5.1. Asentimen käynnistäminen suoritinperheellä IA-64

5.1.1. Käynnistäminen CD-levyltä

Useimmille käyttäjille on helpointa käyttää Debianin CD-levykokoelmaa. Jos käsillä on CD-kokoelma, ja jos tietokone tukee käynnistystä suoraan CD-levyltä, hienoa! Riittää kun asetat levyn asemaan, käynnistät ja jatkat seuraavaan lukuun.

Huomaa, että jotkin CD-asemat saattavat vaatia erikoisajureita, eikä niitä niin ollen voi käyttää asennuksen alkuvaiheissa. Jos ilmenee, ettei tavallinen CD-levyltä käynnistäminen toimi tietokoneella, lue tästä luvusta uudestaan kohdat vaihtoehtoisista ytimistä ja asennustavoista jotka saattaisivat tässä tilanteessa toimia.

Vaikka käynnistäminen CD-levyltä ei toimisikaan, voitaneen Debianin järjestelmän osat ja tarvittavat paketit asentaa CD-levyltä. Riittää kun käynnistää joltain muulta taltiolta, esimerkiksi levykkeeltä. Kun on aika asentaa käyttöjärjestelmä, peruskokoonpano ja lisäpaketteja, säädetään asennusjärjestelmä asentamaan ne CD-levyltä.

Jos ilmenee pulmia, katso kohtaa Kohta 5.4, ”Asennusprosessin vianetsintä”.

CD-levyn sisältö

Debianin asennus-CD:itä on kolmea perusmallia. Business Card -levyllä on mahdollisimman pieni asennus joka mahtuu käyntikortin kokoiselle CD-levylle. Sitä käytettäessä on oltava verkkoyhteys jonka kautta asennetaan loput peruskokoonpanosta ja saadaan käyttökelpoinen järjestelmä. Network Install -levyllä on kaikki peruskokoonpanoon tarvittavat paketit, mutta verkkoyhteydellä noudetaan Debianin asennuspalvelimesta kokonaiseen järjestelmään haluttavat lisäpaketit. Debianin asennuslevykokoemalla voidaan asentaa kokonainen järjestelmä suuresta valikoimasta paketteja käyttämättä verkkoyhteyttä.

IA-64-suoritinperhe käyttää Intelin seuraavan sukupolven Extensible Firmware Interfacea (EFI). Toisin kuin perinteinen x86 BIOS, joka tietää käynnistyslaitteesta vain osiotaulun ja pääkäynnistyslohkon (MBR), EFI pystyy lukemaan ja kirjoittamaan tiedostoja osioista joilla on tiedostojärjestelmänä FAT16 tai FAT32. Tämä yksinkertaistaa usein mystistä järjestelmän käynnistämisprosessia. Järjestelmän käynnistyslataimella ja sitä tukevalla EFI-laiteohjelmistolla on kokonainen tiedostojärjestelmä johon tallentaa koneen käynnistämisessä tarpeelliset tiedostot. Tämä tarkoittaa, että IA-64-järjestelmän järjestelmälevyllä on ylimääräinen levyosio EFI:n käytössä eikä vain yksinkertainen pääkäynnistyslohko kuten tavanomaisemmissa järjestelmissä.

Debianin asennus-CD:llä on pieni EFI-osio missä ovat käynnistyslatain ELILO, sen asetustiedostot, asentimen ydin ja ensimmäinen muistilevy (initrd). Myös ajossa olevalla järjestelmällä on EFI-osio. Siellä ovat järjestelmän käynnistämiseen tarvittavat tiedostot. Tiedostot ovat luettavissa EFI:n komentotulkista kuten alla selitetään.

Useimmat ELILO toiminnan yksityiskohdat sen ladatessa ja käynnistäessä järjestelmää ovat läpinäkyviä järjestelmän asentimelle. Asentimen on kuitenkin tehtävä EFI-osio ennen peruskokoonpanon asentamista. Muuten ELILO:n asennus epäonnistuu, jolloin järjestelmää ei voi käynnistää kiintolevyltä. EFI-osiolle varataan tila ja sille tehdään tiedostojärjestelmä asentimen osiointivaiheessa, ennen kuin mitään paketteja ladataan järjestelmälevylle. Osiointivaihe varmistaa myös, että sopiva EFI-osio löytyy ennen kuin se päästää asennuksen jatkumaan.

