Kapitola 4. Aktualizácie z Debian 5.0 (lenny)

Obsah

4.1. Príprava na aktualizáciu
4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje
4.1.2. Vopred informujte používateľov
4.1.3. Pripravte sa na odstávku služieb
4.1.4. Pripravte sa na obnovu
4.1.5. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
4.1.6. Odstránenie konfliktných balíkov
4.2. Kontrola stavu systému
4.2.1. Skontrolujte operácie čakajúce na vykonanie v správcovi balíkov
4.2.2. Vypnite pripevňovanie balíkov APT (APT pinning)
4.2.3. Skontrolujte stav balíkov
4.2.4. Sekcia proposed-updates
4.2.5. Neoficiálne zdroje a spätné porty
4.3. Príprava zdrojov APT
4.3.1. Pridávanie internetových zdrojov APT
4.3.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
4.3.3. Pridanie zdroja APT z CD-ROM alebo DVD
4.4. Aktualizácia balíkov
4.4.1. Nahranie relácie príkazového riadka
4.4.2. Aktualizácia zoznamu balíkov
4.4.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
4.4.4. Minimálna aktualizácia systému
4.4.5. Aktualizácia jadra a udev
4.4.6. Aktualizácia systému
4.5. Možné problémy počas aktualizácie
4.5.1. Linuxové jadro v squeeze nepobsahuje podporu cryptoloop
4.5.2. Očakávané odstránenia
4.5.3. Chyby počas behu aptitude alebo apt-get
4.5.4. Cykly Konfliktov alebo Predzávislostí
4.5.5. Konflikty súborov
4.5.6. Zmeny v konfigurácii
4.5.7. Zmena relácie na konzolu
4.5.8. Špeciálna starostlivosť o niektoré balíky
4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra
4.6.2. Zmena poradia číslovania zariadení
4.6.3. Boot timing issues (waiting for root device)
4.7. Príprava na ďalšie vydanie
4.8. Zavrhované komponenty
4.9. Zastaralé balíky
4.9.1. Fiktívne balíky

4.1. Príprava na aktualizáciu

Odporúčame, aby ste si pred aktualizáciou prečítali aj informácie v časti Kapitola 5, Problémy vyskytujúce sa v squeeze, ktorá pokrýva možné problémy nie priamo sa týkajúce procesu aktualizácie, ale o ktorých je dôležité vedieť predtým, než začnete.

4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje

Dôrazne odporúčame, aby ste pred aktualizáciou systému vykonali úplnú zálohu alebo aspoň zálohovali všetky dáta a konfiguračné údaje, ktoré si nemôžete dovoliť stratiť. Aktualizačné nástroje a proces aktualizácie sú dosť spoľahlivé, ale chyba hardvéru uprostred aktualizácie môže spôsobiť ťažké poškodenie systému.

Hlavné veci, ktoré budete chcieť zálohovať sú obsah /etc, /var/lib/dpkg, /var/lib/aptitude/pkgstates a výstup dpkg --get-selections "*" (úvodzovky sú dôležité). Ak používate na správu balíkov vášho systému aptitude, budete si tiež chcieť zálohovať /var/lib/aptitude/pkgstates.

Samotný proces aktualizácie nemení nič v adresári /home. Ale niektoré aplikácie (napr. časti balíka Mozilla a pracovné prostredia GNOME a KDE) prepisujú existujúce nastavenia používateľa novými štandardnými hodnotami, keď používateľ prvýkrát spustí novú verziu aplikácie. Preventívne si môžete urobiť zálohu skrytých súborov a adresárov (súbory začínajúce bodkou) v domovských adresároch používateľov. Táto záloha môže pomôcť v obnovení alebo opätovnom vytvorení pôvodných nastavení. Tiež o tom možno budete chcieť informovať používateľov.

Všetky operácie inštalácie balíkov musíte spúšťať s oprávnením superpoužívateľa, takže sa buď prihláste ako root alebo použite príkaz su alebo sudo na získanie potrebných oprávnení.

Aktualizácia má niekoľko predpokladov. Pred jej vykonaním by ste mali skontrolovať, či sú splnené.

4.1.2. Vopred informujte používateľov

Je rozumné informovať všetkých používateľov o plánovaných aktualizáciách, hoci používatelia pristupujúci k systému pomocou ssh pripojenia by si toho počas aktualizácie nemuseli mnoho všimnúť a mali by byť schopní pokračovať v práci.

Ak si želáte vykonať ďalšie opatrenia, pred aktualizáciou zálohujte alebo odpojte /home.

Pri aktualizácii na squeeze budete musieť vykonať aktualizáciu jadra, takže bude potrebné reštartovať systém.

4.1.3. Pripravte sa na odstávku služieb

Výš systém môže ponúkať služby poskytované balíkmi, ktoré sa budú aktualizovať. V tom prípade, prosím, pamätajte, že počas aktualizácie budú služby zastavené, pokým sa príslušné balíky nenahradia a nenakonfigurujú. V tejto dobe tieto službu nebudú dostupné.

Presná odstávka týchto služieb bude závisieť na počte balíkov systému, ktoré sa aktualizujú a predĺži sa tiež o čas, ktorý bude správca potrebovať na to, aby odpovedal na konfiguračné otázky od rôznych aktualizovaných balíkov (ak sa vyskytnú). Pamätajte, že ak necháte bežať proces aktualizácie bez dozoru a systém bude počas aktualizácie požadovať vstup, je veľká pravdepodobnosť nedostupnosti služieb[4] po nezanedbateľnú dobu.

Ak systém, ktorý aktualizujete, poskytuje nevyhnutné služby pre vašich používateľov alebo sieť[5], môžete čas odstávky znížiť vykonaním minimálnej aktualizácie systému ako popisuje Oddiel 4.4.4, “Minimálna aktualizácia systému”, následne aktualizáciou jadra a reštartom (pozri Oddiel 4.4.5, “Aktualizácia jadra a udev”), a potom aktualizovať balíky súvisiace s vašimi nevyhnutnými službami. Aktualizáciu týchto balíkov pred vykonaním úplnej aktualizácie popísuje Oddiel 4.4.6, “Aktualizácia systému”. Takto môžete zabezpečiť, že tieto nevyhnutné služby pobežia a budú dostupné počas úplnej aktualizácie a tak sa zníži doba ich nedostupnosti.

