3.5. Monikäynnistettävän koneen osiointi etukäteen

Levyn osiointi tarkoittaa levyn jakamista osiin. Jokainen osa on riippumaton muista. Osiointia voisi verrata talon väliseinien pystyttämiseen; huonekalujen lisääminen yhteen huoneeseen ei vaikuta muihin.

If you already have an operating system on your system (Windows 9x, Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7, OS/2, MacOS, Solaris, FreeBSD, …) and want to stick Debian on the same disk, you will need to repartition the disk. Debian requires its own hard disk partitions. It cannot be installed on Windows or MacOS partitions. It may be able to share some partitions with other Unix systems, but that's not covered here. At the very least you will need a dedicated partition for the Debian root.

You can find information about your current partition setup by using a partitioning tool for your current operating system, such as fdisk or PartitionMagic. Partitioning tools always provide a way to show existing partitions without making changes.

Periaatteessa muutoksien tekeminen osioon jossa jo on tiedostojärjestelmä tuhoaa sen sisällön kokonaan. Niinpä olisi aina tehtävä varmuuskopiot ennen kuin osioihin kosketaan. Käytetään taas talovertausta: huonekalut on parasta siirtää pois tieltä ennen väliseinien siirtämistä, muuten huonekalut menevät pirstaleiksi.

Jos tietokoneessa on useampi kiintolevy, on mahdollista varata yksi kiintolevy kokonaan Debianin käyttöön. Tällöin ei tuota levyä tarvitse osioida ennen asennusjärjestelmän käynnistämistä; asentimeen kuuluva osiointisovellus hoitaa homman kätevästi.

Jos tietokoneessa on vain yksi kiintolevy, ja levyllä oleva käyttöjärjestelmä halutaan kokonaan korvata Debian GNU/Linuxilla, voidaan tässäkin tapauksessa tehdä osiot asennusprosessin osana (Kohta 6.3.3, ”Osioiden teko ja liitoskohtien valinta”), kun asennusjärjestelmä on käynnistetty. Tämä kuitenkin toimii vain jos asennusjärjestelmä on tarkoitus käynnistää nauhalta, rompulta tai verkkokäynnistyksellä. Mieti tätä: jos käynnistetään kiintolevyllä olevilta tiedostoilta, ja sitten asennusjärjestelmä osioi saman levyn pyyhkien asennustiedostot pois, on parasta toivoa asennuksen onnistuvan ensimmäisellä yrittämällä. Ainakin tässä tapauksessa olisi oltava vaihtoehtoinen tapa herättää tietokone taas toimintaan, esimerkiksi alkuperäisen käyttöjärjestelmän asennusnauhoilta tai -rompuilta.

Jos tietokoneella on jo useita levyosioita, ja saadaan riittävästi tilaa poistamalla tai korvaamalla niistä yksi tai useampia, ei tässäkään tapauksessa ole tarpeen tehdä osioita etukäteen, vaan voidaan odottaa ja käyttää Debianin asentimen osiointisovellusta. Alla olevat ohjeet olisi silti luettava läpi, koska useissa erikoistilanteissa, joihin vaikuttaa esimerkiksi osioiden järjestys osiotaulussa, on kaikesta huolimatta pakko osioida ennen asennusta.

Jos tietokoneella on DOS:n ja Windowsin käyttämä FAT- tai NTFS-tiedostojärjestelmä, voidaan odottaa ja käyttää Debianin asentimen osiointisovellusta tiedostojärjestelmien koon muuttamiseen.

Jos mikään yllä olevista tapauksista ei sovellu, on kiintolevy osioitava ennen asennuksen käynnistämistä jotta Debianille saadaan osioitavaksi kelpaavaa levytilaa. Jos jotkin osioista tulevat olemaan muiden käyttöjärjestelmien käytössä, on ne osiot luotava kunkin käyttöjärjestelmän omalla osiointisovelluksella. Suositellaan että ei yritetä luoda Debian GNU/Linuxin osioita muiden käyttöjärjestelmien työkaluilla. Olisi luotava kunkin käyttöjärjestelmän omilla työkaluilla ne osiot jotka halutaan säilyttää.

If you are going to install more than one operating system on the same machine, you should install all other system(s) before proceeding with Debian installation. Windows and other OS installations may destroy your ability to start Debian, or encourage you to reformat non-native partitions.

Toimenpiteiden seuraukset on mahdollista korjata, mutta muiden käyttöjärjestelmien asentaminen ensiksi on helpointa.

Jos koneessa on nyt yksi levy jolla on yksi osio (yleinen tapa pöytätietokoneissa), ja halutaan monikäynnistää koneen oma käyttöjärjestelmä ja Debian, on tehtävä seuraavasti:

  1. Tehdään varmuuskopio kaikista koneen tiedostoista.

  2. Käynnistetään koneen oman käyttöjärjestelmän asennustaltiolta, esimerkiksi romppu tai nauha.

  3. Tee koneen oman käyttöjärjestelmän osio(t) sen omilla työkaluilla. Tee Debianille joko paikkaa varaava osio tai käyttämätöntä levytilaa.

