2.5. Krav för minne och diskplats

Du måste ha minst 36MB minne och 650MB hårddiskutrymme för att genomföra en normal installation. Observera att dessa siffror endast är ett absolut minimum. Se Avsnitt 3.4, ”Matcha minimikrav för maskinvara” för mer realistiska siffror.

Installationer på system med mindre minne eller diskutrymme tillgängligt kan vara möjliga men rekommenderas endast för erfarna användare.