4.1.4. Pripravte sa na obnovu

Z dôvodu množstva zmien v jadre medzi lenny a squeeze v oblasti ovládačov, zisťovania hardvéru, pomenovania a číslovania súborov zariadení existuje reálne riziko, že po reštartovaní systému môžete naraziť na problémy. Množstvo potenciálnych problémov je zdokumentovaných v tejto a ďalšej kapitole týchto Poznámok k vydaniu.

Z toho dôvodu sa uistite, že budete schopní obnoviť systém v prípade, že sa mu nepodarí znova naštartovať alebo, v prípade systémov spravovaných na diaľku, aktivovať fungujúce sieťové pripojenie.

Ak vykonávate vzdialenú aktualizáciu prostredníctvom ssh spojenia, dôrazne odporúčame, aby ste vykonali nutné opatrenia, aby ste mali prístup k serveru prostredníctvom vzdialeného sériového terminálu. Existuje totiž možnosť, že po aktualizácii jadra a reštartovaní budú niektoré zariadenia premenované (ako popisuje Oddiel 4.6.2, “Zmena poradia číslovania zariadení” ) a že budete musieť opraviť konfiguráciu systému z lokálnej konzoly. Tiež v prípade, že sa systém náhodou uprostred aktualizácie reštartuje, existuje možnosť, že budete musieť opraviť konfiguráciu systému z lokálnej konzoly.

Najzjavnejšia vec, ktorú by ste mali skúsiť ako prvú, je reštartovať so svojim pôvodným jadrom. To však nemusí zaručene fungovať z rozličných dôvodov zdokumentovaných inde v tomto dokumente.

Ak sa to nepodarí, budete potrebovať iný spôsob ako naštartovať váš systém, aby ste k nemu získali prístup a mohli ho opraviť. Jednou z volieb je použiť špeciálny záchranný obraz alebo linuxové live CD. Po naštartovaní systému z neho by ste mali byť schopní pripojiť svoj koreňový súborový systém, vykonať doňho chroot a opraviť problém.

Ďalšou voľbou, ktorú by sme radi odporučili je použitie záchranného režimu inštalátora Debianu squeeze. Výhodou použitia inštalátora je, že si môžete vybrať medzi jeho mnohými spôsobmi inštalácie taký, ktorý sa najviac hodí vašej situácii. Viac informácií nájdete v kapitole 8 Inštalačnej príručky „Obnova pokazeného systému“ a v Debian Installer FAQ.

4.1.4.1. Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd

initramfs-tools obsahujú ladiaci shell[6] v obrazoch initrd, ktoré generujú. Ak napríklad initrd nie je schopný pripojiť váš koreňový súborový systém, dostanete sa do tohto ladiaceho shellu, ktorý má základné príkazy na to, aby vám pomohol vystopovať problém a prípadne ho opraviť.

Základné veci, ktoré by ste mali skontrolovať: prítomnosť správnych súborov zariadení v /dev; aké moduly sú načítané (cat /proc/modules); chyby pri načítaní ovládačov vo výstupe dmesg. Výstup príkazu dmesg vám tiež ukáže ktoré súbory zariadení boli pridelené ktorým diskom; mali by ste si to overiť porovnaním s výstupom echo $ROOT, aby ste sa uistili, že koreňový systém je na zariadení, na ktorom ho očakávate.

Ak sa vám podarí opraviť problém, napísaním exit opustíte ladiaci shell a proces zavádzania bude pokračovať od bodu, kde bol prerušený. Samozrejme budete tiež musieť opraviť podstatu problému a znova vytvoriť initrd, aby nasledujúci štart už nezlyhal.

4.1.5. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu

Aktualizáciu distribúcie by ste mali vykonávať buď lokálne z textovej virtuálnej konzoly (alebo z priamo pripojeného sériového terminálu) alebo vzdialene pomocou ssh spojenia.

[Dôležité]Dôležité

Ak používate nejaké služby VPN (ako tinc), nemusia byť počas aktualizácie dostupné. Prosím, pozri Oddiel 4.1.3, “Pripravte sa na odstávku služieb”.

Ako ďalšiu bezpečnostnú poistku pri vzdialenej aktualizácii odporúčame, aby ste spúšťali proces aktualizácie vo virtuálnej konzole programu screen, ktorý vám umožní bezpečné znovupripojenie a zabezpečí, že sa proces aktualizácie nepreruší ani v prípade zlyhania vzdialeného spojenia.

[Dôležité]Dôležité

Nemali by ste vykonávať aktualizáciu pomocou príkazov telnet, rlogin, rsh ani z relácie X, ktorú spravuje xdm, gdm či kdm atď na stroji, ktorý aktualizujete. To je z dôvodu, že každá z týchto služieb môže byť počas aktualizácie prerušená, čo môže mať za následok neprístupný systém, ktorý je iba spolovice aktualizovaný. Dôrazne sa neodporúča použitie aplikácie update-manager na aktualizáciu na nové vydania, pretože tento nástroj závisí na tom, že pracovné prostredie zostane bežať.

4.1.6. Odstránenie konfliktných balíkov

Z dôvodu chyby #512951 je nutné pred vykonaním aktualizácie odstrániť balík splashy spolu s konfiguračnými súbormi (purge).

	# apt-get purge splashy

4.2. Kontrola stavu systému

Proces aktualizácie popísaný v tejto kapitole bol navrhnutý na aktualizácie z „čistého“ systému lenny bez balíkov tretích strán. Ak chcete dosiahnuť čo najväčšiu spoľahlivosť procesu aktualizácie, budete zrejme chcieť odstrániť zo svojho systému pred začatím aktualizácie balíky tretích strán.

Priame aktualizácie z vydaní Debianu starších ako 5.0 (lenny) nie sú podporované. Prosím, najskôr vykonajte aktualizáciu na 5.0 a riaďte sa pri tom inštrukciami v Poznámkach k vydaniu Debian GNU/Linux 5.0.

