Dodatok A. Ako spravovať váš systém lenny pred aktualizáciou

Obsah

A.1. Ako aktualizovať váš systém lenny
A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov
A.3. Aktualizácia starých locales na UTF-8

Táto príloha obsahuje informácie o tom, ako sa môžete uistiť, že dokážete inštalovať a aktualizovať balíky lenny pred aktualizáciou na squeeze. Malo by to byť potrebné iba v určitých situáciách.

A.1. Ako aktualizovať váš systém lenny

V podstate sa to nelíši od bežnej aktualizácie lenny, akú ste vykonávali doteraz. Jediný rozdiel je v tom, že sa musíte uistiť, že váš zoznam balíkov ešte stále obsahuje odkazy na lenny, ako vysvetľuje Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

Ak aktualizujete svoj systém pomocou zrkadla Debianu, bude automaticky aktualizovaný na najnovšiu aktualizáciu stabilnej vetvy (point release) lenny.

A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov

Ak ktorýkoľvek z riadkov vo vašom /etc/apt/sources.list odkazuje na „stable“, už vlastne používate squeeze. To nemusí byť to, čo ste mali v úmysle, ak zatiaľ nie ste na aktualizáciu pripravený. Ak ste už spustili apt-get update, ešte stále sa môžete vrátiť späť bez problémov pomocou nasledovnej procedúry.

Ak ste už naviac nainštalovali balíky z squeeze, už pravdepodobne nemá zmysel inštalovať balíky z lenny. V tom prípade sa budete musieť sami rozhodnúť či chcete pokračovať alebo nie. Je možné znížiť verziu balíkov, ale to tento dokument nepopisuje.

Otvorte súbor /etc/apt/sources.list vo svojom obľúbenom editore (ako root) a skontrolujte všetky riadky začínajúce deb http: alebo deb ftp: či obsahujú odkaz na „stable“. Ak nejaké nájdete, zmeňte ich zo stable na lenny.

Ak máte nejaké riadky začínajúce deb file:, musíte sami skontrolovať, či miesto kam odkazujú obsahuje archív lenny alebo archív squeeze.

[Dôležité]Dôležité

Nemeňte žiadne riadky začínajúce deb cdrom:. Tým by ste riadok zneplatnili a museli by ste znova spustiť apt-cdrom. Neznepokojujte sa ak riadok so zdrojom „cdrom“ odkazuje na „unstable“. Hoci to môže byť mätúce, je to v poriadku.

Ak ste vykonali nejaké zmeny, uložte súbor a spustite

# apt-get update

aby sa aktualizoval zoznam balíkov.

A.3. Aktualizácia starých locales na UTF-8

Ak je váš systém lokalizovaný a používa locale, ktoré nie je založené na UTF-8, mali by ste silne zvážiť zmenu locales vášho systému na UTF-8. V minulosti boli identifikované chyby, ktoré sa prejavujú iba pri locale, ktoré nie sú založené na UTF-8. Na systéme s pracovným prostredím sú takéto staré locales podporované iba škaredými kľučkami vnútri knižníc a nedokážeme kvalitne podporovať používateľov, ktorí ich ešte používajú.

Locale svojho systému môžete nastaviť spustením dpkg-reconfigure locales. Uistite sa, že ste zvolili UTF-8 locale, pri výbere predvoleného locale systému. Okrem toho by ste mali skontrolovať nastavenia locale svojich používateľov a ubezpečiť sa, že vo svojej konfigurácii nepoužívajú staré locales.