Índex alfabètic

P

packages
apache2-suexec, Actualització d'apache2
apt, Col·laborar amb informes d'actualització, Preparació dels origens del programari per l'APT, Nous origens de programari per a l'APT a Internet, Afegint origens de programari d'APT per a una rèplica local, Comprovar que hi ha prou espai per fer l'actualització, Actualització prèvia d'apt i/o aptitude, Utilització de la llista de paquets automàticament instal·lats amb apt
aptitude, Gestió de paquets, Comprovar que hi ha prou espai per fer l'actualització, Actualització prèvia d'apt i/o aptitude, Utilització de la llista de paquets automàticament instal·lats amb apt
base-config, Actualització mínima del sistema
dblatex, Font d'este document
debian-goodies, Comprovar que hi ha prou espai per fer l'actualització
doc-debian, Informes d'error
docbook-xsl, Font d'este document
eeepc-acpi-scripts, Suport per a Netbooks
emacs22, No hi ha suport per defecte d'Unicode a emacs21*
emacs22-gtk, No hi ha suport per defecte d'Unicode a emacs21*
emacs22-nox, No hi ha suport per defecte d'Unicode a emacs21*
firefox, Estat de la seguretat dels productes de Mozilla
glibc, Assegureu-vos de tenir un nucli adequat
grub, L'apagat automàtic deixa de funcionar
hotplug, Actualització mínima del sistema
iceape, Estat de la seguretat dels productes de Mozilla
icedove, Què hi ha de nou a la distribució?, Estat de la seguretat dels productes de Mozilla
iceowl, Estat de la seguretat dels productes de Mozilla
iceweasel, Què hi ha de nou a la distribució?, Estat de la seguretat dels productes de Mozilla
initramfs-tools, L'intèrpret d'ordres de depuració a l'arrancada quan s'utilitza initrd, Actualització del nucli i dels paquets relacionats, Reordenació de l'enumeració dels dispositius, Problemes amb el temps d'arrancada
kernel-package, Instal·lació del metapaquet del nucli
libc6, Actualització prèvia d'apt i/o aptitude
libselinux1, Actualització prèvia d'apt i/o aptitude
lilo, Execució de lilo, L'apagat automàtic deixa de funcionar
linux-image-*, Actualització del nucli i dels paquets relacionats
linux-image-2.6-686, Instal·lació del metapaquet del nucli
localepurge, Comprovar que hi ha prou espai per fer l'actualització
locales, Actualització prèvia d'apt i/o aptitude
lxde, Suport per a Netbooks
mount, Els muntatges de l'NFS estan fets pel nfs-common
netkit-inetd, Actualització mínima del sistema
network-manager, NIS i el Network Manager
nfs-common, Els muntatges de l'NFS estan fets pel nfs-common
nis, NIS i el Network Manager
popularity-contest, Comprovar que hi ha prou espai per fer l'actualització
python2.3, Actualització mínima del sistema
release-notes, Informar d'errors d'este document
rsyslog, Millores al sistema
seamonkey, Estat de la seguretat dels productes de Mozilla
squid, Algunes aplicacions podrien no funcionar amb nuclis 2.4
sunbird, Estat de la seguretat dels productes de Mozilla
sysklogd, Millores al sistema
thunderbird, Estat de la seguretat dels productes de Mozilla
udev, Actualització del nucli i dels paquets relacionats, Reordenació de l'enumeració dels dispositius, Problemes amb el temps d'arrancada, Problemes amb dispositius relacionats amb udev, La inicialització asíncrona de la xarxa pot causar comportaments imprevisibles
upgrade-reports, Col·laborar amb informes d'actualització
util-linux, Els muntatges de l'NFS estan fets pel nfs-common
wireless-tools, Problemes a l'utilitzar xarxes sense fils amb WPA
wpasupplicant, Problemes a l'utilitzar xarxes sense fils amb WPA
xfree86-common, Actualització mínima del sistema
xkb-data, Canvi a la disposició de teclat del Romanés (ro)
xlibs, Actualització mínima del sistema
xmlroff, Font d'este document
xserver-common, Actualització mínima del sistema
xsltproc, Font d'este document
PHP, Què hi ha de nou a la distribució?
Pidgin, Què hi ha de nou a la distribució?
Postfix, Què hi ha de nou a la distribució?
PostgreSQL, Què hi ha de nou a la distribució?