Tento postup tiež predpokladá, že váš systém bol aktualizovaný na najnovšie vydanie stabilnej vetvy (point release) lenny. Ak ste tak nespravili alebo si nie ste istý, riaďte sa inštrukciami v časti Oddiel A.1, “Ako aktualizovať váš systém lenny”.

4.2.1. Skontrolujte operácie čakajúce na vykonanie v správcovi balíkov

V niektorých prípadoch môže použitie apt-get na inštaláciu balíkov namiesto aptitude spôsobiť, že aptitude bude považovať balík za „nepoužitý“ a naplánuje jeho odstránenie. Vo všeobecnosti by ste sa mali uistiť, že systém je celkom aktualizovaný a „čistý“ predtým, než budete pokračovať v aktualizácii.

Z tohto dôvodu by ste mali skontrolovať, či sa nečaká na nejaké operácie v správcovi balíkov aptitude. Ak je naplánované odstránenie alebo aktualizácia balíka v správcovi balíkov, môže to mať negatívny vplyv na aktualizáciu. Náprava tohto problému je možná iba v prípade, že váš sources.list ešte stále obsahuje lenny; a nie stable či squeeze; pozri Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

Aby ste mohli vykonať túto kontrolu, budete musieť spustiť aptitude vo „vizuálnom režime“ a stlačiť tlačidlo g („Go“). Ak sa zobrazia nejaké operácie, mali by ste ich skontrolovať a napraviť ich alebo vykonať navrhované operácie. Ak nie sú navrhované žiadne operácie, zobrazí sa vám správa „Žiadne balíky nie sú označené na inštaláciu, aktualizáciu alebo odstránenie“.

4.2.2. Vypnite pripevňovanie balíkov APT (APT pinning)

Ak ste nastavili APT, aby pripevňoval určité balíky z distribúcie inej ako stable (napr. z testing), je možné, že budete musieť zmeniť svoje nastavenie pripevňovania APT (ukladá sa v /etc/apt/preferences), aby umožnilo aktualizáciu balíkov na verzie z nového stabilného vydania. Ďalšie informácie o pripevňovaní APT nájdete v apt_preferences(5).

4.2.3. Skontrolujte stav balíkov

Bez ohľadu na použitú metódu aktualizácie sa odporúča, aby ste najskôr skontrolovali stav všetkých balíkov a overili, že sú v stave, aby sa dali aktualizovať. Nasledovný príkaz zobrazí všetky balíky, ktoré sú v stave „napoly inštalovaný“ alebo „konfigurácia zlyhala“ a všetky ostatné s chybovým stavom.

# dpkg --audit

Môžete tiež skontrolovať stav všetkých balíkov na vašom systéme pomocou dselect, aptitude alebo pomocou príkazov ako

# dpkg -l | pager

alebo

# dpkg --get-selections "*" > ~/curr-pkgs.txt

Je žiaduce odstrániť pred aktualizáciou podržania. Ak je podržaný niektorý z dôležitých balíkov, ktoré sa majú aktualizovať, aktualizácia zlyhá.

Pamätajte, že aptitude používa odlišný spôsob registrácie balíkov, ktoré sú podržané ako apt-get a dselect. Podržané balíky aptitude zistíte pomocou

# aptitude search "~ahold" 

Ak chcete skontrolovať, ktoré balíky ste mali podržané pomocou apt-get, mali by ste použiť

# dpkg --get-selections | grep hold

Ak ste zmenili alebo prekompilovali balík lokálne a nepremenovali ste ho alebo ste dali do verzie epochu, musíte ho podržať, aby sa neaktualizoval.

Stav balíka „podržať“ v apt-get je možné zmeniť pomocou:

# echo package_name hold | dpkg --set-selections

Stav balíka „podržať“ zrušíte nahradením príkazu hold príkazom install.

Ak je niečo, čo potrebujete opraviť, je najlepšie sa ubezpečiť, že váš sources.list stále odkazuje na lenny ako vysvetľuje Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

4.2.4. Sekcia proposed-updates

Ak ste vo svojom súbore /etc/apt/sources.list uviedli sekciu proposed-updates, mali by ste ju z neho odstrániť predtým, než sa pokúsite o aktualizáciu, aby ste predišli možným konfliktom.

4.2.5. Neoficiálne zdroje a spätné porty

Ak váš systém obsahuje nejaké balíky, ktoré nie sú súčasťou Debianu, mali by ste si byť vedomí, že môžu byť počas aktualizácie odstránené z dôvodu konfliktných závislostí. Ak boli takéto balíky nainštalované z ďalšieho archívu balíkov pridaného do vášho /etc/apt/sources.list, mali by ste tiež skontrolovať, či daný archív neobsahuje aj balíky skompilované pre squeeze a zmeniť podľa toho príslušný riadok vtedy, keď budete meniť riadky archívov Debianu.

Niektorí používatelia môžu používať neoficiálne spätne portované „novšie“ verzie balíkov, ktoré v Debiane nainštalované na ich systéme lenny. Také balíky pravdepodobne spôsobia problémy počas aktualizácie, pretože môžu mať konfliktné súbory[7]. Oddiel 4.5, “Možné problémy počas aktualizácie” obsahuje informácie o tom ako sa vyrovnať s konfliktami ak nastanú.

4.3. Príprava zdrojov APT

Pred začatím aktualizácie musíte nastaviť konfiguračný súbor apt so zoznamom zdrojov softvéru, /etc/apt/sources.list.

apt vezme do úvahy všetky balíky, ktoré nájde prostredníctvom riadka „deb“ a nainštaluje balík s najvyšším číslom verzie, pričom uprednostní prvé z uvedených riadkov (preto v prípade viacerých zrkadiel zvyčajne najprv uvediete lokálny pevný disk, potom CD-ROM a potom HTTP/FTP zrkadlá).