EFI-alkulatausohjelma näytetään viimeisena kohtana laiteohjelmiston alkuasetuksissa. Se näyttää valikon, josta käyttäjä voi valita asetuksen. Riippuen mallista ja muista järjestelmään ladatuista ohjelmistoista tämä valikko vaihtelee järjestelmittäin. Valikossa pitäisi näkyä ainakin kaksi kohtaa, Boot Option Maintenance Menu ja EFI Shell (Built-in). Olisi parempi käyttää ensimmäistä kohtaa, mutta jos tuo valinta ei ole käytettävissä tai CD-levy ei sitä käyttäen syystä tai toisesta käynnisty, käytä toista vaihtoehtoa.

TÄRKEÄÄ

EFI-alkulatausohjelma valitsee oletustoiminnon käynnistykseen, yleensä se on valikon ensimmäinen kohta, ennalta määritellyn ajan kuluttua (sekunteina). Tämä näkyy ruudun alareunassa lähtölaskentana. Kun aika on kulunut ja järjestelmä käynnistyy oletustoiminnolla, on kone ehkä käynnistettävä uudelleen jotta asennusta voidaan jatkaa. Jos oletustoiminto on EFI Shell, voidaan alkulatausohjelmaan palata komennolla exit EFI Shellin kehotteessa.

5.1.1.1. Valinta 1: Käynnistäminen Boot Option Maintenance -valikosta

 • Aseta levy DVD- tai CD-asemaan ja käynnistä kone. Laiteohjelmisto näyttää EFI Boot Manager -sivun kun järjestelmän alkuasetukset ovat valmiit.

 • Valitse Boot Maintenance Menu nuolinäppäimillä ja paina Enter. Tällöin näytetään uusi valikko.

 • Valitse Boot From a File nuolinäppäimillä ja paina Enter. Tällöin näytetään luettelo laiteohjelmiston tunnistamista laitteista. Näkyvissä pitäisi olla kaksi valikon riviä joissa on joko Debian Inst [Acpi ... tai Removable Media Boot. Jos tutkit valikon rivin loppuosan, huomaat että laitteen ja ohjaimen tietojen pitäisi olla samat.

 • Voidaan valita jompi kumpi CD- tai DVD-asemaan viittaavista riveistä. Valitse nuolinäppäimillä ja painamalla Enter. Jos valitaan Removable Media Boot kone tekee heti alkukäynnistyksen. Jos sitävastoin valitaan Debian Inst [Acpi ..., se näyttää CD-levyn käynnistysosion hakemistolistauksen, jolloin on edettävä seuraavaan lisäkohtaan.

 • Tämä kohta on tehtävä vain jos valittiin Debian Inst [Acpi .... Hakemistolistaus näyttää myös [Treat like Removable Media Boot] toiseksi viimeisellä rivillä. Valitse tämä rivi nuolinäppäimillä ja painamalla Enter. Tämä aloittaa käynnistyslatauksen.

Nämä vaiheet käynnistävät Debianin käynnistyslataimen joka näyttää valikon, josta valitaan käynnistysydin ja valitsimia. Jatka valitsemaan käynnistysydin ja valitsimia.

5.1.1.2. Valinta 2: Käynnistäminen EFI Shell:stä

Jos valinta 1 ei jostain syystä toimi, käynnistä kone uudelleen ja kun EFI Boot Manager -ruutu näkyy siinä pitäisi olla valinta EFI Shell [Built-in]. Käynnistä Debianin asennus-CD seuraavasti:

 • Aseta levy DVD- tai CD-asemaan ja käynnistä kone. Laiteohjelmisto näyttää EFI Boot Manager -sivun ja valikon kun järjestelmän alkuasetukset on tehty.

 • Valitse EFI Shell nuolinäppäimillä ja paina Enter. EFI Shell tutkii kaikki käynnistyskelpoiset laitteet ja näyttää ne konsolissa ennen kehotetta. Laitteiden tunnistetuista käynnistyskelpoisista osioista näytetään laitenimi fsn:. Kaikkien muiden tunnistettujen osioiden nimenä on blkn:. Jos CD asetettiin asemaan juuri ennen komentotulkin käynnistymistä, tämä voi kestää muutaman ylimääräisen sekunnin kun asema käynnistyy.

 • Etsi komentotulkin tulosteesta CD-asemaa. Sen on todennäköisesti laite fs0: vaikkakin mutkin laitteet joissa on käynnystyskelpoisia osioita näkyvät muodossa fsn.

