D.2. Místo potřebné pro úlohy

Standardní instalace na architektuře amd64 s jádrem 2.6 zabere na disku včetně všech standardních balíků 532MB. Menší instalace bez úlohy „Standardní systém“ zabere 368MB.

Důležité

V obou případech je zabrané místo počítáno po dokončení instalace a smazání všech dočasných souborů. Výpočet také nebere v úvahu režii souborového systému, například pro žurnálovací soubory. To znamená, že během instalace a také později při samotném používání systému bude potřeba mnohem více místa na dočasné soubory (stažené balíky) a uživatelská data.

Následující tabulka ukazuje velikosti úloh tak, jak je vypisuje program aptitude. Protože se mohou balíky v některých úlohách překrývat, je možné, že celková velikost instalovaných úloh bude menší než součet jejich velikostí.

Ve výchozím nastavení se instaluje desktopové prostředí GNOME. Některá jiná desktopová prostředí můžete nainstalovat buď pomocí speciálního instalačního CD, nebo použitím zaváděcího parametru při zavádění instalátoru (viz 6.3.5.2 – „Výběr a instalace softwaru“).

Při určování velikostí diskových oblastí budete muset čísla uvedená v tabulce přidat k velikosti standardního systému. Většina z hodnot ve sloupci „Instalovaná velikost“ skončí v /usr, při instalaci je však ještě třeba počítat s hodnotami ze sloupce „Stáhne se“, které se (dočasně) uloží v adresáři /var.

Úloha Instalovaná velikost (MB) Stáhne se (MB) Místo během instalace (MB)
Desktopové prostředí      
  • GNOME (výchozí) 2567 954 3521
  • KDE 2159 860 3019
  • Xfce 1672 637 2309
  • LXDE 1452 566 2018
Notebook[a] 182 59 241
Webový server 55 17 72
Tiskový server 196 63 259
DNS server 4 1 5
Souborový server 126 42 168
Poštovní server 64 23 87
SQL databáze 49 10 59
SSH server 1 1 2

[a] Tato úloha se dosti překrývá s úlohou Desktoppové prostředí, tzn. pokud nainstalujete obě, zabere tato úloha jen několik dalších MB.

Instalujete-li v jiném jazyce než angličtině, je možné, že tasksel automaticky nainstaluje lokalizační úlohu pro daný jazyk. Velikost lokalizační úlohy závisí na tom, co do ní její tvůrci umístili za balíky.