed hotplug
5.7.4. Nedlukning af X-server
5.8. Ændring af søgesti for Munin
5.9. Opgraderingsanvisinger til Shorewall
6. Yderligere oplysninger om Debian GNU/Linux
6.1. Yderligere læsning
6.2. Få hjælp
6.2.1. E-post-lister
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Fejlrapportering
6.4. Bidrag til Debian
A. Håndter dit lenny-system før opgraderingen
A.1. Opgradering af dit lenny-system
A.2. Kontroller din kildeliste
A.3. Opgrader forældede sprogindstillinger til UTF-8
B. Bidragydere til udgivelsesnoterne
Stikordsregister
ordliste