Na vydanie je často možné odkazovať jednak prostredníctvom jeho kódového označenia (napr. lenny, squeeze) a jednak jeho stavom (i.e. oldstable, stable, testing, unstable). Ak odkazujete na vydanie jeho kódovým označením má to tú výhodu, že vás nikdy neprekvapí nové vydanie a preto je to tu popísaný postup. To samozrejme tiež znamená, že budete musieť sledovať oznámenia o novom vydaní sami. Ak použijete namiesto kódového označenia stav, po vydaní uvidíte iba veľké množstvo aktualizácií balíkov.

4.3.1. Pridávanie internetových zdrojov APT

Štandardné nastavenie je inštalovať z hlavných internetových serverov Debianu, ale možno to budete chcieť zmeniť v súbore /etc/apt/sources.list, aby sa použili iné zrkadlá, prednostne tie, ktoré sú k vám najbližšie (z hľadiska siete).

Adresy HTTP a FTP zrkadiel Debianu nájdete na http://www.debian.org/distrib/ftplist (pozri časť „Zoznam zrkadiel Debianu“). HTTP zrkadlá sú vo všeobecnosti rýchlejšie ako FTP zrkadlá.

Napríkad predpokladajme, že vaše najbližšie zrkadlo Debianu je http://mirrors.kernel.org. Keď sa na toto zrkadlo pozriete svojim webovým prehliadačom, všimnete si, že adresáre sú organizované nasledovne:

http://mirrors.kernel.org/debian/dists/squeeze/main/binary-mips/...
http://mirrors.kernel.org/debian/dists/squeeze/contrib/binary-mips/...

Ak chcete toto zrkadlo použiť v systéme apt, pridáte do sources.list nasledovný riadok:

deb http://mirrors.kernel.org/debian squeeze main contrib

Všimnite si, že „dists“ sa pridáva implicitne a argumenty za názvom vydania sa použijú na doplnenie cesty o viaceré adresáre.

Po pridaní vašich nových zdrojov zrušte pôvodné riadky „deb“ v sources.list tým, že pred ne pridáte znak mriežky (#).

4.3.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla

Namiesto použitia HTTP či FTP zrkadiel balíkov môžete nastaviť v /etc/apt/sources.list, aby sa používalo zrkadlo na lokálnom pevnom disku (prípadne pripojené prostredníctvom NFS).

Napríklad, ak máte zrkadlo balíkov vo /var/ftp/debian/ a adresárová štruktúra je nasledovná:

/var/ftp/debian/dists/squeeze/main/binary-mips/...
/var/ftp/debian/dists/squeeze/contrib/binary-mips/...

Pridaním nasledovného riadka do súboru sources.list ho môžete použiť v systéme apt:

deb file:/var/ftp/debian squeeze main contrib

Všimnite si, že „dists“ sa pridáva implicitne a argumenty za názvom vydania sa použijú na doplnenie cesty o viaceré adresáre.

Po pridaní vašich nových zdrojov zrušte pôvodné riadky „deb“ v sources.list tým, že pred ne pridáte znak mriežky (#).

4.3.3. Pridanie zdroja APT z CD-ROM alebo DVD

Ak chcete použiť výlučne CD, zakomentujte existujúce „deb“ riadky v súbore /etc/apt/sources.list tak, že pred ne napíšete znak mriežky (#).

Uistite sa, že sa v súbore /etc/fstab nachádza riadok, ktorý umožňuje pripojiť vašu mechaniku CD-ROM na prípojný bod /cdrom (apt-cdrom vyžaduje presne prípojný bod /cdrom). Napríklad, ak je vaša mechanika CD-ROM /dev/hdc, /etc/fstab by mal obsahovať takýto riadok:

/dev/hdc /cdrom auto defaults,noauto,ro 0 0

Pamätajte, že medzi slovami defaults,noauto,ro v štvrtom poli nesmú byť žiadne medzery.

Overte, že to funguje tak, že vložíte CD a skúsite spustiť

# mount /cdrom  # pripojiť CD na prípojný bod
# ls -alF /cdrom # toto by malo zobraziť obsah koreňového adresára CD
# umount /cdrom  # odpojiť CD

Potom spustite:

# apt-cdrom add

pre každé binárne CD Debianu, ktoré máte, čím sa pridajú údaje o každom CD do databázy APT.

4.4. Aktualizácia balíkov

Odporúčaný spôsob aktualizácie z predošlých vydaní Debianu je použiť nástroj na správu balíkov apt-get. V predošlých vydaniach bol na tento účel odporúčaný aptitude, ale posledné verzie apt-get podkytujú ekvivalentnú funkcionalitu a tiež konzistentnejšie dosahujú požadované výsledky počas aktualizácie.

Nezabudnite pripojiť všetky potrebné diskové oblasti (predovšetkým koreňovú oblasť a oblasť obsahujúcu /usr) na zápis pomocou príkazu ako:

# mount -o remount,rw /bod_pripojenia

Potom by ste mali dvakrát skontrolovať, že všetky riadky APT (v súbore /etc/apt/sources.list) odkazujú buď na „squeeze“ alebo na „stable“. Nemali by zostať žiadne riadky odkazujúce na lenny.

[Poznámka]Poznámka

Riadky zdrojov softvéru týkajúce sa CD-ROM môžu niekedy odkazovať na „unstable“; a hoci to môže byť mätúce, nemali by ste to meniť.

4.4.1. Nahranie relácie príkazového riadka

Dôrazne sa odporúča použiť program /usr/bin/script na zaznamenanie priebehu relácie aktualizácie. Ak sa potom vyskytne problém, budete mať záznam toho, čo sa stalo a ak to bude potrebné, budete schopní poskytnúť presné informácie pri hlásení chyby. Zaznamenávanie spustíte príkazom:

# script -t 2>~/aktualizácia-squeezekrok.čas -a ~/aktualizácia-squeezekrok.script

alebo podobným. Ak budete musieť znova spustiť záznam (napr. ak musíte reštartovať systém), použite inú hodnotu krok na rozlíšenie, ktorý krok aktualizácie zaznamenávate. Neukladajte súbor so záznamom do odkladacieho adresára ako /tmp či /var/tmp (súbory v týchto adresároch môžu byť počas aktualizácie alebo akéhokoľvek reštartu zmazané).