  4. Asenna koneen oma käyttöjärjestelmä sen omaan osioon

  5. Käynnistä koneen oma käyttöjärjestelmä varmistuaksesi kaiken olevan kunnossa, ja noutaaksesi Debianin asentimen käynnistystiedostot.

  6. Käynnistä Debianin asennin jatkaaksesi Debianin asennusta.

3.5.1. Osiointi DOS:sta tai Windowsista

Muokattaessa olemassa olevia FAT- tai NTFS-osioita, suositellaan käytettäväksi alla olevaa osiointimallia tai Windowsin tai DOS:in omia työkaluja. Muussa tapauksessa ei ole välttämättä tarpeen tehdä osioita DOS:sta tai Windowsista; Debian osiointityökalut osaavat homman yleensä paremmin.

Mutta jos käytetään isoa IDE-levyä eikä ole LBA-osoitteita, overlay-ajuria (joita kiintolevyvalmistajat joskus toimittavat) tai uutta (jälkeen 1998) BIOS:ia joka tukee isojen levyjen osoitelaajennuksia, on Debianin käynnistysosio sijoitettava levylle huolella. Tässä tapauksessa on käynnistysosio sijoitettava levyn ensimmäisten 1024 sylinterin alueelle (useimmiten noin 524 Mt, ilman BIOS:n levyosoitemuunnosta). Tämä saattaa edellyttää levyllä olevan FAT- tai NTFS-osion siirtämistä.

3.5.1.1. Uudelleenosiointi tietoja hävittämättä DOS:sta, Win-32:sta tai OS/2:sta

Yksi yleisimpiä asennuksia on asennus tietokoneeseen jossa on jo DOS (mukaan lukien Windows 3.1), Win32 (kuten Windows 95, 98, Me, NT, 2000, XP, 2003, Vista, 7) tai OS/2, ja Debian halutaan asentaa samalle levylle tuhoamatta aikaisempaa käyttöjärjestelmää. Huomaa asentimen tukevan DOS:n ja Windowsin käyttämien FAT- ja NTFS-tiedostojärjestelmien koon muuttamista. Asennin vain käynnistetään, valitaan Osioi itse, valitaan osio jonka kokoa muutetaan ja määritetään sen uusi koko. Niinpä useimmissa tapauksissa ei ole tarpeen käyttää alla kuvauttua menettelyä.

Ennen jatkamista olisi päätettävä millaisiin osiin levy halutaan jakaa. Tässä luvussa kuvattu tapaa jakaa osion vain kahteen osaan. Toisessa on alkuperäinen käyttöjärjestelmä ja toista käytetään Debianille. Debianin asennuksen aikana voidaan valita miten Debianin osuutta käytetään, esimerkiksi sivustilana tai tiedostojärjestelmälle.

Tarkoituksena on siirtää kaikki osiolla olevat tiedot osion alkuun ennen osiotietojen muuttamista, jotta mitään tietoja ei katoa. On tärkeää, että tietojen siirtämisen ja osion koon muuttamisen välissä tehdään mahdollisimman vähän levytoimintoja, jottei kirjoitettaisi tiedostoa osion loppuosaan. Tällöin osiosta vapautuva tila pienenee.

The first thing needed is a copy of fips. Unzip the archive and copy the files RESTORRB.EXE, FIPS.EXE and ERRORS.TXT to a bootable floppy. A bootable floppy can be created using the command sys a: under DOS. fips comes with very good documentation which you may want to read. You will definitely need to read the documentation if you use a disk compression driver or a disk manager. Create the disk and read the documentation before you defragment the disk.

Seuraavaksi on siirrettävä kaikki tieto levyosion alkuun. Komento defrag, joka tulee vakiona DOS 6.0:n ja myöhempien versioiden mukana, hoitaa homman helposti. Katso komennon fips ohjeista luettelo muista siirtämisen osaavista ohjelmista. Huomaa, että käytettäessä Windows 9x:ää, on komento defrag käynnistettävä Windowsista, koska DOS ei ymmärrä VFAT-tiedostojärjestelmää. VFAT tukee pitkiä tiedostonimiä joita Windows 95 ja uudemmat käyttävät.

Kun eheytysohjelma on ajettu (voi kestää kauan isolle levylle), käynnistä uudelleen käynnistyslevykkeellä johon fips kopioitiin. Kirjoita vain a:\\fips ja toimi ohjeiden mukaan.

Huomaa, että saatavilla on monia muita sovelluksia osioiden muokkaukseen, jos fips ei sattuisi toimimaan.

3.5.1.2. Osioiden teko DOS:lle

Jos Debian-työkaluilla tehdään osioita DOS-levyille tai muutetaan DOS-osioiden kokoa, ovat useat käyttäjät törmänneet ongelmiin käyttäessään näin saatuja FAT-osiota. Esimerkiksi on ilmoitettu hitaudesta, toistuvista pulmista komennon scandisk kanssa tai muista omituisista virheistä DOS:ssa tai Windowsissa.

Näyttää siltä, että luotaessa DOS-osio tai muutettaessa DOS-osion kokoa, on tarpeen täyttää muutama ensimmäinen sektori nollilla. Tämä olisi tehtävä ennen kuin käynnistetään DOS:n komento format suorittamalla seuraava komento Debian:

# dd if=/dev/zero of=/dev/hdXX bs=512 count=4