5.2. Hjälpmedel

Some users may need specific support because of e.g. some visual impairment. USB braille displays are detected automatically, but most other accessibility features have to be enabled manually. Some boot parameters can be appended to enable accessibility features. Note that on most architectures the boot loader interprets your keyboard as a QWERTY keyboard.

5.2.1. Punktskriftsskärmar med USB

Punktskriftsskärmar för USB ska identifieras automatiskt. En textversion av installationsprogrammet kommer sedan att väljas automatiskt och stöd för punktskriftsskärmen kommer att installeras automatiskt på målsystemet. Du kan därför bara trycka på Enter vid uppstartsmenyn. När brltty har startats så kan du välja en punktskriftstabell genom att gå in i inställningsmenyn. Dokumentation för tangentbindingar för punktskriftsskärmar finns tillgänglig på webbsidan för brltty.

5.2.2. Punktskriftsskärmar med seriekabel

Punktskriftsskärmar via serieport kan inte med säkerhet identifieras automatiskt (eftersom det kan skada några av dem). Du behöver därför lägga till uppstartsparametern brltty=drivrutin,port,tabell för att berätta för brltty vilken drivrutin som den ska använda. drivrutin ska ersättas med den tvåbokstaviga drivrutinskoden för din terminal (se kodlistan för drivrutiner). port ska ersättas med namnet på serieporten som skärmen är ansluten till, ttyS0 är standard. tabell är namnet på punktskriftstabellen som ska användas (se kodlistan över tabeller); den engelska tabellen är standard. Observera att tabellen kan ändras senare genom att gå in i inställningsmenyn. Dokumentation för tangentbindingar för punktskriftsenheter finns tillgänglig på webbsidan för brltty.

5.2.3. Brädenheter

Some accessibility devices are actual boards that are plugged inside the machine and that read text directly from the video memory. To get them to work framebuffer support must be disabled by using the fb=false boot parameter. This will however reduce the number of available languages.

5.2.4. Tema med hög kontrast

För användare med nedsatt syn så kan installationsprogrammet använda ett tema med hög konstrast som gör det med läsbart. För att aktivera det, lägg till uppstartsparametern theme=dark.