C.5. Debianin osiointisovellukset

Debianin kehittäjät ovat muokanneet useita erilaisia osiointisovelluksia toimimaan erilaisien kiintolevyjen ja laitearkkitehtuurien kanssa. Tämän ohjeen kattaman arkkitehtuurin osiointisovellus tai osiointisovellukset ovat seuraavassa luettelossa:

partman

Debianin suositeltu osiointisovellus. Tämä monitoimityökalu osaa myös muuttaa osion kokoa, luoda tiedostojärjestelmiä ja liittää ne liitoskohtiin.

cfdisk

Helppokäyttöinen merkkipohjainen kokoruudun käyttöliittymä meille tavallisille näppäimistönkuluttajille.

Huomaa ettei cfdisk ymmärrä FreeBSD-osioita lainkaan, joten laitenimet voivat taas olla erilaisia.

Jokin näistä ohjelmista käynnistetään oletusarvona kun valitaan Tee levyosiot (tai vastaavaa). Saattaa olla mahdollista käyttää jotain muuta osiointisovellusta käynnistämällä se komentoriviltä virtuaalikonsolilla kaksi, mutta tätä ei suositella.

C.5.1. IA-64 ja osiointi

Osiointisovellus partman on asentimen oletustyökalu levyjen osiointiin. Se huolehtii osiosta ja niiden liitoskohdista jotta levyt ja tiedostojärjestelmät on tehty oikein menestyksekästä asennusta varten. Se käyttää komentoa parted tekemään varsinaisen levyn osioinnin.

EFI:n tunnistamat osiotaulut

IA-64 EFI laiteohjelmisto tukee kahta osiotaulun (tai levynimiön) lajia, GPT tai MS-DOS. MS-DOS, jota i386 PC:eissä tavataan käyttää, ei ole enää suositeltu käytettäväksi IA-64-järjestelmissä. Vaikka asentimessa on myös komento cfdisk, olisi käytettävä vain komentoa parted koska vain se osaa käyttää sekä GPT että MS-DOS osiotauluja oikein.

Automaattisen osioinnin mallineet joita partman käyttää varaavat tilan EFI-osiolle levyn ensimmäisenä osiona. Osion asetukset voidaan tehdä myös päävalikon kohdasta Ohjattu levyosioiden teko vastaavaan tapaan kuin sivutus-osio.

Osiointisovellus partman osaa käsitellä useimmat osioasettelut. Niissä harvinaisissa tapauksissa joissa on välttämätöntä tehdä osiot itse, voidaan käynnistää komentotulkki kuten edellä on neuvottu ja käynnistää parted suoraan käyttäen sen komentorivin käyttöliittymää. Jos halutaan tyhjentää koko levy ja luoda GPT-osiotaulu sekä joitakin osioita, voidaan käyttää seuraavien komentojen tapaista:

   mklabel gpt
   mkpartfs primary fat 0 50
   mkpartfs primary linux-swap 51 1000
   mkpartfs primary ext2 1001 3000
   set 1 boot on
   print
   quit

Komennot luovat uuden osiotaulun ja kolme osiota eli EFI-käynnistysosio, sivutus ja juuritiedostojärjestelmä. Lopuksi EFI-osiolle asetetaan käynnistyskelpoisuuden ilmaisin. Osion koko annetaan megatavuina, alun ja lopun kohdat lasketaan levyn alusta. Esimerkiksi yllä luotiin 1999 Mt ext2 tiedostojärjestelmä jonka alkukohta on 1001 Mt levyn alusta. Huomaa että sivutusosion luomiseen parted saattaa käyttää muutaman minuutin, koska osio tarkistetaan toimimattomien lohkojen varalta.

C.5.2. Käynnistyslataimen osion ominaisuudet

ELILO, IA—64 käynnistyslatain, vaatii osion jonka tiedostojärjestelmä on FAT ja käynnistyskelpoisuuden ilmaisin päällä. Osion on oltava riittävän suuri jotta siihen mahtuu käynnistyslatain ja käytettävät ytimet tai käynnistyslevyn otokset. Vähimmäiskoko olisi noin 20 Mt, mutta jos aiotaan käyttää useita ytimiä 128 Mt lienee parempi.

EFI-käynnistyslatain Boot Manager ja -komentotulkki tukevat täysin GPT-ositaulua joten käynnistysosion ei tarvitse olla levyn ensimmäinen eikä edes samalla levyllä. Tämä on kätevää jos unohtuu varata tila osiolle ja tämä huomataan vasta kun levyn muille osioille on jo tiedostojärjestelmäkin tehty. partman tarkistaa onko EFI-osiota samalla kun se tarkistaa onko root-osio tehty kuten pitää. Tällöin on mahdollista korjata levyn osioasettelu ennen kuin pakettien asennus alkaa. Helpoin tapa korjata unohtunut EFI-osio on tehdä sille tilaa pienentämällä levyn viimeistä osiota.

EFI-käynnistysosion sijoittamista samalle levylle kuin root-tiedostojärjestelmä suositellaan vahvasti.

C.5.3. EFI:n vianjäljitysosio

EFI-laiteohjelmisto on merkittävästi edistyneempi kuin useimpien x86 PC-koneiden tavallinen BIOS. Jotkut järjestelmätoimittajat hyödyntävät EFI:n mahdollisuutta lukea ja kirjoittaa tiedostoja ja käynnistää ohjelmia kiintolevyn tiedostojärjestelmältä tallentamaan vianjäljitystietoa ja EFI:in perustuvia järjestelmänhallintaohjelmia kiintolevylle. Tämä on erillinen FAT-tiedostojärjestelmä järjestelmälevyllä. Etsi tarkempaa tietoa järjestelmän mukana tulleista ohjeista ja ohjelmista. Helpoiten vianjäljitysosio on tehtävissä samalla kun tehdään EFI-käynnistysosio.