Debian installeren 6.0.10

Debian 6.0 werd vervangen door Debian 7.0 (wheezy). Sommige van de installatie-images hieronder zijn mogelijk niet langer beschikbaar of werken niet meer. Het wordt aanbevolen om in de plaats daarvan wheezy te installeren.

Voor de installatie van Debian 6.0.10 (squeeze) kunt u een van de volgende images downloaden:

blu-ray (via jigdo)

andere images (netboot, usb-stick, enz.)

Indien een hardwareonderdeel van uw systeem >het laden van niet-vrije firmware vereist voor het stuurprogramma van een apparaat, kunt u een van de tar-archieven met gebruikelijke firmwarepakketten gebruiken of een niet-officieel image downloaden met deze niet-vrije firmware. Instructies over het gebruik van deze tar-archieven en algemene informatie over het laden van firmware tijdens de installatie is te vinden in de installatiehandleiding (zie onder Documentatie hierna).

netinst (gewoonlijk 175-240 MB) niet-vrije cd-images met firmware

Opmerkingen

Documentatie

Indien u slechts één document leest voor u met installeren begint, lees dan onze Installatie-Howto met een snel overzicht van het installatieproces. Andere nuttige informatie is:

Errata

Dit is een lijst met gekende problemen in het installatiesysteem van Debian 6.0.10. Indien u bij het installeren van Debian op een probleem gestoten bent en dit probleem hier niet vermeld vindt, stuur ons dan een installatierapport waarin u de problemen beschrijft of raadpleeg de wiki voor andere gekende problemen.

