Kapitola 3. Inštalačný systém

Obsah

3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?
3.1.1. Hlavné zmeny
3.1.2. Automatizovaná inštalácia

Inštalátor Debianu (Debian Installer) je oficiálny inštalačný systém Debianu. Ponúka rôzne spôsoby inštalácie. Metódy inštalácie dostupné pre váš systém závisia na architektúre, ktorú používate.

Obrazy inštalátora pre squeeze nájdete spolu s Inštalačnou príručkou na webe Debianu.

Inštalačná príručka sa tiež nachádza na prvom CD/DVD oficiálnej sady CD/DVD Debianu na adrese:

/doc/install/manual/jazyk/index.html

Tiež si môžete pozrieť zoznam známych problémov s debian-installer - errata.

3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?

Inštalátor Debianu prešiel množstvom vývoja od svojho prvého oficiálneho vydania v Debian GNU/Linux 3.1 („sarge“), čo prinieslo zlepšenú poporu hardvéru aj niektoré vzrušujúce nové vlastnosti.

V týchto Poznámkach k vydaniu uvedieme iba hlavné zmeny inštalátora. Ak vás zaujíma podrobný prehľad zmien od lenny, pozrite si prosím oznámenia o vydaní squeeze beta a RC dostupné z histórie noviniek Inštalátora Debianu.

3.1.1. Hlavné zmeny

Už nepodporované platformy

Podpora architektúr Alpha („alpha“), ARM („arm“) a HP PA-RISC („hppa“) bola z inštalátora vypustená. Architektúra „arm“ bola nahradená portom ARM EABI („armel“).

Pomoc počas inštalácie

Dialógy, ktoré sa zobrazujú počas inštalácie teraz poskytujú informácie Pomocníka. Hoci momentálne nie sú použité vo všetkých dialógoch, táto vlastnosť sa bude postupne viac využívať v ďalších vydaniach. Pomôže to zlepšiť používateľský zážitok z inštalácie, obzvlášť novým používateľom.

Inštalácia odporúčaných balíkov

Inštalačný systém bude odteraz štandardne inštalovať všetky odporúčané balíky s výnimkou niektorých špecifických situácií, v ktorých táto štandardná voľba vedie k nežiadúcim výsledkom.

Automatická inštalácia balíkov určitého hardvéru

Systém automaticky zvolí na inštaláciu balíky určitého hardvéru, keď je to vhodné. Zabezpečuje to discover-pkginstall z balíka discover.

Podpora inštalácie predošlých vydaní

Inštalačný systém je teraz možné použiť aj na nainštalovanie predošlého vydania, ako lenny.

Vylepšený výber zrkadiel

Inštalačný systém poskytuje lepšiu podporu inštalácie squeeze ako aj lenny a starších vydaní (prostredníctvom archive.debian.org). Naviac skontroluje konzistentnosť vybraného zrkadla a či obsahuje zvolené vydanie.

Zmeny v možnostiach rozdelenia disku

Toto vydanie inštalátora podporuje použitie súborového systému ext4 a tiež zjednodušuje tvornu RAID, LVM a šifrovaných súborových systémov. Štandardne už neobsahuje podporu súborového systému reiserfs, hoci je možné ju voliteľne načítať.

Podpora načítania balíkov .deb s firmvérom počas inštalácie

Odteraz je možné načítavať balíky s firmware aj z inštalačnch médií okrem prenosných médií. To umožňuje tvorbu PXE obrazov a CD/CVD, ktorá obsahujú balíky s firmware.

Počínajúc Debian 6.0, neslobodný firmware bol presunutý preč z main. Ak chcete nainštalovať Debian na hardvéri, ktorý vyžaduje neslobodný firmware, môžete buď firmware sami poskytnúť počas inštalácie, alebo použiť predpripravené neslobodné CD/DVD, ktoré tento firmware obsahujú. Ďalšie informácie nájdete na webe Debianu v časti Ako získať Debian.

Nové jazyky

Vďaka obrovskej snahe prekladateľov je možné Debian GNU/Linux nainštalovať v 70 jazykoch. To je ešte viac jazykov ako v lenny. Väčšina jazykov je dostupná ako v textovom inštalátore, tak aj v jeho grafickom rozhraní, ale niektoré sú dostupné iba v grafickom rozhraní.

Medzi jazyky pridané v tomto vydaní patria:

  • Astúrčina, estónčina, islandčina, kazaština a perzština boli pridané do grafického a textového inštalátora.

  • Kannadčina, laoština, sinhalčina a telugčina boli pridané do grafického inštalátora.

  • Thajčina, v minulosti dostupná iba v grafickom rozhraní, je teraz dostupná aj v textovom rozhraní inštalátora.

Z dôvodu nedostatku aktualizácií prekladu boli v tomto vydaní vypustené dva jazyky: wolof a waleština.

Vylepšený výber lokalizácie

Výber hodnôt súvisiacich s lokalizáciou (jazyk, umiestnenie a nastavenie locale) teraz menej závisia na sebe navzájom a sú flexibilnejšie. Používatelia budú schopní prispôsobiť si systém jednoduchšie, pričom to bude stále pohodlné pre používateľov, ktorí si chcú zvoliť locale najbežnejšie pre krajinu, v ktorej sídlia.

Naviac sú teraz dôsledky lokalizačných volieb (ako časové pásmo, mapa klávesnice a výber zrkadla) pre používateľa viditeľnejšie.

Inštalácia live systému

Inštalátor teraz podporuje live systémy dvomi spôsobmi. Za prvé, inštalátor na médiu s live systémom dokáže používať obsah live systému namiesto bežnej inštalácie základného systému. Za druhé, inštalátor je teraz možné spustiť z prostredia bežiaceho live systému, čo umožňuje používateľovi pracovať s live systémom počas inštalácie. Obe možnosti sú zabudované do live obrazov Debianu, ktoré ponúkame na http://cdimage.debian.org/.

3.1.2. Automatizovaná inštalácia

Niektoré zmeny spomenuté v predošlej sekcii tiež majú vplyv na podporu automatickej inštalácie na základe vopred zostavených konfiguračných súborov. To znamená, že ak máte existujúce vopred zostavené konfiguračné súbory, ktoré fungovali v inštalátore lenny, nemôžete očakávať, že budú bezo zmien fungovať v novom inštalátore.

Inštalačná príručka obsahuje samostatnú aktualizovanú prílohu s rozsiahlou dokumentáciou týkajúcu sa vopred zostavenej konfigurácie.