4.3. Tiedostojen valmistelu käynnistettäessä USB-muistilta

USB-muistin valmisteluun tarvitaan järjestelmä, jossa GNU/Linux on jo toiminnassa ja jossa USB on tuettu. Nykyisissä GNU/Linux-järjestelmissä USB-muisti pitäisi tunnistua automaattisesti kun se kytketään koneeseen. Jos se ei tunnistu, olisi varmistuttava ytimen moduulin usb-storage olevan ladattuna. Kun USB-muisti kytketään, se kuvataan laitteeseen nimeltä /dev/sdX, missä ”X” on jokin kirjaimista a-z. Kyseisen laitteen pitäisi ilmetä komennon dmesg tulosteesta sen jälkeen kun muisti on kytketty. Kun muistille kirjoitetaan, on sen kirjoitussuoja ehkä otettava pois päältä.

Varoitus

Tässä osiossa kuvatut toiminnot tuhoavat kaiken mitä laitteella jo on. Varmistu käyttäväsi USB-muistin oikeaa laitenimeä. Jos käytät väärää laitenimeä, saatat tuhota kaiken tiedon esimerkiksi koneen kiintolevyltä.

4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD or DVD image

Debian CD and DVD images can now be written directly a USB stick, which is a very easy way to make a bootable USB stick. Simply choose a CD or DVD image that will fit on your USB stick. See Kohta 4.1, ”Viralliset Debian GNU/Linux romput” to get a CD or DVD image.

Alternatively, for very small USB sticks, only a few megabytes in size, you can download the mini.iso image from the netboot directory (at the location mentioned in Kohta 4.2.1, ”Mistä asennusotokset löytyvät?”). [6]

The CD or DVD image you choose should be written directly to the USB stick, overwriting its current contents. For example, when using an existing GNU/Linux system, the CD or DVD image file can be written to a USB stick as follows:

# cat debian.iso > /dev/sdX
# sync

4.3.2. Manually copying files to the USB stick

An alternative way to set up your USB stick is to manually copy the installer files, and also a CD image to it. Note that the USB stick should be at least 256 MB in size (smaller setups are possible if you follow Kohta 4.3.3, ”Manually copying files to the USB stick — the flexible way”).

There is an all-in-one file hd-media/boot.img.gz which contains all the installer files (including the kernel) as well as syslinux and its configuration file .

Vaikka tämä tapa on mukava, kannattaa huomata sen vakava haitta: laitteen looginen koko rajoitetaan 256 Mtavuun, vaikka USB-muisti olisi suurempi. USB-muistille on tehtävä uudet osiot ja uudet tiedostojärjestelmät jotta sen täysi koko saadaan taas käyttöön jos sitä joskus halutaan käyttää johonkin muuhun. Toinen haitta on ettei USB-muistille voi kopioida täyttä romppuotosta, ainoastaan pienemmän businesscard- tai netinst-otoksen.

Jos käytät tätä otosta, riittää purkaa se sellaisenaan USB-muistille:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

Tämän jälkeen liitetään USB-muisti (mount /dev/sdX /mnt), jossa on nyt FAT-tiedostojärjestelmä , ja kopioidaan Debianin netinst tai businesscard ISO-otos siihen. Irrota muisti (umount /mnt) ja homma on valmis.

4.3.3. Manually copying files to the USB stick — the flexible way

Jos USB-muistin sisältöä halutaan muokata tai halutaan tietää tarkemmin mitä tapahtuu, olisi tiedostot kopioitava muistille seuraavalla tavalla. Tämän tavan eräs etu on — mikäli USB-muisti on riittävän suuri— mahdollisuus kopioida kokonainen CD-levyn ISO-otos sille.

4.3.3.1. Osioiden teko USB-muistille

Nyt näytetään miten käytetään USB-muistin ensimmäistä osiota eikä koko muistia.

Huomaa

Koska useimmissa USB-muisteissa on tehtaan jäljiltä yksi FAT16-osio, ei liene tarpeen tehdä osioita uudestaan tai formatoida muistia. Jos niin kuitenkin on tehtävä, tee FAT16-osio komennolla cfdisk tai millä tahansa osiointityökalulla[7], ja luo osiolle sitten tiedostojärjestelmä seuraavasti:

# mkdosfs /dev/sdX1

Varmistu käyttäväsi USB-muistin oikeaa laitenimeä. Komento mkdosfs sisältyy Debianin pakettiin dosfstools.

Ytimen käynnistämiseksi USB-muistilta käynnistettäessä tallennetaan muistille käynnistyslatain. Vaikkakin minkä tahansa käynnistyslataimen (esim. LILO) pitäisi toimia, on kätevintä käyttää SYSLINUX:ia, koska se käyttää FAT16-osiota ja sen asetuksia voidaan muuttaa tekstiedostoa muokkaamalla. Mitä tahansa FAT-tiedostojärjestelmää tukevaa käyttöjärjestelmää voidaan käyttää käynnistyslataimen asetustiedoston muuttamiseen.

SYSLINUX saadaan tallennettua FAT16-osioon USB-muistille asentamalla paketit syslinux ja mtools järjestelmään, ja antamalla komento:

# syslinux /dev/sdX1

Tarkista taas huolellisesti, että laitenimi on oikein. Osio ei saa olla liitettynä kun SYSLINUX käynnistetään. Komento kirjoittaa osioon käynnistyssektorin ja luo tiedoston ldlinux.sys, jossa on käynnistyslataimen koodi.

4.3.3.2. Asentimen levyotoksen lisääminen

Liitä osio (mount /dev/sdX1 /mnt) ja kopioi seuraavat tiedostot Debianin asennuspalvelimelta muistille:

  • vmlinuz tai linux (ytimen ohjelmatiedosto)

  • initrd.gz (käynnistysmuistilevyn levyotos)

Asennin on valittavissa tavallisena tai graafisen käyttöliittymän kera. Jälkimmäinen on alihakemistossa gtk. Jos tiedostojen nimiä halutaan muuttaa, on huomattava ettei syslinux osaa käsitellä muita kuin DOS:n (8.3) tiedostonimiä.

Seuraavaksi olisi tehtävä asetustiedosto syslinux.cfg, jossa yksinkertaisimmillaan on seuraavat kaksi riviä (muuta ytimen ohjelmatiedoston nimeksi ”linux” jos käytit netboot-otosta):

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

Asentimen graafista käyttöliittymää varten olisi toiseen riviin lisättävä vga=788.

Jos käytit hd-media-otosta, on nyt kopioitava Debianin ISO-otos[8] tikulle. Kun tämä on valmista, irroita USB-muisti (umount /mnt).[6] A special method can be used to add firmware to the mini.iso. First, write the mini.iso to the USB stick. Next obtain the necessary firmware files. See Kohta 6.4, ”Puuttuvan laitetiedoston lataaminen” for more information about firmware. Now unplug and replug the USB stick, and two partitions should now be visible on it. You should mount the second of the two partitions, and unpack the firmware onto it.

# mount /dev/sdX2 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /path/to/firmware.tar.gz
# cd /
# umount

[7] Muista tehdä osiosta bootable.

[8] voidaan käyttää joko businesscard, netinst tai täyttä CD-otosta (katso Kohta 4.1, ”Viralliset Debian GNU/Linux romput”. Varmista valitsevasi se mikä mahtuu muistille. Huomaa ettei ”netboot mini.iso” -otos sovi tähän tarkoitukseen.