5.1. Ξεκινώντας τον εγκαταστάτη στην αρχιτεκτονική Mips

5.1.1. Εκκίνηση μέσω TFTP

5.1.1.1. Εκκίνηση SGI Indy με TFTP

Σε συστήματα SGI Indys, μετά την είσοδο σας στην οθόνη εντολών, χρησιμοποιήστε την εντολή

 bootp():

για να εκκινήσετε το linux και να αρχίσετε την εγκατάσταση του λογισμικού του Debian. Για να το πετύχετε αυτό ίσως να πρέπει να αφαιρέσετε την μεταβλητή περιβάλλοντος netaddr. Πληκτρολογήστε

unsetenv netaddr

στην οθόνη εντολών για να το κάνετε.

5.1.2. Παράμετροι εκκίνησης

5.1.2.1. Εκκίνηση SGI Indy με TFTP

Σε συστήματα SGI μπορείτε να παραθέσετε παραμέτρους εκκίνησης στην εντολή bootp(): στην οθόνη εντολών.

Στο τέλος της εντολής bootp(): πορείτε να δώσετε τηνδιαδρομή και το όνομα του αρχείου εκκίνησης σε περίπτωση που δεν δώσατε ένα συγκεκριμένο όνομα μέσω του bootp/dhcp διακομιστή σας. Για παράδειγμα:

bootp():/boot/tftpboot.img

Επιπλέον παράμετροι του πυρήνα μπορούν να δωθούν μέσω της εντολής append:

bootp(): append="root=/dev/sda1"