Apèndix C. Lenny està dedicada a Thiemo Seufer

El projecte Debian ha perdut un membre actiu de la seua comunitat. Thiemo Seufer va morir el 26 de Desembre de 2008 en un tràgic accident de cotxe.

Thiemo es va involucrar a Debian de formes diferents. Mantenia alguns paquets i era el principal portador del port de Debian a l'arquitectura MIPS. També era un membre del nostre equip del nucli, i també un membre del equip de l'instal·lador de Debian. Les seues contribucions van arribar més enllà del projecte Debian: també va treballar en el port MIPS del nucli de Linux, l'emulació de MIPS al qemu, i molts projectes menuts per a anomenar-los ací.

El treball de Thiemo, la seua dedicació, l'ample coneixement tècnic i la seua habilitat de compartir-ho amb els altres es perdran. Les seues contribucions no s'oblidaran. Els alts estàndards de treball de Thiemo seran difícils d'arreplegar.

Com a agraïment a la seua contribució a Debian, el projecte dedica el llançament de Debian GNU/Linux 5.0“Lenny” a Thiemo.