Errata voor release 6.0

Op sommige sparc-systemen kan de installatie niet met cd gedaan worden
Het Debian installatieprogramma voor Squeeze bevat geen PATA kernel drivers, waardoor het onmogelijk is om de installatie te voltooien vanaf cd-media op systemen die deze drivers vereisen om toegang te krijgen tot het cd-station (bijvoorbeeld Ultra 10), omdat het installatieprogramma er niet in zal slagen om het station te vinden. Het probleem kan omzeild worden door het installatieprogramma over het net op te starten en op die manier te vermijden dat toegang tot het cd-station nodig is tijdens de installatie.
Zie #610906.
Dit zal opgelost worden in de volgende tussenrelease van Squeeze (6.0.1).
Mogelijk niet-werkende gedetecteerde USB-brailleapparaten
Wanneer men het Debian installatiesysteem een ingeplugd USB-brailleapparaat laat ontdekken, kan het zijn dat dit laatste enkel "scherm niet in tekstmodus" weergeeft. Dit is te wijten aan een mogelijke race tussen detectie en framebufferstart. Een tijdelijke oplossing is om brltty mee te geven aan de kernelcommandoregel om detectie af te dwingen.
Zie #611648.
Geen netwerkstuurprogramma for Sparc T2+
het niu netwerkstuurprogramma, dat vereist is voor recentere T2+ sparcsystemen is niet opgenomen in d-i (het Debian installatiesysteem), waardoor het onmogelijk is om er een installatiemethode op uit te voeren waarvoor een vroege instelling van het netwerk nodig is. Het stuurprogramma is opgenomen in kernelpakketten, zodat verwacht mag worden dat het netwerk normaal zal functioneren na het voltooien van de installatie.
Zie #608516.
Op systemen met een aty-grafische kaart zal het installatiesysteem mogelijk niet correct opstarten
Op systemen met een aty-grafische kaart (bijvoorbeeld Ultra 10) zal het installatiesysteem mogelijk niet correct opstarten, waarbij de kernel vroeg in de opstartfase bevriest met als laatste melding "console [tty0] ingeschakeld, bootconsole uitgeschakeld". Dit is een bug in de kernel waarvoor er een patch bestaat, hoewel het probleem mogelijk niet volledig opgelost is.
Dit probleem kan omzeild worden door een opstartparameter voor de kernel toe te voegen: 'video=atyfb:off'. Hierdoor wordt tijdens het opstarten de framebuffer uitgeschakeld, waardoor het mogelijk wordt het installatiesysteem (en de gewone kernel) op te starten op dergelijke systemen.
Zie #609466.
Voor sommige toetsenbordindelingen werkt de toetsenbordselectie niet met het grafische installatiesysteem
Bij grafische installaties werkt het vooraf selecteren van het toetsenbord niet voor bepaalde combinaties (Bulgarije, Duitstalig Zwitserland, Zweden en Braziliaans). Ook wordt de gemaakte keuze niet gebruikt en gaat het systeem de standaardwaarde Amerikaans Engels (/etc/default/keyboard) gebruiken.
Zie #610843.
Mogelijke installatieproblemen met op RTL8169 gebaseerde netwerkkaarten
Mogelijk is het Debian installatiesysteem niet in staat om op de RTL8169-familie gebaseerde netwerkkaarten te gebruiken tijdens de installatie, waaronder het downloaden van pakketten via deze kaarten tijdens de installatie. Het geïnstalleerde systeem heeft geen last van dit probleem.
Zie #558316 en gelijkaardige samengevoegde bugs.
Dit zal opgelost worden in de volgende tussenrelease van Squeeze (6.0.1).
Start niet op na een succesvolle installatie op een btrfs-root
De installatie eindigt zoals normaal, maar na het opnieuw opstarten resulteert dit in een initramfs busybox-prompt.
Zie #608538.
Windows wordt niet aan de grub-lijst toegevoegd
Het Debian installatiesysteem detecteert Windows tijdens de installatie, maar voegt het niet toe aan het opstartmenu van grub. Voer bij wijze van voorlopige oplossing na de installatie het commando update-grub uit.
Zie #608025.
Maakt een partitietabel die niet compatibel is met Mac OS 9
Er werd gesignaleerd dat het schijfindelingsgereedschap van het installatieprogramma een partitietabel aanmaakt welke door Mac OS 9 niet kan herkend worden, waardoor dit besturingssysteem niet langer kan opstarten. Hoewel de HFS+ partities compatibel zijn met Linux en Mac OS X, wordt aangeraden om alle voorzorgsmaatregelen te nemen bij een installatie op een machine met Mac OS 9.
Zie #604134.
Schijfindeling mislukt op kFreeBSD
Er waren rapporten van falende schijfindelingen op kFreeBSD. Het probleem lijkt verband te houden met partitieafbakening/uitgebreide partities.
Zie #593733, #597088 en #602129.
Netwerk/grafische/opslagkaart werkt niet behoorlijk
Diverse hardware, met name netwerkkaarten, grafische kaarten en opslagbesturingsapparaten, vereisen binaire niet-vrije firmware om behoorlijk te functioneren.
Debian zet zich in voor de waarden van vrije software en zal het systeem nooit niet-vrije software laten vereisen (zie het Sociale Contract van Debian). Daarom bevat het installatiesysteem geen niet-vrije firmware.
Maar indien u tijdens de installatie externe firmware wilt laden, staat het u vrij dit te doen. Het proces wordt gedocumenteerd in de installatiehandleiding.
zipl-installatieprobleem dat installatie op s390 onmogelijk maakt
Als er een speciale partitie gemaakt wordt voor de map /boot, dan mislukt na de installatie het opstarten van het systeem wanneer /boot eerder wordt aangekoppeld dan /.
Zie #519254.
Routers met bugs kunnen netwerkproblemen veroorzaken
Indien u tijdens de installatie netwerkproblemen ervaart, kan dit veroorzaakt worden door een router ergens tussen u en de Debian spiegelserver welke "window scaling" niet correct afhandelt. Zie #401435 en dit kerneltrap artikel voor details.
U kunt dit probleem omzeilen door "TCP window scaling" uit te schakelen. Activeer een shell en geef het volgende commando:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
Voor het geïnstalleerde systeem zou u wellicht "TCP window scaling" niet volledig moeten uitschakelen. Met het volgende commando worden bereiken voor lezen en schrijven ingesteld die met bijna elke router zouden moeten werken:
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
Partities groter dan 16 TiB worden niet ondersteund door ext4
De hulpprogramma's voor het maken van ext4-bestandssystemen bieden geen ondersteuning voor het maken van bestandssystemen van meer dan 16 TiB.
s390: niet-ondersteunde functies
  • momenteel is ondersteuning voor de DASD DIAG discipline niet beschikbaar