2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với yêu cầu của hạt nhân Linux hay kFreeBSD và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux hay kFreeBSD, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có một bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại http://www.debian.org/ports/arm/ để tìm thêm thông tin về hệ thống kiến trúc ARM đã được thử ra với Debian GNU/Linux.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc ARM, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Bản phát hành Debian GNU/Linux 6.0 hỗ trợ mười một kiến trúc chính và vài biến thể của mỗi kiến trúc, được gọi như là “mùi vị” (flavor).

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
Dựa vào x86 Intel i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (về cuối lớn) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (về cuối nhỏ) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài
IPL từ băng băng

Debian GNU/kFreeBSD 6.0 hỗ trợ hai kiến trúc khác nhau.

Kiến trúc Tên Debian
Dựa vào x86 Intel kfreebsd-i386
AMD64 & Intel EM64T kfreebsd-amd64

Tài liệu này bao quát sự cài đặt cho kiến trúc ARM dùng hạt nhân Linux. Nếu bạn tìm thông tin về bất cứ kiến trúc khác nào được Debian hỗ trợ, xem trang Bản Chuyển Debian.

2.1.2. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU), bo mạch chính và khả năng hỗ trợ ảnh động

Mỗi kiến trúc ARM riêng thì yêu cầu hạt nhân tương ứng. Do đó bản phát hành Debian tiêu chuẩn chỉ hỗ trợ cài đặt vào một số nền tảng thường dùng nhất. Tuy nhiên, các phần mềm Debian bên ngoài hạt nhân (« miền người dùng Debian ») cũng chạy được trên bất cứ bộ xử lý trung tâm nào có kiểu ARM.

Phần lớn các bộ xử lý trung tâm kiểu ARM chạy được trong chế độ về cuối (endian) hoặc lớn hoặc nhỏ. Tuy nhiên, phần lớn các bản thực hiện hệ thống hiện thời sử dụng chế độ về cuối nhỏ. Debian hỗ trợ hiện thời chỉ hệ thống ARM về cuối nhỏ.

Những nền tảng đã hỗ trợ :

IOP32x

Mẫu Bộ Xử Lý V/R (IOP) của công ty Intel nằm trong một số sản phẩm liên quan đến chức năng cất giữ dữ liệu và xử lý dữ liệu. Debian hiện thời hỗ trợ nền tảng IOP32x (chứa những phiến tinh thể IOP 80219 và 32x thường gặp trong thiết bị Sức Chứa Gắn với Mạng (NAS)). Debian hỗ trợ dứt khoát hai thiết bị như vậy: GLAN Tank của IO-Data và Thecus N2100.

IXP4xx

Nền tảng IXP4xx dựa vào lõi ARM XScale của Intel. Hiện thời hỗ trợ chỉ một hệ thống dựa vào IXP4xx: Linksys NSLU2. Linksys NSLU2 (Liên Kết Sức Chứa Mạng cho các Ổ Đĩa USB 2.0) là một thiết bị nhỏ cho bạn có khả năng cung cấp dễ dàng sức chứa thông qua mạng. Nó có sẵn một sự kết nối Ethernet và hai cổng USB đến chúng có thể kết nối ổ đĩa cứng. Có sẵn những hướng dẫn cài đặt ở một nơi Mạng bên ngoài.

Kirkwood

Kirkwood là một hệ thống trên một phiến tinh thể (SoC) từ Marvell mà hợp nhất một CPU ARM, Ethernet, SATA, USB và chức năng khác trong cùng một phiến tinh thể. Dự án Debian hiện thời hỗ trợ những thiết bị dựa vào Kirkwood này: OpenRD (OpenRD-Base và OpenRD-Client), SheevaPlugQNAP Turbo Station (TS-110, TS-119, TS-210, TS-219, TS-219P; chưa hỗ trợ TS-410 và TS-419P).

Orion5x

Orion là một hệ thống trên một phiến tinh thể (SoC) từ Marvell mà hợp nhất một CPU ARM, Ethernet, SATA, USB, và chức năng khác trong cùng một phiến tinh thể. Có sẵn rất nhiều thiết bị Lưu trữ Gấn nối đến Mạng (NAS) mà dựa vào một phiến tinh thể Orion. Dự án Debian hiện thời hỗ trợ những thiết bị dựa vào Orion này: Buffalo Kurobox, HP mv2120, QNAP Turbo Station (TS-109, TS-209 và TS-409).

Versatile

Nền tảng Versatile được QEMU mô phỏng thì giúp thử và chạy Debian trên ARM nếu không có phần cứng riêng.

2.1.3. Hỗ trợ thẻ đồ họa

Hỗ trợ giao diện đồ họa của Debian thì nhờ hỗ trợ cơ bản của hệ thống X11 của X.Org. Phần lớn các thẻ ảnh động kiểu AGP, PCI, PCIe và PCI-X đều hoạt động được dưới X.Org. Chi tiết về những mạch nối, thẻ, bộ trình bày và thiết bị con trỏ có khả năng đồ họa được hỗ trợ cũng nằm tại http://xorg.freedesktop.org/. Bản phát hành Debian 6.0 có sẵn X.Org phiên bản 7.5.

2.1.4. Phần cứng khả năng kết nối mạng

Gần tất cả các thẻ giao thức mạng (NIC) được hỗ trợ bởi hạt nhân Linux nên cũng được hỗ trợ bởi hệ thống cài đặt: các trình điều khiển kiểu mô-đun nên bình thường được nạp tự động.

Trên ARM, hỗ trợ phần lớn thiết bị Ethernet có sẵn, cũng cung cấp mô-đun cho các thiết bị PCI và USB thêm. Ngoại lệ chính là nền tảng IXP4xx platform (chứa thiết bị như Linksys NSLU2) mà cần một mã vi sở hữu để thao tác thiết bị Ethernet có sẵn. Ảnh không chính thức cho Linksys NSLU2, chứa mã vi sở hữu này, nằm ở nơi Mạng Slug-Firmware.

2.1.5. Ngoại vi và phần cứng khác

Linux hỗ trợ rất nhiều thiết bị phần cứng khác nhau, như con chuột, máy in, máy quét, thiết bị PCMCIA và USB. Tuy nhiên, phần lớn thiết bị này không cần thiết khi cài đặt hệ thống.