2.4. Μέσα Εγκατάστασης

Η ενότητα αυτή θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα διαφορετικά μέσα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε το Debian. Για παράδειγμα, αν έχετε μια συσκευή δισκέττας στο μηχάνημά σας, μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε το Debian. Υπάρχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο αφιερωμένο στα διάφορα μέσα εγκατάστασης Κεφάλαιο 4, Αποκτώντας τα Μέσα Εγκατάστασης του Συστήματος, που παραθέτει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε τύπου. Πιθανόν να θελήσετε να επιστρέψετε στην παρούσα σελίδα μόλις φτάσετε σε κείνη την ενότητα.

2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM

Σημείωση

Όποτε βλέπετε στο κείμενο αυτό μια αναφορά σε “CD-ROM” αυτή εφαρμόζεται τόσο σε ROM όσο και σε DVD-ROM, γιατί και οι δύο τεχνολογίες είναι πραγματικά ίδιες από την σκοπιά του λειτουργικού συστήματος, με εξαίρεση κάποιες πολύ παλιές και όχι συνηθισμένες συσκευές CD-ROM που δεν είναι ούτε SCSI ούτε IDE/ATAPI.

Εγκατάσταση βασισμένη σε CD-ROM υποστηρίζεται για μερικές αρχιτεκτονικές. Σε μηχανήματα που υποστηρίζουν εκκίνηση από CD-ROM, θα πρέπει να είσαστε σε θέση να κάνετε μια εγκατάσταση εντελώς χωρίς δισκέττα . Ακόμα και αν το σύστημά σας δεν υποστηρίζει εκκίνηση από το CD-ROM, μπορείτε ακόμα και τότε να χρησιμοποιήσετε το CD-ROΜ σε συνδυασμό με τις άλλες τεχνικές για να εγκαταστήσετε το σύστημά σας, από την στιγμή που θα έχετε καταφέρει να εκκινήσετε με κάποιο άλλο μέσο, δείτε και την ενότητα Κεφάλαιο 5, Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης.

Υποστηρίζονται συσκευές CD-ROM SCSI, SATA και IDE/ATAPI. Ο σύνδεσμος Linux CD-ROM HOWTO περιέχει σε βάθος πληροφορία για την χρήση συσκευών CD-ROM με το Linux.

Συσκευές USB CD-ROM υποστηρίζονται επίσης καθώς και συσκευές FireWire που υποστηρίζονται από τους οδηγούς ohci1394 και sbp2.

2.4.2. Σκληρός Δίσκος

Η εκκίνηση του συστήματος εγκατάστασης από τον σκληρό δίσκο είναι επίσης μια άλλη δυνατότητα για αρκετές αρχιτεκτονικές. Αυτό απαιτεί την ύπαρξη ενός άλλου λειτουργικού συστήματος που θα φορτώσει τον εγκαταστάτη στον σκληρό δίσκο.

2.4.3. USB stick μνήμης

Πολλά συστήματα Debian χρειάζονται τις συσκευές δισκέττας και/ή CD-ROM μόνο για την ρύθμιση του συστήματος και για λόγους "διάσωσης". Aν χειρίζεστε μερικούς server θα έχετε πιθανόν ήδη σκεφτεί να παραλείψετε όλες αυτές τις συσκευές και να χρησιμοποιήσετε ένα στικ μνήμης USB για την εγκατάσταση και (όποτε είναι απαραίτητο) την ανάκτηση του συστήματος. Αυτό είναι χρήσιμο επίσης για μικρά συστήματα που δεν έχουν πολύ χώρο για άχρηστες συσκευές.

2.4.4. Δίκτυο

Tο δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια της εγκατάστασης για την ανάκτηση αρχείων για την εγκατάσταση. Η χρήση ή όχι του δικτύου εξαρτάται από την μέθοδο εγκατάστασης που επιλέγετε και τις απαντήσεις σας σε συγκεκριμένεες ερωτήσεις που γίνονται στη διάρκεια της εγκατάστασης. Το σύστημα εγκατάστασης υποστηρίζει τους περισσότερους τύπους δικτυακής σύνδεσης (περιλαμβανομένης της PPPoE αλλά όχι ISDN ή PPP), μέσω είτε HTTP είτε FTP. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το σύστημά σας ώστε να χρησιμοποιεί ISDN ή PPP.

Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε το σύστημα εγκατάστασης από το δίκτυο.

Η εγκατάσταση χωρίς δίσκο, με χρήση διακτυακής εκκίνησης από ένα τοπικό δίκτυο και με προσάρτηση σε NFS όλων των τοπικών συστημάτων αρχείων, είναι μια άλλη δυνατότητα.

2.4.5. Σύστημα Un*x ή GNU

Αν τρέχετε ένα άλλο σύστημα τύπου Unix μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εγκαταστήσετε το Debian GNU/Linux χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον debian-installer ο οποίος περιγράφεται στο υπόλοιπο αυτού του εγχειριδίου. Αυτός ο τρόπος εγκατάστασης μπορεί να είναι χρήσιμος για χρήστες με μη υποστηριζόμενο υλικό ή για συστήματα που δεν έχουν την πολυτέλεια να τεθούν εκτός λειτουργίας. Αν ενδιαφέρεστε για την τεχνική αυτή πηγαίνετε στην ενότητα Τμήμα D.3, “Εγκαθιστώντας το Debian GNU/Linux από ένα Σύστημα Unix/Linux”.

2.4.6. Υποστηριζόμενα συστήματα Αποθήκευσης

Οι δίσκοι εκκίνησης του Debian περιέχουν έναν πυρήνα που είναι φτιαγμένος ώστε να τρέχει στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό συστημάτων. Δυστυχώς αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έναν μεγαλύτερο σε μέγεθος πυρήνα, που περιλαμβάνει πολλούς οδηγούς που δεν θα χρησιμοποιηθούν στο μηχάνημά σας (δείτε το Τμήμα 8.6, “Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα” για να μάθετε πώς να φτιάξετε τον δικό σας πυρήνα). Η υποστήριξη του ευρύτερου δυνατού φάσματος συσκευών είναι επιθυμητή γενικά, για να εξασφαλίσει ότι το Debian μπορεί να εγκατασταθεί στην ευρύτερη δυνατή ποικιλία υλικού.

Γενικά, το σύστημα εγκατάστασης του Debian παρέχει υποστήριξη για δισκέττες, συσκευές δίσκων IDE (επίσης γνωστών και ως PATA), δισκέττες IDE, συσκευές IDE παράλληλης θύρας, ελεγκτές και συσκευές SATA και SCSI, USB και FireWire. Τα υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων περιλαμβάνουν: FAT, FAT Win-32 με επεκτάσεις (VFAT) και NTFS.

Υποστηρίζονται διεπαφές δίσκων που προσομοιώνουν την διεπαφή σκληρών δίσκων “AT” — και ονομάζονται συνήθως MFM, RLL, IDE, ή PATA —. Υποστηρίζονται ελεγκτές δίσκων SATA και SCSI από πολλούς διαφορετικούς κατασκευαστές. Δείτε τον σύνδεσμο Linux Hardware Compatibility HOWTO για περισσότερες λεπτομέρειες.