Дебиан squeeze -- Ръководство за инсталиране

Инструкции за инсталиране и файлове за изтегляне са налични за всяка от поддържаните архитектури:

Ако браузърът ви е настроен правилно за многоезично съдържание, горните връзки ще ви препратят към вариант за разглеждане на ръководството на вашия език (ако е наличен) — повече за това в страницата за многоезично съдържание. В противен случай изберете желаните архитектура, език и формат от долната таблица.

Архитектура Формат Езици
32-bit PC (i386) HTML Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Финландски Френски Английски Шведски Немски Каталунски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  plain text Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
64-bit PC (amd64) HTML Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Финландски Френски Английски Шведски Немски Каталунски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  plain text Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
EABI ARM (armel) HTML Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Финландски Френски Английски Шведски Немски Каталунски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  plain text Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
PowerPC HTML Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Финландски Френски Английски Шведски Немски Каталунски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  plain text Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
SPARC HTML Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Финландски Френски Английски Шведски Немски Каталунски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  plain text Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
Intel Itanium IA-64 HTML Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Финландски Френски Английски Шведски Немски Каталунски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  plain text Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
MIPS (little endian) HTML Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Финландски Френски Английски Шведски Немски Каталунски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  plain text Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
IBM S/390 HTML Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Финландски Френски Английски Шведски Немски Каталунски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  plain text Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
MIPS (big endian) HTML Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски
  PDF Финландски Френски Английски Шведски Немски Каталунски Чешки Испански Руски Италиански Португалски
  plain text Финландски Френски Английски Шведски Японски Немски Китайски (Китай) Каталунски Виетнамски Чешки Испански Руски Гръцки Италиански Португалски