 • Komennolla fsn: ja painamalla Enter valitaan laite, jossa n on CD-aseman osion numero. Komentotulkki näyttää nyt osion numeron kehotteena.

 • Kirjoita komento elilo ja paina Enter. Tämä käynnistää käynnistyslatauksen.

Kuten valinnalla 1, nämä vaiheet käynnistävät Debianin käynnistyslataimen. Se näyttää valikkoruudun josta valitaan käynnistysydin ja asetuksia. Voidaan käyttää myös lyhyemään komentoa fsn:elilo komentotulkin kehotteessa. Jatka valitsemaan käynnistysydin ja asetukset.

5.1.1.3. Asentaminen sarjapäätteen avulla

Asennus voidaan tehdä näyttöä ja näppäimistöä käyttäen tai sarjapäätteeltä. Näyttö/näppäimistö valitaan kohdasta jossa lukee [VGA console]. Sarjaportin kautta olevalla yhteydellä asennetaan valitsemalla kohta jossa lukee [BAUDIT baud serial console], missä BAUDIT on sarjayhteyden nopeus. Valikossa on valmiiksi yleisimmin käytetyt nopeusasetukset laitteelle ttyS0.

Useimmiten halutaan asentimen käyttävän samaan nopeusasetusta kuin on yhteydellä EFI-konsoliin. Jos et ole varma mikä tämä nopeus on, sen voi katsoa komennolla baud EFI:n komentotulkissa.

Jos valikossa ei ole valmiina haluttua sarjaporttia tai nopeusasetusta, voidaan jonkin valikon rivin asetukset korvata. Esimerkiksi käytettäessä 57600 baudin yhteyttä laitteella ttyS1, kirjoitetaan console=ttyS1,57600n8 teksti-ikkunaan Boot:.

Huomaa

Useimmat IA-64-koneet toimitetaan konsolin oletusasetuksella 9600 baudia. Tämä asetus on hitaahko, ja asennusprosessi kirjoittaa jokaista ruutua merkittävän ajan. Kannattaa harkita joko nopeuden nostamista tai asennusta tekstitilassa. Katso ohjevalikosta Params miten asennin käynnistetään tekstitilassa.

Varoitus

Jos valitaan väärä konsolityyppi, päästään valitsemaan ydin ja käynnistysparametrit, mutta sekä näyttö että näppäimistö lakkaavat toimimasta heti ytimen käynnistyttyä, jolloin on tehtävä uudelleenkäynnistys ennen kuin asennus voidaan alottaa.

5.1.1.4. Käynnistysytimen ja parametrien valinta

Käynnistyslatain näyttää lomakkeen jossa on valikko ja teksti-ikkunan jossa on Boot:-kehote. Nuolinäppäimillä valitaan valikon kohta ja näppäimistöllä kirjoitettu teksti tulee teksti-ikkunaan. Ohjetekstiruudut saa näkyviin painamalla funktionäppäimiä. Ohjeteksti General selittää valikon kohdat ja ohjeteksti Params yleiset komentorivin parametrit.

Tutustu General-ohjeruudussa ytimien ja asennukseen sopivimpien asennustilojen kuvauksiin. Myöskin olisi luettava kohdasta Kohta 5.3, ”Käynnistysparametrit” mitä lisäparametreja haluttaisiin asettaa teksti-ikkunassa Boot:. Valittua ytimen versiota käytetään sekä asennusprosessissa että asennettavassa järjestelmässä. Jos asennuksen aikana ilmenee olgelmia ytimen kanssa, lienevät samat ongelmat edessä myös asennetussa järjestelmässä. Seuraavat vaiheet valitsevat ja käynnistävät asennuksen:

 • Valitse nuolinäppäimillä tarpeisiisi parhaiten sopiva ytimen versio ja asennustapa.

 • Kirjoita asennusparametrit näppäimistöllä. Teksti näytetään heti teksti-ikkunassa. Tämä on se paikka mihin ytimen parametrit (kuten sarjakonsolin asetukset) kirjoitetaan.

 • Paina Enter. Tällöin ydin ladataan ja käynnistetään. Ydin näyttää tavanomaiset käynnistysviestinsä ja niiden jälkeen tulee Debian Installerin ensimmäisen ruutu.

Asennusta jatketaan seuraavassa luvussa missä tehdään kieliasetukset, verkkoasetukset ja levyosiot.

