Capítol 5. Arrencada del sistema d'instal·lació

Sumari

5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura 32-bit PC
5.1.1. Arrencada des d'un CD-ROM
5.1.2. Com arrancar des de Windows
5.1.3. Arrencada des del Linux utilitzant el LILO o el GRUB
5.1.4. Arrencada des d'un llapis USB
5.1.5. Arrencada amb el TFTP
5.1.6. L'indicador d'arrencada
5.2. Accessibilitat
5.2.1. Pantalles braille USB
5.2.2. Pantalles braille sèrie
5.2.3. Síntesi de parla per maquinari
5.2.4. Dispositius en placa
5.2.5. Tema d'alt contrast
5.3. Paràmetres d'arrencada
5.3.1. Paràmetres de l'instal·lador de Debian
5.3.2. Utilitzar els paràmetres de l'arrencada per respondre preguntes
5.3.3. Pas de paràmetres a mòduls del nucli
5.3.4. Afegir mòduls del nucli a la llista negra
5.4. Resolució de problemes del procés d'instal·lació
5.4.1. Fiabilitat del CD-ROM
5.4.2. Configuració de l'arrencada
5.4.3. Problemes d'instal·lació usuals en 32-bit PC
5.4.4. Com interpretar els missatges del nucli durant l'arrencada
5.4.5. Informar d'errors d'instal·lació
5.4.6. Emissió d'informes d'error