2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

Debian does not impose hardware requirements beyond the requirements of the Linux or kFreeBSD kernel and the GNU tool-sets. Therefore, any architecture or platform to which the Linux or kFreeBSD kernel, libc, gcc, etc. have been ported, and for which a Debian port exists, can run Debian. Please refer to the Ports pages at http://www.debian.org/ports/arm/ for more details on ARM architecture systems which have been tested with Debian GNU/Linux.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική ARM, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian GNU/Linux 6.0 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
IPL από ταινία ταινία

Debian GNU/kFreeBSD 6.0 supports two architectures.

Αρχιτεκτονική Debian Designation
Βασισμένη σε Intel x86 kfreebsd-i386
AMD64 & Intel EM64T kfreebsd-amd64

This document covers installation for the ARM architecture using the Linux kernel. If you are looking for information on any of the other Debian-supported architectures take a look at the Debian-Ports pages.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

Κάθε ξεχωριστή αρχιτεκτονική ARM απαιτεί τον δικό της πυρήνα. Εξαιτίας αυτού η διανομή του Debian υποστηρίζει εγκατάσταση σε έναν αριθμό των πιο συνηθισμένων συστημάτων. Όμως η Debian userland μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε επεξεργαστή ARM περιλαμβανομένου του xscale.

Οι περισσότεροι επεξεργαστές ARM μπορούν να τρέξουν και στις δυο καταστάσεις endian (big ή little). Παρ' όλα αυτά η πλειοψηφία των υπαρχόντων υλοποιήσεων χρησιμοποιούν την κατάσταση little-endian. Το Debian υποστηρίζει για την ώρα μόνο συστήματα little-endian ΑRM.

Τα υποστηριζόμενα συστήματα είναι:

IOP32x

Η γραμμή προϊόντων I/O Processor (IOP) της Intel απαντάται σε έναν αριθμό προϊόντων που σχετίζονται με αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων. Το Debian υποστηρίζει προς το παρόν την πλατφόρμα IOP32x, που περιλαμβάνει τους επεξεργαστές IOP 80219 και 32x οι οποίοι απαντώνται σε συσκευές Network Attached Storage (NAS). To Debian υποστηρίζει συγκεκριμένα δύο τέτοιες συσκευές: την GLAN Tank από την IO-Data και την Thecus N2100.

IXP4xx

Η πλατφόρμα IXP4xx βασίζεται στον πυρήνα XScale ARM της Intel. Αυτή την στιγμή μόνο ένα σύστημα που βασίζεται σε IXP4xx υποστηρίζεται, το Linksys NSLU2. Το Linksys NSLU2 (Network Storage Link για οδηγούς δίσκων USB 2.0) είναι μια μικρή συσκευή που επιτρέπει την εύκολη διάθεση αποθηκευτικού χώρου μέσω δικτύου. Διατίθεται με μια σύνδεση Ethernet και δύο θύρες USB στις οποίες μπορούν να συνδεθούν σκληροί δίσκοι. Υπάρχει ένας εξωτερικός δικτυακός τόπος με οδηγίες εγκατάστασης installation instructions.

Kirkwood

Το Kirkwood είναι ένα σύστημα SoC (System on chip) από την Marvell που συμπεριλαμβάνει έναν επεξεργαστή ARM, Ethernet, SATA, USB και άλλα λειτουργικά στοιχεία σε έναν μοναδικό μικροεπεξεργαστή. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται οι ακόλουθες συσκευές που βασίζονται στο Kirkwood: OpenRD (OpenRD-Base και OpenRD-Client), SheevaPlug και QNAP Turbo Station (TS-110, TS-119, TS-210, TS-219 και TS-219P; τα συστήματα TS-410 και TS-419P δεν υποστηρίζονται ακόμα).

Orion5x

Το Orion είναι ένα σύστημα SoC (System on chip) από την Marvell που συμπεριλαμβάνει έναν επεξεργαστή ARM, Ethernet, SATA, USB και άλλες λειτουργικά στοιχεία σε έναν μικροεπεξεργαστή. Υπάρχουν αρκετές συσκευές αποθήκευσης NAS (Network Attached Storage) στην αγορά που βασίζονται στο τσιπ ORION. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται οι παρακάτω συσκευές Orion: Buffalo Kurobox, HP mv2120, QNAP Turbo Station (TS-109, TS-209 και TS-409).

Versatile

Η πλατφόρμα Versatile μπορεί να προσομοιωθεί με τον προσομοιωτή QEMU δίνοντας έτσι έναν καλό τρόπο να δοκιμάσει και να τρέξει κανείς το Debian στην αρχιτεκτινική ARM αν δεν διαθέτει το αντίστοιχο σύστημα.

2.1.3. Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών

Η υποστήριξη που παρέχει το Debian για γραφικά περιβάλλοντα καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που υπάρχει στο σύστημα Χ11 του X.Org. Οι περισσότερες κάρτες οθόνης AGP, PCI, PCIe και PCI-X δουλεύουν με το X.Org. Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών, διαύλους, οθόνες και ποντίκια μπορούν να βρεθούν στο http://xorg.freedesktop.org/. Το Debian 6.0 έρχεται με την έκδοση 7.5 του XOrg.

2.1.4. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι οδηγοί από αρθρώματα (modules) συνήθως πρέπει να φορτώνονται αυτόματα.

Στην αρχιτεκτονική ARM, υποστηρίζονται οι περισσότερες συσκευές Ethernet και παρέχονται οδηγοί σαν αρθρώματα για επιπρόσθετες συσκευές PCI και USB. H κυριότερη εξαίρεση είναι η πλατφόρμα IXP4xx (στην οποίαν περιλαμβάνονται συσκευές όπως η Linksys NSLU2) που χρειάζεται έναν μικροκώδικα κλειστού λογισμικού για την λειτουργία της ενσωματωμένης σ' αυτήν συσκευής Ethernet. Ανεπίσημες εικόνες εγκατάστασης μ' αυτόν τον κλειστό μικροκώδικα μπορούν να αποκτηθούν από το δικτυακό τόπο Slug-Firmware site.

2.1.5. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Το Linux υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές υλικού όπως ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, και συσκευές PCMCIA και USB. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές δεν είναι απαραίτητες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.