5.1.2. Käynnistys TFTP:llä

IA-64-järjestelmän käynnistäminen verkosta tehdään samaan tapaan kuin käynnistäminen CD-levyltä. Ainoa ero on asennusytimen lataustapa. EFI Boot Manager osaa ladata ja käynnistää ohjelmia verkossa olevalta palvelimelta. Kun asennusydin on ladattu ja käynnistyy, järjestelmän asennus käy läpi samat vaiheet kuin CD-levyltä asennettaessa, paitsi että peruskokoonpanon paketit asennetaan verkosta eikä CD-asemasta.

Käynnistäminen verkosta edellyttää verkkoyhteyttä ja TFTP-käynnistyspalvelinta (DHCP, RARP, tai BOOTP).

Verkosta käynnistämistä tukeva asennustapa kuvataan kohdassa Kohta 4.3, ”Tiedostojen valmistelu verkosta käynnistämiseen TFTP:llä”.

IA-64-järjestelmän käynnistäminen verkosta vaatii kaksi suoritinperhekohtaista toimenpidettä. Käynnistyspalvelimella on DHCP:n tai TFTP:n asetuksissa noudettavaksi ohjelmaksi asetettava elilo. Asiakaskoneessa on EFI-alkulatausohjelmassa määritettävä uusi asetus, jotta lataus verkosta on käytössä.

5.1.2.1. Palvelimen asetukset

Sopiva asetus TFTP:lle IA-64-järjestelmän käynnistämiseksi verkosta näyttää suunnilleen tältä:

host mcmuffin {
    hardware ethernet 00:30:6e:1e:0e:83;
    fixed-address 10.0.0.21;
    filename "debian-installer/ia64/elilo.efi";
}

Huomaa, että tavoitteena on saada ohjelma elilo.efi käynnistettyä asiakaskoneella.

Pura tiedosto netboot.tar.gz tftp-palvelimen juurena käytettävään hakemistoon. Tavallisia tftp:n juurihakemistoja ovat /var/lib/tftp ja /tftpboot. Tämä luo hakemistopuun debian-installer jossa on IA-64-järjestelmän käynnistystiedostot.

# cd /var/lib/tftp
# tar xvfz /home/user/netboot.tar.gz
./
./debian-installer/
./debian-installer/ia64/
[...]

Tiedostossa netboot.tar.gz on asetustiedosto elilo.conf, jonka pitäisi toimia useimmissa kokoonpanoissa. Jos tähän tiedostoon kuitenkin joudutaan tekemään muutoksia, se löytyy hakemistosta debian-installer/ia64/. On mahdollista käyttää jokaiselle asiakaskoneelle omaa asetustiedostoa nimeämällä ne asiakaskoneen IP-osoitteella heksajärjestelmässä ja lisäämällä sukunimi .conf. Tällöin ei käytetä tiedostoa nimeltä elilo.conf. Katso lisätietoja paketin elilo mukana tulevista ohjeista.

5.1.2.2. Asiakaskoneen asetukset

Asiakaskoneen asetuksien teko tukemaan käynnistystä TFTP:llä aloitetaan käynnistämällä EFI:in ja menemällä valikkoon Boot Option Maintenance Menu.

 • Lisää käynnistykselle valinta.

 • Pitäisi näkyä yksi tai useampia rivejä joissa on teksti Load File [Acpi()/.../Mac()]. Mikäli näitä rivejä on useampi, valitse se jossa on käynnistettäessä käytettävän verkkoliitännän MAC-osoite. Siirrä nuolinäppäimillä korostus valinnnan kohdalle ja paina Enter.

 • Pistä käynnistysvalinnan nimeksi Netboot tai vastaavaa, tallenna ja poistu takaisin käynnistysvalintojen valikkoon.

Nyt pitäisi näkyä juuri tehty käynnistysvalinta, ja sen valitsemisen pitäisi käynnistää DHCP-kysely, joka johtaa tiedoston elilo.efi noutamiseen TFTP:Llä palvelimelta.

Käynnistyslatain näyttää kehotteensa sen jälkeen kun sen on noutanut ja käsitellyt asetustiedostonsa. Tässä eteenpäin asennuksessa on samat vaiheet kuin asennettaessa CD-levyltä. Valitse käynnistysvalinta kuten yllä ja kun ytimen lataus verkosta on valmis, se käynnistää Debian Installerin.

Asennusta jatketaan seuraavassa luvussa missä tehdään kieliasetukset, verkkoasetukset ja levyosiot.