5.1. Arrencada de l'instal·lador en l'arquitectura Mips

5.1.1. Arrencada amb TFTP

5.1.1.1. Arrencada amb TFTP en SGI

Després d'entrar al monitor d'ordres, utilitzeu

bootp():

en màquines SGI per arrencar linux i començar la instal·lació del programari de Debian. Per tal que això funcioni, potser haureu de desactivar la variable d'entorn netaddr. Per fer-ho teclegeu

unsetenv netaddr

al monitor d'ordres.

5.1.2. Paràmetres d'arrencada

5.1.2.1. Arrencada amb TFTP en SGI

En màquines SGI, podeu afegir paràmetres d'arrencada a l'ordre bootp(): del monitor d'ordres.

Seguint l'ordre bootp():, podeu indicar el camí i el nom del fitxer per arrencar en cas que no ho hàgiu fet explícitament mitjançant el servidor bootp/dhcp. Exemple:

bootp():/boot/tftpboot.img

També es poden passar altres paràmetres del nucli amb append:

bootp(): append="root=/dev/sda1"