4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk

Installationsprogrammet kan startas upp med uppstartsfiler placerade på en befintlig hårddiskpartition, antingen startade från ett annat operativsystem eller genom att kalla upp en starthanterare direkt från BIOS.

En full installation, ”helt över nätverket” kan göras med den här tekniken. Det här förhindrar problem med flyttbar media, hitta och bränna cd-avbildningar eller kämpa med för många och ej tillförlitliga disketter.

4.4.1. Starta upp hårddiskinstalleraren med LILO eller GRUB

Det här avsnittet förklarar hur man lägger till eller ersätter en befintlig Linux-installation med antingen LILO eller GRUB.

Vid uppstart har båda starthanterarna stöd för att läsa in en kärna och även en diskavbildning i minnet. Den här RAM-disken kan användas som rotfilsystem av kärnan.

Copy the following files from the Debian archives to a convenient location on your hard drive (note that LILO can not boot from files on an NTFS file system), for instance to /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (kärnbinär)

  • initrd.gz (ramdiskavbildning)

Till slut, för att konfigurera starthanteraren kan du fortsätta till Avsnitt 5.1.4, ”Uppstart från Linux med LILO eller GRUB.

4.4.2. Hard disk installer booting using loadlin

This section explains how to prepare your hard drive for booting the installer from DOS using loadlin.

Copy the following directories from a Debian CD image to c:\.

  • /install.386 (kernel binary and ramdisk image)

  • /tools (loadlin tool)