Záznam vám tiež umožní skontrolovať informácie, ktoré sa posunuli mimo obrazovky. Ak ste na konzole systému, stačí prepnúť na druhý virtuálny terminál (pomocou Alt+F2) a po prihlásení použiť na zobrazenie súboru less -R ~root/upgrade-squeeze.script.

Po dokončení aktualizácie môžete zastaviť script napísaním exit na príkazovom riadku.

Ak ste použili voľbu -t príkazu script, môžete použiť program scriptreplay na opätovné prehranie celej relácie:

# scriptreplay ~/upgrade-squeeze.time ~/upgrade-squeeze.script

4.4.2. Aktualizácia zoznamu balíkov

Najprv je potrebné stiahnuť zoznam dostupných balíkov nového vydania. To spravíte príkazom:

# apt-get update

4.4.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku

Pred aktualizáciou systému sa musíte uistiť, že máte dostatok miesta na disku než začnete úplnú aktualizáciu systému ako ju popisuje Oddiel 4.4.6, “Aktualizácia systému”. Všetky balíky potrebné na inštaláciu sa najprv stiahnu zo siete a uložia do adresára /var/cache/apt/archives (a počas sťahovania do podadresára partial/), takže sa musíte uistiť, že máte na oblasti, ktorá obsahuje /var/ dostatok miesta na stiahnutie balíkov, ktoré sa budú inštalovať. Po stiahnutí pravdepodobne bude potrebné ďalšie miesto na disku v iných oblastiach na inštaláciu aktualizovaných balíkov (ktoré môžu obsahovať väčšie binárne súbory alebo viac dát) ako aj nových balíkov, ktoré sa stiahnu počas aktualizácie. Ak váš systém nebude mať dostatočné miesto na disku, môžete skončiť s neúplnou aktualizáciou, z čoho môže byť ťažké systém zotaviť.

apt-get vám dokáže zobraziť podrobné informácie o mieste na disku potrebnom na inštaláciu. Pred vykonaním aktualizácie môžete tento odhad zobraziť príkazom:

# apt-get -o APT::Get::Trivial-Only=true dist-upgrade
[ ... ]
XXX aktualizovaných, XXX nových nainštalovaných, XXX na odstránenie a XXX neaktualizovaných.
Je potrebné stiahnuť xx.xMB/yyyMB archívov. 
Po tejto operácii sa na disku použije ďalších AAAMB.
[Poznámka]Poznámka

Spustenie tohto príkazu na začiatku aktualizácie môže zobraziť chybovú správu z dôvodov popísaných v ďalších častiach. V takom prípade budete musieť počkať, kým sa vykoná minimálna aktuallizácia systému podľa Oddiel 4.4.4, “Minimálna aktualizácia systému” a aktualizovať jadro pred spustením tohto príkazu na odhad miesta na disku.

Ak nemáte na aktualizáciu dostatok miesta na disku, apt-get vás upozorní takouto správou:

E: Na /var/cache/apt/archives/ nemáte dostatok voľného miesta.

V takejto situácii vopred uvoľnite miesto na disku. Môžete:

 • Odstrániť balíky, ktoré boli doteraz stiahnuté na inštaláciu (v adresári /var/cache/apt/archives). Vyčistenie vyrovnávacej pamäte balíkov príkazom apt-get clean odstráni doteraz stiahnuté súbory balíkov.

 • Odstráňte zabudnuté balíky. Ak máte nainštalovaný balík popularity-contest, môžete použiť príkaz popcon-largest-unused na vypísanie balíkov, ktoré nepoužívate, ktoré zaberajú na systéme najviac miesta. Tiež môžete použiť deborphan alebo debfoster na nájdenie zastaralých balíkov (pozri Oddiel 4.9, “Zastaralé balíky” ). Namiesto toho môžete spustiť aptitude vo „vizuálnom režime“ a nájsť zastarané balíky v „Zastarané a lokálne vytvorené balíky“.

 • Odstrániť balíky, ktoré zaberajú príliš mnoho miesta a momentálne ich nepotrebujete (po aktualizácii ich môžete znova nainštalovať). Balíky, ktoré zaberajú najviac miesta môžete vypísať pomocou dpigs (dostupné v balíku debian-goodies) alebo wajig (príkazom wajig size).

  Môžete si pozrieť zoznam balíkov, ktoré zaberajú najviac miesta na disku pomocou aptitude. Spustite aptitude vo vizuálnom režime, vyberte PohľadyNový Plochý Zoznam Balíkov, stlačte l a zadajte ~i, stlačte S a zadajte ~installsize a to vám vypíše pekný zoznam.

 • Odstrániť preklady a lokalizačné súbory zo systému, ak nie sú potrebné. Možete nainštalovať balík localepurge a nastaviť ho, aby ponechal na systéme iba niekoľko vybraných locales. Tým sa zníži využité miesto na disku, ktoré zaberá /usr/share/locale.

 • Dočasne presunúť na iný systém alebo natrvalo odstrániť systémové záznamy nachádzajúce sa vo /var/log/.

 • Použiť dočasný adresár /var/cache/apt/archives: Môžete použiť dočasný adresár pre vyrovnávaciu pamäť na inom súborovom systéme (USB pamäť, dočasný pevný disk, už používaný súborový systém, ...)

  [Poznámka]Poznámka

  Nepoužívajte prípojný bod NFS, pretože sieťové pripojenie sa môže počas aktualizácie prerušiť.

  Napríklad, ak máte USB pamäť pripojenú na /media/usbkey:

  1. odstráňte balíky, ktoré boli doteraz stiahnuté na inštaláciu:

   # apt-get clean

  2. skopírujte adresár /var/cache/apt/archives na USB pamäť:

   # cp -ax /var/cache/apt/archives /media/usbkey/

  3. pripojte dočasný adresár vyrovnávacej pamäte balíkov na aktuálny:

   # mount --bind /media/usbkey/archives /var/cache/apt/archives

  4. po aktualizácii obnovte pôvodný adresár /var/cache/apt/archives:

   # umount /media/usbkey/archives

  5. odstráňte zostávajúce /media/usbkey/archives.

  Dočasný adresár vyrovnávacej pamäte balíkov môžete vytvoriť na ľubovoľnom pripojenom súborovom systéme.

