Debian 6.0 -- Rättelser

Säkerhetsproblem

Debian 6.0 "Squeeze" har nått slutet på sin tid för vanligt säkerhetsstöd. Dock så kommer Squeeze-LTS-gruppen att tillhandahålla fortsatt säkerhetsstöd för denna distribution.

Notera att dessa uppdateringar inte tillhandahålls genom de vanliga säkerhetsspeglingarna, utan du måste istället lägga till squeeze-lts-förrådet för att få tag på dessa:

Om du använder APT, lägg till följande rad i /etc/apt/sources.list för att få de senaste säkerhetsuppdateringarna:

	deb http://http.debian.net/debian/ squeeze-lts main controb non-free

Efter detta, kör apt-get update följt av apt-get upgrade.

Punktuppdateringar

Ibland, om det har rapporterats flera kritiska problem eller säkerhetsuppdateringar, så uppdateras utgåvedistributionen. I allmänhet så indikeras detta av punktuppdateringar.

Se ändringloggen för detaljer rörande ändringar mellan 6.0.0 och 6.0.10.

Rättelser till den utgivna stabila distributionen går ofta igenom en utökad testningsperiod innan de accepteras i arkivet. Dock så finns dessa rättelser tillgängliga i dists/squeeze-proposed-updates-mappen i alla speglingar av Debianarkivet.

Om du använder APT för att uppdatera dina paket så kan du installera de föreslagna uppdateringarna genom att lägga till följande rad i /etc/apt/sources.list:

  # Föreslagna tillägg för en punktuppdatering till 6.0
  deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze-proposed-updates main contrib non-free

Efter detta, kör apt-get update följt av apt-get upgrade.

Installationssystemet

För information om rättelser och uppdateringar för installationssystemet, se sidan installationsinformation.