Chương 5. Khởi động Hệ thống Cài đặt

Mục lục

5.1. Khởi động trình cài đặt trên IA-64
5.1.1. Khởi động từ đĩa CD-ROM
5.1.2. Khởi động bằng TFTP
5.2. Khả năng truy cập
5.2.1. Thiết bị chữ nổi USB
5.2.2. Thiết bị chữ nổi nối tiếp
5.2.3. Thiết bị bảng
5.2.4. Sắc thái cao tương phản
5.3. Tham số khởi động
5.3.1. Tham số trình cài đặt Debian
5.3.2. Dùng tham số khởi động để trả lời câu hỏi
5.3.3. Gửi tham số cho mô-đun hạt nhân
5.3.4. Cấm mô-đun hạt nhân
5.4. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.4.1. Sự đáng tin cậy của đĩa CD-ROM
5.4.2. Cấu hình khởi động
5.4.3. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.4.4. Thông báo vấn đề cài đặt
5.4.5. Đệ trình báo cáo cài đặt