 • Vykonať minimálnu aktualizáciu systému (pozri Oddiel 4.4.4, “Minimálna aktualizácia systému”) alebo čiastočné aktualizácie systému nasledované úplnou aktualizáciou. To umožní aktualizovať systém po častiach a umožní vám vyčistiť vyrovnávaciu pamäť balíkov pred úplnou aktualizáciou.

Pamätajte, že aby ste mohli bezpečne odstrániť balíky, mali by ste svoj sources.list upraviť späť na lenny ako popisuje Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

4.4.4. Minimálna aktualizácia systému

V niektorých prípadoch môže priame spustenie úplnej aktualizácie odstrániť veľké množstvo balíkov, ktoré si chcete ponechať. Preto odporúčame dvojfázový proces aktualizácie. V prvej fáze minimálnu aktualizáciu, aby sa vyriešili tieto konflikty a následne úplnú aktualizáciu ako popisuje Oddiel 4.4.6, “Aktualizácia systému”.

Najprv spustite:

# apt-get upgrade

Toto aktualizuje tie balíky, ktoré je možné aktualizovať bez nutnosti odstránenia alebo inštalácie iných balíkov.

Minimálna aktualizácia systému tiež môže byť užitočná v prípade, keď má systém málo miesta a úplnú aktualizáciu nemožno spustiť z dôvodu obmedzeného miesta.

4.4.5. Aktualizácia jadra a udev

Verzia udev v squeeze vyžaduje jadro verzie 2.6.26 alebo novšie s vypnutou voľbou CONFIG_SYSFS_DEPRECATED a zapnutými voľbami CONFIG_INOTIFY_USER a CONFIG_SIGNALFD. Pretože štandardné jadrá Debianu v lenny (verzie 2.6.26) majú voľbu CONFIG_SYSFS_DEPRECATED zapnutú a verzia udev v lenny neposkytne funkcionalitu, ktorú očakávajú najnovšie jadrá, je treba počas aktualizácie dávať pozor, aby ste svoj systém nedostali do stavu, v ktorom nenaštartuje.

Zavedenie jadra 2.6.26 z lenny s udev z vydania squeeze môže viesť k nesprávnemu priradeniu názvov sieťových rozhraní a tiež sa neaplikujú niektoré ďalšie oprávnenia k blokovým zariadeniam (ako prístup skupiny disk). Samotný softvér sa bude zdať funkčný, ale niektoré pravidlá (napríklad sieťové pravidlá) nebudú správne načítané. Preto sa dôrazne odporúča, aby ste v tejto chvíli aktualizovali samotné jadro z dôvodu zabezpečenia dostupnosti kompatibilného jadra pred aktualizáciou udev.

V aktualizácii jadra pokračujte spustením:

# apt-get install linux-image-2.6-flavor

Pri určení, ktorú verziu balíku jadra by ste mali nainštalovať vám pomôže Oddiel 4.6.1, “Inštalácia metabalíka jadra”.

The move of some firmware to separate packages in the non-free archive (see Oddiel 2.1.2, “Firmware sa presunul do sekcie non-free”) means that it may be necessary to install additional firmware packages after upgrading to the new kernel to support some hardware. Some hardware that was operating correctly before the upgrade might fail to work once the kernel is upgraded. Look out for warning messages from the kernel install or initramfs generation scripts, and make sure the necessary firmware packages are installed.

Okamžite po aktualizácii jadra by ste tiež mali nainštalovať nový udev, aby ste minimalizovali riziko iných nekompatibilít z dôvodu použitia starého udev s novým jadrom[8]. To dosiahnete spustením:

# apt-get install udev

Mali by ste reštartovať systém [9] po aktualizácii jadra a systému udev (t.j. po aktualizácii oboch).

4.4.6. Aktualizácia systému

Po dokončení týchto krokov budete pripravený pokračovať v hlavnej časti aktualizácie. Spustite:

# apt-get dist-upgrade
[Poznámka]Poznámka

Proces aktualizácie starších vydaní odporúčal použiť na aktualizáciu aptitude. Tento nástroj neodporúčame na aktualizáciu z vydania lenny na squeeze.

Tým sa vykoná kompletná aktualizácia systému, t.j. nainštalujú sa najnovšie dostupné verzie všetkých balíkov a vyriešia sa všetky možné zmeny závislostí medzi balíkmi v rôznych vydaniach. Ak je to potrebné, nainštalujú sa niektoré nové balíky (zvyčajne nové verzie knižníc a premenované balíky) a odstránia sa všetky konfliktné zastaralé balíky.

Pri aktualizácii z diskov CD-ROM (alebo DVD) vás sytém požiada o vloženie niektorých konkrétnych CD niekoľkokrát počas aktualizácie. Je možné, že budete musieť vložiť rovnaké CD viac než raz; to je z dôvodu navzájom závisiacich balíkov, ktoré sa nachádzajú na rôznych CD.

Nové verzie momentálne nainštalovaných balíkov, ktoré nie je možné aktualizovať bez zmeny stavu inštalácie iného balíka budú ponechané v aktuálnej verzii (zobrazia sa ako „podržané“). To je možné vyriešiť buď pomocou aptitude tak, že zvolíte tieto balíky na inštaláciu alebo tak, že skúsite spustiť apt-get -f install balík.

4.5. Možné problémy počas aktualizácie

Nasledovné oddiely popisujú známe problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri aktualizácii na squeeze.

4.5.1. Linuxové jadro v squeeze nepobsahuje podporu cryptoloop

Z balíkov jadra Linuxu, ktoré obsahuje Debian 6.0, bola vypustená podpora cryptoloop. Existujúce inštalácie, ktoré používajú cryptoloop budú musieť pred aktualizáciou prejsť na dm-crypt.

4.5.2. Očakávané odstránenia

Proces aktualizácie na squeeze môže požadovať odstránenie balíkov zo systému. Presný zoznam balíkov bude závisieť na množine balíkov, ktorú máte nainštalovanú. Tieto poznámky k vydaniu poskytujú všeobecné rady o metóde, ktorú by ste mali zvoliť, ale ak máte pochybnosti, odporúčame aby ste preskúmali odstránenie ktorých balíkov je navrhnuté v každej z metód.

