4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne

För att förbereda USB-minnet behöver du ett system där GNU/Linux redan körs och där USB stöds. Med aktuella GNU/Linux-system ska USB-minnet automatiskt kännas igen när du ansluter det. Om det inte gör det bör du kontrollera att kärnmodulen usb-storage har lästs in. När USB-minnet är anslutet så kommer det att kopplas till en enhet med namnet /dev/sdX, där ”X” är en bokstav i intervallet a-z. Du bör kunna se till vilken enhet som USB-minnet kopplades genom att köra kommandot dmesg efter minnet anslutits. För att skriva till ditt minne så måste du stänga av dess skrivskydd (om sådant finns).

Varning

Procedurerna som beskrivs i detta avsnitt kommer att förstöra allt som redan finns på enheten! Försäkra dig om att du använder det korrekta enhetsnamnet för ditt USB-minne. Om du använder fel enhet kommer resultatet bli att all information går förlorad på till exempel en hårddisk.

4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD or DVD image

Debian CD and DVD images can now be written directly a USB stick, which is a very easy way to make a bootable USB stick. Simply choose a CD or DVD image that will fit on your USB stick. See Avsnitt 4.1, ”Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar” to get a CD or DVD image.

Alternatively, for very small USB sticks, only a few megabytes in size, you can download the mini.iso image from the netboot directory (at the location mentioned in Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsavbildningar”). [6]

The CD or DVD image you choose should be written directly to the USB stick, overwriting its current contents. For example, when using an existing GNU/Linux system, the CD or DVD image file can be written to a USB stick as follows:

# cat debian.iso > /dev/sdX
# sync

4.3.2. Manually copying files to the USB stick

An alternative way to set up your USB stick is to manually copy the installer files, and also a CD image to it. Note that the USB stick should be at least 256 MB in size (smaller setups are possible if you follow Avsnitt 4.3.3, ”Manually copying files to the USB stick — the flexible way”).

There is an all-in-one file hd-media/boot.img.gz which contains all the installer files (including the kernel) as well as syslinux and its configuration file .

Observera att, även om det är bekvämt, denna metod har en stor nackdel: den logiska storleken för enheten kommer att vara begränsad till 256 MB, även om kapaciteten för USB-minnet är större. Du kommer att behöva partitionera om USB-minnet och skapa nya filsystem för att få dess fullständiga kapacitet tillbaka om du någon gång vill använda det för andra ändamål. En andra nackdel är att du inte kan kopiera en fullständig cd-avbildning till USB-minnet utan endast de mindre cd-avbildningarna för visitkortsavbildning eller nätinstallation.

För att använda denna avbildning så behöver du bara extrahera den direkt till ditt USB-minne:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

After that, mount the USB memory stick (mount /dev/sdX /mnt), which will now have a FAT filesystem on it, and copy a Debian netinst or businesscard ISO image to it. Unmount the stick (umount /mnt) and you are done.

4.3.3. Manually copying files to the USB stick — the flexible way

Om du vill ha mer flexibilitet eller bara vill veta vad som händer så bör du använda följande metod att lägga in filerna på ditt minne. En fördel av att använda denna metod är att — om kapaciteten för ditt USB-minne är tillräckligt stort — du har alternativet att kopiera en fullständig cd-avbildning till det.

4.3.3.1. Partitionera USB-minnet

Vi kommer nu att visa hur man ställer in USB-minnet att använda första partitionen, istället för hela enheten.

Notera

Since most USB sticks come pre-configured with a single FAT16 partition, you probably won't have to repartition or reformat the stick. If you have to do that anyway, use cfdisk or any other partitioning tool to create a FAT16 partition[7], and then create the filesystem using:

# mkdosfs /dev/sdX1

Take care that you use the correct device name for your USB stick. The mkdosfs command is contained in the dosfstools Debian package.

För att kunna starta kärnan efter uppstart från USB-minnet så lägger vi på en starthanterare på minnet. Även om valfri starthanterare (exempelvis lilo) bör fungera så är det bekvämt att använda syslinux, eftersom den använder en FAT16-partition och kan konfigureras om genom att redigera en textfil. Alla operativsystem som har stöd för FAT-filsystemet kan användas för att göra ändringar i konfigurationen av starthanteraren.

För att lägga syslinux på FAT16-partitionen på ditt USB-minne, installera paketen syslinux och mtools på ditt system och kör:

# syslinux /dev/sdX1

Än en gång, se till att du använder det korrekta enhetsnamnet. Partitionen får inte vara monterad när syslinux startas. Den här proceduren skriver en startsektor till partitionen och skapar filen ldlinux.sys som innehåller starthanterarens programkod.

4.3.3.2. Lägg till installationsavbildningen

Montera partitionen (mount /dev/sdX1 /mnt) och kopiera följande installationsavbildningsfiler till minnet:

  • vmlinuz eller linux (kärnbinärfil)

  • initrd.gz (initial ramdiskavbildning)

Du kan välja mellan antingen den vanliga versionen eller den grafiska versionen av installationsprogrammet. Den senare kan hittas i underkatalogen gtk. Om du vill byta namn på filerna så tänk på att syslinux endast kan behandla DOS-filnamn (8.3 tecken).

Härnäst ska du skapa konfigurationsfilen syslinux.cfg, som minimum bör innehålla följande två rader (ändra namnet på kärnbinärfilen till ”linux” om du använder en netboot-avbildning):

default vmlinuz
append initrd=initrd.gz

För det grafiska installationsprogrammet så bör du lägga till vga=788 på den andra raden.

Om du använde en hd-media-avbildning så bör du nu kopiera en Debian ISO-avbildning[8] till minnet. När du är färdig så kan du avmontera USB-minnet (umount /mnt).[6] A special method can be used to add firmware to the mini.iso. First, write the mini.iso to the USB stick. Next obtain the necessary firmware files. See Avsnitt 6.4, ”Läsa in saknad fast programvara” for more information about firmware. Now unplug and replug the USB stick, and two partitions should now be visible on it. You should mount the second of the two partitions, and unpack the firmware onto it.

# mount /dev/sdX2 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /path/to/firmware.tar.gz
# cd /
# umount

[7] Don't forget to set the ”bootable” bootable flag.

[8] Du kan använda antingen en visitkortsavbildning, en nätinstallation eller en fullständig cd-avbildning (see Avsnitt 4.1, ”Officiella Debian GNU/Linux cd-rom-uppsättningar”). Försäkra dig om att välja en som passar. Observera att ”netboot mini.iso”-avbildningen inte är lämplig för detta ändamål.