Kapitel 3. Installationssystem

Innehållsförteckning

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Stora ändringar
3.1.2. Automatisk installation

Debianinstalleraren är det officiella installationssystemet för Debian. Det tillhandahåller en mängd installationsmetoder. Vilka som fungerar på ditt system beror på dess arkitektur.

Avbildningar av installeraren för squeeze kan hittas tillsammans med installationsguiden på Debians webbplats.

Installationsguiden finns också inkluderad på den första cd-/dvd-skivan av de officiella cd-/dvd-skivorna:

/doc/install/manual/språk/index.html

Du kanske även vill läsa igenom erratan för debian-installer där en lista över kända problem finns.

3.1. Vad är nytt i installationssystemet?

Det har skett en hel del utveckling av Debianinstalleraren sedan dess första officiella utgivning med Debian GNU/Linux 3.1 (Sarge), vilket resulterat i både förbättrat hårdvarustöd och ett antal nya spännande funktioner.

I dessa Kommentarer till utgåvan kommer vi endast att lista de större ändringarna i installeraren. Om du är intresserad av en översikt över detaljerade ändringar sedan lenny, se utgåveinformationen för beta- och RC-utgåvorna i nyhetsarkivet för Debianinstalleraren.

3.1.1. Stora ändringar

Plattformar vars stöd tagits bort

Stöd för arkitekturerna Alpha ("alpha"), ARM ("arm") och HP PA-RISC ("hppa") har tagits bort från installeraren. Arkitekturen "arm" har ersatts av ARM EABI ("armel").

Stöd för kFreeBSD

Installeraren kan användas för att installera kFreeBSD- istället för Linuxkärnan och prova teknikförhandsvisningen. För att använda denna funktion måste rätt installationsavbildning (eller cd-/dvd-uppsättning) användas.

Uppstartshanteraren GRUB2 standard

Uppstartshanteraren som installeras som standard är grub-pc (GRUB 2).

Hjälp under installationsprocessen

Dialogrutorna som visas under installationsprocessen tillhandahåller nu hjälpinformation. Denna funktion används ännu inte i alla dialogrutor men kommer att användas mer i kommande utgåvor. Detta kommer att förbättra användarupplevelsen under installationsprocessen, särskilt för nya användare.

Installation av rekommenderade paket

Installationssystemet kommer att installera alla rekommenderade paket som standard bortsett från några specifika situationer under processens gång där dessa inställningar ger oönskat resultat.

Automatisk installation av hårdvaruspecifika paket

Systemet kommer automatiskt att välja hårdvaruspecifika paket för installation när detta är lämpligt. Detta uppnås genom att använda discover-pkginstall från paketet discover.

Stöd för installation av tidigare utgåvor

Installationssystemet kan också användas för att installera tidigare utgåvor, exempelvis lenny.

Förbättrat val av spegel

Installationssystemet tillhandahåller bättre stöd för att installera både squeeze såväl som lenny och tidigare utgåvor (genom att använda archive.debian.org) Utöver detta kommer dessutom systemet kontrollera att den valda spegeln är fungerande och innehåller den senaste utgåvan.

Förändringar i partitionsfunktionerna

Denna utgåva av installationssystemet innehåller stöd för filsystemet ext4 och förenklar också skapandet av RAID, LVM och krypteringsskyddade partitioner. Stöd för filsystemet reiserfs ingår numera inte som standard, det kan dock läsas in som ett alternativ.

Stöd för att läsa in inbäddad mjukvara under installationen

Det är nu möjligt att läsa in paketfiler med inbäddad mjukvara från installationsmediet utöver flyttbart media, detta tillåter skapandet av PXE-avbildningar och cd-/dvd-avbildningar med paket för inbäddad mjukvara.

Från och med Debian 6.0 har icke-fri inbäddad mjukvara flyttats från huvudarkivet. För att installera Debian på hårdvara som behöver icke-fri inbäddad mjukvara kan du antingen själv tillhandahålla detta under installationen eller använda en förberedd cd/dvd med mjukvaran inkluderad. Läs mer på Få tag på Debian på Debians webbplats.

Nya språk

Tack vare den stora insatsen från översättare kan Debian GNU/Linux nu installeras på 70 språk. Detta är sju språk fler än i lenny. De flesta språken är tillgängliga i både det texbaserade installationsgränssnittet och det grafiska gränssnittet, medan några bara är tillgängliga i det grafiska gränssnittet.

Språk som tillkommit i den här utgåvan:

  • Asturiska, estniska, isländska, kazakiska och persiska har lagts till i den grafiska och den textbaserade installeraren.

  • Kannada, lao, singalesiska och telugu har lagts till i den grafiska installeraren.

  • Thai, tidigare tillgängligt endast i den grafiska installeraren, har nu lagts till även i det textbaserade installationsgränssnittet.

På grund av avsaknad av uppdateringar har två språk tagits bort i denna utgåva: wolof och kymriska.

Förbättrat lokaliseringsval

Val av lokaliseringsrelaterade värden (språk, plats och lokalinställning) är numera mindre knutet och mer flexibelt. Användare kommer att kunna ändra systemet efter deras lokaliseringsbehov enklare samtidigt som det är enkelt för användare som vill ange de lokalinställningar som är vanligast för landet de bor i.

Dessutom är numera konsekvensen av val för lokaliseringsinställningar (exempelvis tidszon, tangentbordsupplägg och spegelval) mer uppenbara för användaren.

Installation av körklart system

Installeraren har nu stöd för körklara system på två olika sätt. För det första kan en installerare inkluderad på körklara system använda innehållet på systemet för att genomföra en normal installation av grundsystemet. För det andra kan installeraren numera startas när systemet körs vilket innebär att användaren kan göra annat medan systemet installeras. Båda funktionerna är inbyggda i avbildningarna som tillhandahålls via Debian Live på http://cdimage.debian.org/.

3.1.2. Automatisk installation

Några ändringar som nämns ovan innebär också förändringar i stödet för automatisk installation med förinställda filer. Detta innebär att om du har förinställda filer som fungerat för installeraren för lenny så kan du inte förvänta dig att dessa fungerar med den nya installeraren utan att redigeras.

Installationsguiden har en separat bilaga med omfattande dokumentation om hur förinställningar ska användas.