Capítol 1. Introducció

Sumari

1.1. Informar d'errors d'este document
1.2. Col·laborar amb informes d'actualització
1.3. Font d'este document

Este document informa als usuaris de la distribució Debian GNU/Linux dels principals canvis a la versió 6.0 (nom en clau squeeze").

Les notes de llançament ofereixen informació sobre com actualitzar de forma segura des de la versió 5.0 (nom en clau lenny) a la versió actual, i informen als usuaris de problemes potencials coneguts que es poden trobar durant eixe procés.

Podeu aconseguir la versió més recent d'este document a http://www.debian.org/releases/squeeze/releasenotes. Si teniu dubtes, comproveu la data del document que hi ha a la primera pàgina i assegureu-vos que esteu llegint la darrera versió.

[Atenció]Atenció

Tingueu en compte que és impossible fer una llista amb tots els problemes coneguts i per tant ha calgut fer una selecció basada en una combinació de l'abast i l'impacte dels problemes.

Si us plau, fixeu-vos que tan sols es suporta i documenta l'actualització des de la versió anterior de Debian (en este cas, l'actualització des de 5.0). Si necessiteu actualitzar des de versions més antigues, us suggerim que llegiu primer les edicions anteriors de les notes de llançament i actualitzeu primer a 5.0.

1.1. Informar d'errors d'este document

S'ha intentat fer comprovacions dels diversos passos del procés d'actualització que es descriuen en este document, intentant també anticipar possibles problemes que els nostres usuaris puguen trobar.

No obstant això, si creieu que heu trobat un error a la documentació (informació incorrecta o manca d'informació), envieu un informe d'error al sistema de seguiment d'errors, al paquet release-notes.

1.2. Col·laborar amb informes d'actualització

Qualsevol informació dels usuaris relacionada amb actualitzacions des d'lenny a squeeze és benvinguda. Si voleu compartir alguna informació, envieu un informe d'error amb els vostres resultats al sistema de seguiment d'errors, al paquet upgrade-reports. Us demanem que comprimiu qualsevol adjunt que envieu (fent ús del gzip).

Quan envieu l'informe d'actualització, assegureu-vos d'incloure la informació següent:

  • L'estat de la vostra base de dades de paquets abans de l'actualització: La base de dades d'estat de dpkg que trobareu a /var/lib/dpkg/status i la informació d'estat d'aptitude que trobareu a /var/lib/aptitude/pkgstates. Heu de fer una còpia abans de l'actualització tal com es descriu a Secció 4.1.1, “Copiar qualsevol dada o informació de configuració”, però també podeu trobar còpies d'esta informació a /var/backups.

  • Podeu guardar registres de sessió creats amb script, tal i com es descriu a Secció 4.5.1, “Desar la sessió” .

  • Els registres d'apt els podeu trobar a /var/log/apt/term.log, i els registres d'aptitude els trobareu a /var/log/aptitude.

[Nota]Nota

Hauríeu de dedicar un cert temps a revisar i esborrar qualsevol informació sensible i/o confidencial als fitxers de registre abans d'incloure'ls a l'informe d'error, ja que la informació es publicarà a una base de dades pública.

1.3. Font d'este document

El codi font d'este document està en format DocBook XML. La versió HTML es genera utilitzant docbook-xsl i xsltproc. La versió en PDF es genera utilitzant dblatex o bé xmlroff. El codi font de les notes de llançament està en el dipòsit SVN del Projecte de documentació de Debian. Podeu utilitzar la interfície web per accedir individualment als seus fitxers des de la web i vore els canvis. Per a més informació de com accedir a l'SVN, consulteu les pàgines d'informació de l'SVN del projecte de documentació de Debian.