Appendix A. Hantera ditt lenny-system före uppgraderingen

Innehållsförteckning

A.1. Uppgradering av ditt lenny-system
A.2. Kontrollera dina källistor
A.3. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8

Denna bilaga innehåller information om hur du kontrollerar att du kan installera eller uppgradera paket från lenny innan du uppgraderar till squeeze. Det här bör endast vara nödvändigt i specifika situationer.

A.1. Uppgradering av ditt lenny-system

Det är inga grundläggande skillnader mot någon annan uppgradering av lenny som du gjort. Den enda skillnaden är att du först behöver se till att din paketlista fortfarande innehåller paket från lenny, vilket förklaras i Avsnitt A.2, ”Kontrollera dina källistor”.

Om du uppgraderar ditt system med en Debianspegel kommer den automatiskt att uppgraderas till den senaste punktutgåvan av lenny.

A.2. Kontrollera dina källistor

Om någon av raderna i din /etc/apt/sources.list refererar till stable, använder du redan squeeze. Detta kanske inte är vad du vill göra om du inte är redo för uppgraderingen än. Om du redan har kört apt-get update, kan du fortfarande komma tillbaka utan problem om du följer nedanstående procedur.

Om du även har installerat paket från squeeze, är det antagligen inte så stor mening att installera paket från lenny längre. I det fallet måste du bestämma dig för om du vill fortsätta eller inte. Det är möjligt att nedgradera paket, men det beskrivs inte här.

Öppna filen /etc/apt/sources.list med din favoritredigerare (som root) och kontrollera alla rader som börjar med deb http: eller deb ftp: efter en referens till stable. Om du hittar någon, ändra stable till lenny.

Om du har vissa rader som börjar med deb file: måste du själv kontrollera om platsen som de refererar till innehåller ett arkiv för lenny eller squeeze.

[Viktigt]Viktigt

Ändra inte några rader som börjar med deb cdrom:. Om du gör det så ogiltigförklaras raden och du måste köra apt-cdrom igen. Bli inte rädd om en cdrom-källrad refererar till unstable. Även om det är förvirrande så är det normalt.

Om du har gjort några ändringar, spara filen och kör

# apt-get update

för att uppdatera paketlistan.

A.3. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8

Om ditt system är lokaliserat och använder en lokalinställning som inte är baserad på UTF-8 bör du överväga att konvertera ditt system till att använda UTF-8-baserade lokalinställningar. Förr har det förekommit fel som endast kunnat härledas till lokalinställningar baserade på annat än UTF-8. På skrivborden har sådana äldre lokalinställningar endast kunnat stödjas genom fula hack internt i biblioteken och vi kan därför inte på ett korrekt sätt tillhandahålla support för användare som använder dessa.

För att välja systemets lokalinställningar kan du köra dpkg-reconfigure locales. Säkerställ att du väljer en UTF-8-baserad lokalisering när frågan om vilken lokalinställning som ska användas som standard i systemet visas. Utöver detta bör du kontrollera dina användares lokalinställningar för att säkerställa att de inte har äldre lokaldefinitioner i sina användarmiljöer.