Κεφάλαιο 5. Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης

Πίνακας Περιεχομένων

5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική ARM
5.1.1. Εκκίνηση από TFTP
5.1.2. Εκκίνηση από CD-ROM
5.1.3. Εκκίνηση από το Firmware
5.2. Προσβασιμότητα
5.2.1. Συσκευές Καρτών
5.2.2. Θέμα Υψηλής Αντίθεσης
5.3. Παράμετροι εκκίνησης
5.3.1. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian
5.3.2. Χρήση παραμέτρων εκκίνησης για την απάντηση ερωτήσεων
5.3.3. Πέρασμα παραμέτρων στα αρθρώματα του πυρήνα
5.3.4. Αποκλεισμός (blacklisting) αρθρωμάτων του πυρήνα
5.4. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης
5.4.1. Αξιοπιστία των δίσκων CD-ROM
5.4.2. Ρύθμιση της εκκίνησης
5.4.3. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!
5.4.4. Αναφορά Προβλημάτων της Εγκατάστασης
5.4.5. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης