Uwaga: Oryginał jest nowszy niż to tłumaczenie.

Instalacja Debiana 6.0.10

Debian 6.0 został zastąpiony przez Debian 7.0 (wheezy). Niektóre z podanych obrazów instalacyjnych mogą być niedostępne lub mogą działać niepoprawnie. W zamian zalecamy instalację wheezy.

Aby zainstalować Debiana 6.0.10 (squeeze), pobierz jeden z następujących obrazów:

obraz businesscard CD (zazwyczaj 20-50 MB)

Blu-ray (przez jigdo)

pozostałe obrazy (netboot, usb stick, itp.)

Jeżeli jakikolwiek sprzęt w systemie wymaga załadowania niewolnego oprogramowania firmware wraz ze sterownikiem, można użyć jednego z archiwów zawierających pakiety z firmware lub pobrać nieoficjalny obraz zawierający niewolny firmware. Instrukcje, jak użyć tych archiwów i podstawowe informacje na temat ładowania firmware podczas instalacji są zamieszczone w Podręczniku Instalacji (zobacz Dokumentację poniżej).

netinst (zazwyczaj 175-240 MB) niewolne obrazy CD zawierające firmware

Uwagi

Dokumentacja

Jeżeli przed instalacją chcesz przeczytać tylko jeden dokument , polecamy nasze Instalacyjne Howto, krótki przewodnik po procesie instalacji. Pozostałą użyteczną dokumentację zawierają:

Errata

Poniżej znajduje się lista znanych problemów spotykanych podczas instalacji Debiana 6.0.10. Jeżeli podczas instalacji Debiana pojawił się problem, którego opisu nie ma poniżej, proszę wysłać installation report opisujący ten problem lub sprawdzić w wiki inne znane problemy.

Errata dla wydania 6.0

Na niektórych systemach sparc nie działa instalacja przy użyciu CD-ROM
Instalator Debiana dla Squeeze nie zawiera sterowników PATA, co uniemożliwia zakończenie instalacji z nośnika CD na systemach, które wymagają tego sterownika do obsługi napędu CD-ROM (na przykład Ultra 10), ponieważ instalator go nie wykrywa. Problem można obejść uruchamiając instalację przez sieć, co eliminuje konieczność dostępu podczas instalacji do napędu CD-ROM.
Zobacz #610906.
Problem będzie naprawiony w następnej wersji wydania Squeeze (6.0.1).
Prawdopodobnie nie działa wykrywanie urządzeń USB braille'a
Jeżeli zezwolono Instalatorowi Debiana na wykrywanie podłączonego pod USB urządzenia braille'a, może się to skończyć na wyświetleniu komunikatu "ekran nie jest w trybie tekstowym" (ang. screen not in text mode). Jest to wynikiem wyścigu między wykrywaniem urządzenia a uruchomieniem bufora ramki. Aby obejść ten problem należy wpisać polecenie brltty w linii poleceń, co spowoduje wymuszenie wykrycia urządzenia.
Zobacz #611648.
Brak sterownika sieci dla Sparc T2+
Sterownik interfejsu sieciowego, wymagany przez nowe systemy sparc T2+ nie jest dołączony do instalatora debiana, co sprawia że niemożliwe jest zainstalowanie na tym systemie przy użyciu którejkolwiek metody wymagającej wczesnej konfiguracji sieci. Sterownik jest zawarty w pakiecie jądra, tak więc można oczekiwać normalnej pracy sieci po prawidłowym zakończeniu instalacji. Zobacz #608516.
Instalator może nie uruchomić się poprawnie na systemach używających kart graficznych aty
Instalator może nie uruchomić się poprawnie na systemach używających kart graficznych aty (np. Ultra 10). Objawia się to zatrzymaniem kernela na wczesnym etapie uruchamiania z ostatnim komunikatem "console [tty0] enabled, bootconsole disabled". Jest to błąd kernela, do którego odpowiednia łatka już istnieje, jednakże może nie naprawiać tego całkowicie.
Problem ten można obejść dodając parametr startowy kernela 'video=atyfb:off' aby wyłączyć bufor ramki podczas startu systemu co pozwoli na uruchomienie instalatora (oraz normalnego kernela) na tego typu systemie.
Zobacz #609466.
W graficznym instalatorze wybór klawiatury nie działa dla niektórych układów klawiatury
Wybór klawiatury nie działa w graficznym instalatorze dla niektórych układów klawiatury (bułgarski, szwajcarski, niemiecki, szwedzki i brazylijski). Ponadto zamiast wybranego układu klawiatury system używa układu angielskiego w wersji amerykańskiej (/etc/default/keyboard).
Zobacz #610843.
Możliwy problem z instalacją na systemach z kartami sieciowymi opartymi na RTL8169
Instalator Debiana może nie być w stanie użyć podczas instalacji kart sieciowych opartych na rodzinie układów RTL8169, co uniemożliwia pobieranie pakietów podczas instalacji przy użyciu tych kart. Ten problem nie występuje na zainstalowanym systemie.
Zobacz #558316 i inne podobne błędy.
Zostanie to poprawione w następnym wydaniu Squeeze (wersja 6.0.1).
Błąd przy uruchomieniu po poprawnym zakończeniu instalacji na systemie plików btrfs.
Pomimo poprawnej instalacji, po restarcie uruchamia się linia poleceń initramfs busybox.
Zobacz #608538.
System Windows nie jest dodawany do listy gruba
Instalator Debiana wykrywa podczas instalacji istniejący system Windows, ale nie dodaje go do menu gruba. Problem można obejść uruchamiając po zakończeniu instalacji polecenie update-grub.
Zobacz #608025.
Tworzenie tablicy partycji niekompatybilnej z Mac OS 9
Były zgłoszenia, że narzędzie do partycjonowania zawarte w instalatorze sprawia, że tablica partycji jest nierozpoznawana przez Mac OS 9, co skutkuje brakiem możliwości uruchomienia tego systemu. Pomimo tego, że partycje HFS+ są kompatybilne z Linuksem i Mac OS X, zaleca się podjąć wszelkie środki ostrożności podczas instalowania Debiana na komputerze, na którym jest już zainstalowany system Mac OS 9.
Zobacz #604134.
Na kFreeBSD partycjonowanie kończy się niepowodzeniem
Są zgłaszane problemy z partycjonowaniem na kFreeBSD. Problem wydaje się być związany z wyrównaniem/rozszerzaniem partycji.
Zobacz #593733, #597088 i #602129.
Sieć/grafika/kontroler pamięci masowej pracuje niepoprawnie
Istnieje sprzęt, szczególnie karty sieciowe, karty graficzne i kontrolery pamięci masowej, które do poprawnej pracy wymagają binarnego, niewolnego firmware.
Debian przestrzega zasad wolnego oprogramowania i nigdy nie stworzy systemu wymagającego niewolnego kodu (zobacz Umowa Społeczna Debiana). Dlatego niewolny firmware nie jest dołączany do instalatora.
Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby podczas instalacji załadować zewnętrzny firmware, jeżeli taki jest potrzebny. Proces ten opisany jest w dokumentacji instalacji.
Problem z instalacją zipl może uniemożliwić instalację na s390
Jeżeli utworzono osobną partycję dla katalogu /boot, po instalacji system się nie uruchamia jeżeli partycja /boot będzie montowana przed partycją /.
Zobacz #519254.
Niektóre routery mogą powodować problemy z siecią
Jeżeli podczas instalacji występują problemy z siecią, mogą być one spowodowane przez router umieszczony gdzieś między daną stacją a serwerem lustrzanym Debiana, jeżeli router ten nieprawidłowo obsługuje window scaling. Zobacz #401435 oraz artykuł o kerneltrap aby poznać więcej szczegółów. Można obejść ten problem poprzez wyłączenie TCP window scaling. Aby to zrobić należy uruchomić następujące polecenia:
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
Na zainstalowanych systemach nie powinno się całkowicie wyłączać TCP window scaling. Poniższe polecenia ustawiają takie wartości dla odczytu i zapisu, które powinny działać poprawnie z większością routerów:
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_rmem
echo 4096 65536 65536 >/proc/sys/net/ipv4/tcp_wmem
ext4 nie obsługuje partycji większych niż 16TiB
Narzędzia do tworzenia systemu plików ext4 nie obsługują tworzenia systemu plików większych niż 16TiB.
s390: nieobsługiwane funkcje
  • obecnie brak jest wsparcia dla DASD DIAG