D.2. Espai requerit per a les tasques

Una instal·lació estàndard per l'arquitectura amd64 amb el nucli 2.6, incloent-hi tots els paquets estàndard, requere 532 MiB d'espai de disc. Una instal·lació bàsica mínima, amb la tasca “estàndard” no seleccionada, ocuparà 368 MiB.

Important

En els dos casos és l'espai en disc utilitzat després d'acabar la instal·lació i esborrar tots els fitxers temporals. Açò també te en compte les necessitats del sistema de fitxers, per exemple els fitxers de «journal». Açò vol dir que farà falta prou més espai al disc durant la instal·lació i per l'ús normal del sistema.

La següent taula enumera les mides indicades per l'aptitude que calen per a les tasques llistades en el tasksel. Tingueu en compte que algunes d'aquestes comparteixen components, per tant la mida total de la instal·lació conjunta de dues d'elles pot resultar inferior al total de la suma indicat.

Per defecte s'instal·larà l'entorn d'ecriptori GNOME, però podeu escollir un entorn d'escriptori alternatiu emprant una de les imatges de CD especials, o especificant l'entorn d'escriptori desitjat en iniciar l'instal·lador (vegeu Secció 6.3.5.2, “Selecció i instal·lació de programari”).

Tingueu en compte que cal afegir les mides de la taula a la de la instal·lació estàndard a l'hora de determinar la mida de les particions. La major part de la mida identificada com a “Mida de la instal·lació” l'ocuparà /usr i a /lib; la mida identificada com a “Mida de la descàrrega” cal tenir-la a l'abast (temporalment) a /var.

Tasca Mida de la instal·lació (MiB) Mida de la descàrrega (MiB) Espai requerit per a la instal·lació (MiB)
Entorn d'escriptori      
  • GNOME (per defecte) 2567 954 3521
  • KDE 2159 860 3019
  • Xfce 1672 637 2309
  • LXDE 1452 566 2018
Portàtil[a] 182 59 241
Servidor web 55 17 72
Servidor d'impressió 196 63 259
Servidor del DNS 4 1 5
Servidor de fitxers 126 42 168
Servidor de correu 64 23 87
Base de dades SQL 49 10 59
Servidor de SSH 1 1 2

[a] Hi ha alguns paquets comuns a la tasca Portàtil amb la tasca Entorn d'escriptori. Si les instal·leu les dos, la tasca «Laptop» tan sols necessitarà uns MiB addicionals d'espai en disc.

Nota

La tasca Desktop instal·larà l'entorn d'escriptori GNOME.

Si la llengua emprada no és l'anglès, el tasksel potser instal·larà automàticament una tasca de localització si n'hi ha cap a l'abast per a la vostra llengua. Les necessitats d'espai canvien segons la llengua; heu de reservar uns 350 MiB en total per a la descàrrega i la instal·lació.