Niektoré bežné balíky, ktorých odstránenie sa očakáva, sú autofs (nahradené autofs5), dhcp3 (replaced by isc-dhcp), madwifi-source a python2.4 (replaced by python2.6). Ďalšie informácie o balíkoch zastaralých v squeeze nájdete v Oddiel 4.9, “Zastaralé balíky”.

4.5.3. Chyby počas behu aptitude alebo apt-get

Ak nejaká operácia aptitude, apt-get alebo dpkg zlyhá s chybou

E: Dynamic MMap ran out of room

štandardné miesto vo vyrovnávacej pamäti nestačí. Môžete to vyriešiť buď tak, že odstránite riadky komentárov, ktoré nepotrebujete v /etc/apt/sources.list alebo zväčšením veľkosti vyrovnávacej pamäte. Veľkosť vyrovnávacej pamäte môžete zväčšiť nastavením APT::Cache-Limit v súbore /etc/apt/apt.conf. Nasledovný príkaz ju nastaví na veľkosť, ktorá by mala na aktualizáciu postačovať:

# echo 'APT::Cache-Limit "12500000";' >> /etc/apt/apt.conf

Tento príkaz predpokladá, že tento súbor túto premennú ešte neobsahuje!

4.5.4. Cykly Konfliktov alebo Predzávislostí

Niekedy je potrebné zapnúť voľbu APT::Force-LoopBreak, aby ste mohli dočasne odstrániť nevyhnutný (essential) balík z dôvodu cyklu konfliktov alebo predzávislostí. apt-get vás na to upozorní a zruší aktualizáciu. Môžete to obísť zadaním voľby -o APT::Force-LoopBreak=1 na príkazovom riadku apt-get.

Je možné, že štruktúra závislostí systému bude taká poškodená, že jej oprava bude vyžadovať manuálny zásah. To zvyčajne znamená použiť apt-get alebo

# dpkg --remove názov_balíka

na odstránenie niektorých z konfliktných balíkov alebo

# apt-get -f install
# dpkg --configure --pending

V extrémnych prípadoch budete musieť vynútiť reinštaláciu príkazom typu

# dpkg --install /cesta/k/názov_balíka

4.5.5. Konflikty súborov

Konflikty súborov by sa nemali vyskytnúť ak aktualizujete z „čistého“ systému lenny, ale môžu sa vyskytnúť ak máte nainštalované neoficiálne spätné porty (backports). Konflikt súborov sa prejaví nasledovnou chybou:

Rozbaľuje sa <package-foo> (z <package-foo-file>) ...
dpkg: chyba pri spracovávaní <package-foo> (--install):
 pokus o prepísanie „<some-file-name>“,
 ktorý je tiež v balíku <package-bar>
dpkg-deb: podproces paste ukončený signálom (Prerušená rúra)
 Počas spracovania sa vyskytli chyby::
 <package-foo>

Môžete sa pokúsiť vyriešiť konflikt súborov tým, že nasilu odstránite balík uvedený na poslednom riadku chybovej správy:

# dpkg -r --force-depends názov_balíka

Po tejto náprave by ste mali byť schopní pokračovať v aktualizácii zopakovaním doteraz popísaných príkazov apt-get.

4.5.6. Zmeny v konfigurácii

Počas aktualizácie dostanete otázky týkajúce sa konfigurácie alebo rekonfigurácie niekoľkých balíkov. Po otázke, či nejaký súbor z adresára /etc/init.d alebo /etc/manpath.config má byť nahradený verziou od správcu balíka je zvyčajne potrebné odpovedať „áno“, aby ste zaistili konzistenciu systému. Kedykoľvek môžete vrátiť staršie verzie, pretože sa uložia s príponou .dpkg-old.

Ak si nie ste istý, čo máte robiť, zapíšte si meno balíka alebo súboru a veci vyriešte neskôr. Ak chcete skontrolovať informácie, ktoré boli na obrazovke počas aktualizácie, môžete hľadať v súbore záznamu relácie.

4.5.7. Zmena relácie na konzolu

Ak spúšťate aktualizáciu pomocou lokálnej konzoly systému, v niektorom bode aktualizácie môžete zistiť, že sa konzola zmenila na iný terminál a stratili ste aktualizáciu z dohľadu. Stane sa to napríklad na systémoch s pracovným prostredím počas reštartu gdm.

Na návrat na konzolu s bežiacou aktualizáciou budete musieť použiť Ctrl+Alt+F1, čo vás prepne späť na virtuálny terminál 1, ak ste na grafickej štartovacej obrazovke, alebo Alt+F1, ak ste na lokálnej obrazovke v textovom režme. Nahraďte F1 funkčným klávesom s číslom zodpovedajúcim virtuálnemu terminálu, na ktorom bežala aktualizácia. Tiež môžete použiť Alt+šípka vľavo alebo Alt+šípka vpravo na prepínanie medzi susednými terminálmi v textovom režime.

4.5.8. Špeciálna starostlivosť o niektoré balíky

Vo väčšine prípadov by mala prebehnúť aktualizácia balíkov medzi lenny a squeeze hladko. Je však malý počet prípadov, ktoré môžu vyžadovať zásahy buď pred alebo počas aktualizácie. Ich podrobnosti sú uvedené dolu pre každý balík zvlášť.

4.5.8.1. Riešenie 1

Evolution (poštový klient pracovného prostredia GNOME) bol aktualizovaný z verzie 2.22 na 2.30. To mení formát úložiska, ktorý balík používa pre svoje lokálne údaje a existuje možnosť straty údajov, ak sa aktualizácia vykoná počas behu evolution. Nemusí postačovať len ukončiť samotnú aplikáciu, pretože rôzne súvisiace komponenty pobežia na pozadí. Aby ste sa vyhli akýmkoľvek potenciálnym problémom, odporúča sa celkom opustiť grafické pracovné prostredie pred aktualizáciou na squeeze.

