Κεφάλαιο 5. Εκκίνηση του Συστήματος Εγκατάστασης

Πίνακας Περιεχομένων

5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική 32-bit PC
5.1.1. Εκκίνηση από CD-ROM
5.1.2. Εκκίνηση από Windowse
5.1.3. Εκκίνηση από το DOS
5.1.4. Ξεκινώντας από το Linux με LILO ή GRUB
5.1.5. Εκκίνηση από USB stick μνήμης
5.1.6. Εκκίνηση μέσω TFTP
5.1.7. Η οθόνη εκκίνησης
5.2. Προσβασιμότητα
5.2.1. Οθόνες Braille USB
5.2.2. Σειριακές Οθόνες Braille
5.2.3. Σύνθεση Ομιλίας από το Hardware
5.2.4. Συσκευές Καρτών
5.2.5. Θέμα Υψηλής Αντίθεσης
5.3. Παράμετροι εκκίνησης
5.3.1. Παράμετροι του Εγκαταστάτη του Debian
5.3.2. Χρήση παραμέτρων εκκίνησης για την απάντηση ερωτήσεων
5.3.3. Πέρασμα παραμέτρων στα αρθρώματα του πυρήνα
5.3.4. Αποκλεισμός (blacklisting) αρθρωμάτων του πυρήνα
5.4. Ανίχνευση λαθών της Διαδικασίας Εγκατάστασης
5.4.1. Αξιοπιστία των δίσκων CD-ROM
5.4.2. Ρύθμιση της εκκίνησης
5.4.3. Συνηθισμένα προβλήματα εγκατάστασης στην αρχιτεκτονική 32-bit PC
5.4.4. Ερμηνεία των μηνυμάτων έναρξης πυρήνα!
5.4.5. Αναφορά Προβλημάτων της Εγκατάστασης
5.4.6. Διαδικασία υποβολής Αναφοράς Εγκατάστασης