Chương 5. Khởi động Hệ thống Cài đặt

Mục lục

5.1. Khởi động trình cài đặt trên 32-bit PC
5.1.1. Khởi động từ đĩa CD-ROM
5.1.2. Khởi động từ Windows
5.1.3. Khởi động từ DOS
5.1.4. Khởi động từ Linux bằng LILO hay GRUB
5.1.5. Khởi động từ thanh bộ nhớ USB
5.1.6. Khởi động bằng TFTP
5.1.7. Màn hình khởi động
5.2. Khả năng truy cập
5.2.1. Thiết bị chữ nổi USB
5.2.2. Thiết bị chữ nổi nối tiếp
5.2.3. Phần cứng tổng hợp giọng nói
5.2.4. Thiết bị bảng
5.2.5. Sắc thái cao tương phản
5.3. Tham số khởi động
5.3.1. Tham số trình cài đặt Debian
5.3.2. Dùng tham số khởi động để trả lời câu hỏi
5.3.3. Gửi tham số cho mô-đun hạt nhân
5.3.4. Cấm mô-đun hạt nhân
5.4. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.4.1. Sự đáng tin cậy của đĩa CD-ROM
5.4.2. Cấu hình khởi động
5.4.3. Vấn đề cài đặt 32-bit PC thường
5.4.4. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.4.5. Thông báo vấn đề cài đặt
5.4.6. Đệ trình báo cáo cài đặt