Počas aktualizácie evolution skontroluje, či bežia nejaké súvisiace procesy a odporučí vám zatvoriť ich. Potom sa kontrola bežiacich procesov zopakuje. Ak to bude potrebné, ponúkne vám voľbu buď zostávajúce procesy ukončiť alebo zrušiť aktualizáciu, aby ste mohli situáciu vyriešiť ručne.

4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov

Táto časť vysvetľuje ako aktualizovať vaše jadro a identifikuje možné problémy týkajúce sa tejto aktualizácie. Môžete buď nainštalovať jeden z balíkov linux-image-*, ktoré poskytuje Debian alebo skompilovať prispôsobené jadro zo zdrojových súborov.

Pamätajte, že veľa informácií v tejto časti je založených na predpoklade, že budete používať jedno z modulárnych jadier v Debiane spolu s initramfs-tools a udev. Ak sa rozhodnete použiť prispôsobené jadro, ktoré nevyžaduje initrd alebo použijete iný nástroj na tvorbu initrd, niektoré z týchto informácií sa vás nemusia týkať.

4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra

Keď vykonáte dist-upgrade z lenny na squeeze, dôrazne sa odporúča, aby ste nainštalovali nový metabalík linux-image-2.6-*. Tento balík môže automaticky nainštalovať proces dist-upgrade. Či je nainštalovaný môžete overiť príkazom:

# dpkg -l "linux-image*" | grep ^ii

Ak nevidíte žiadny výstup, budete musieť nainštalovať nový balík linux-image ručne. Zoznam dostupných metabalíkov linux-image-2.6 uvidíte po spustení:

# apt-cache search linux-image-2.6- | grep -v transition

Ak si nie ste istý, ktorý z balíkov vybrať, spustite uname -r a hľadajte balík s podobným názvom. Napríklad ak vidíte 2.6.26-2-686, odporúča sa nainštalovať linux-image-2.6-686. Tiež si možete pozrieť dlhý popis každého z balíkov príkazom apt-cache a zvoliť si ten najvyhovujúcejší. Napríklad:

# apt-cache show linux-image-2.6-686

Potom by ste ho mali nainštalovať pomocou apt-get install. Po nainštalovaní tohto nového jadra by ste mali pri najbližšej príležitosti reštartovať systém, čím získate výhody novej verzie jadra.

Pre dobrodružnejších existuje jednoduchý spôsob ako si skompilovať svoje vlastné prispôsobené jadro Debianu. Nainštalujte nástroj kernel-package a prečítajte si dokumentáciu v /usr/share/doc/kernel-package. Namiesto toho tiež môžete použiť zdrojové kódy jadra, ktoré sú poskytované v balíku linux-source-2.6. Môžete využiť cieľ deb-pkg dostupný v súbore makefile zdrojových kódov na zostavenie binárneho balíka. Medzi týmito dvomi prístupmi sú určité odlišnosti, preto si najskôr naštudujte dokumentáciu príslušného balíka.

Ak je to možné, je pre vás výhodné aktualizovať balík jadra oddelene od samotného hlavného dist-upgrade, pretože to znižuje pravdepodobnosť stavu systému, ktorý dočasne nemožno spustiť. Pamätajte, že toto by ste mali robiť iba po vykonaní minimálnej aktualizácie, ako ju popisuje Oddiel 4.4.4, “Minimálna aktualizácia systému”.

4.6.2. Zmena poradia číslovania zariadení

lenny a novšie obsahujú v jadre robustnejší mechanizmus zisťovania hardvéru, ktorý však môže spôsobiť zmeny v poradí v akom sú zariadenia vášho systému zistené, čo ovplyvní poradie v akom sa pridelia zariadeniam názvy. Napríklad ak máte dve sieťové karty, ktoré používajú dva rôzne ovládače, zariadenia, na ktoré odkazujú názvy eth0 a eth1 sa môžu vymeniť.

Pri sieťových zariadeniach je za normálnych okolností možné sa tejto zmene poradia vyhnúť pomocou definícií v /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules pre udev. Keďže tieto pravidlá už existovali v lenny, nemalo by byť potrebné robiť nič naviac pri aktualizácii na squeeze, aby ste získali výhodu stabilných názvov sieťových zariadení. Prosím, všimite si však, že tento mechanizmus udev znamená, že je názov daného sieťového zariadenia zviazaný s konkrétnym kusom hardvéru. Napríklad ak vymeníte ethenetové karty v nasadenom systéme squeeze, nový adaptér dostane nový názov rozhrania namiesto toho, aby sa použil existujúci názov. Ak chcete použiť rovnaký názov pre nový hardvér, musíte zmazať príslušný zoznam zo súboru /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules.

Pri úložných zariadeniach sa môžete tejto zmene poradia vyhnúť použitím initramfs-tools a nastaviť ho, aby načítaval moduly úložných zariadení v rovnakom poradí ako sú načítané teraz. V kontexte ďalších zmien úložného systému jadra Linuxu, ktoré popisuje Oddiel 5.1.1, “Migrácia ovládačov disku zo subsystému IDE na PATA”, to však zvyčajne nestojí za námahu a namiesto toho sa odporúča použiť názvy zariadení, ktoré budú v čase zaručene jednoznačné, ako aliasy UUID [10] v adresári /dev/disk/by-uuid/ alebo názvy zariadení LVM v /dev/mapper/.

4.6.3. Boot timing issues (waiting for root device)

Ak sa na zavedenie systému používa initrd vytvorený pomocou initramfs-tools, v niektorých prípadoch sa môže stať, že udev vytvorí súbory zariadení príliš neskoro nato, aby na to mohli reagovať zavádzacie skripty.

The usual symptoms are that the boot will fail because the root file system cannot be mounted and you are dropped into a debug shell:

Gave up waiting for root device. Common problems:
 - Boot args (cat /proc/cmdline)
  - Check rootdelay= (did the system wait long enough?)
  - Check root= (did the system wait for the right device?)
 - Missing modules (cat /proc/modules; ls /dev)
ALERT! /dev/something does not exist. Dropping to a shell!
(initramfs) 

But if you check afterwards, all devices that are needed are present in /dev. This has been observed in cases where the root file system is on a USB disk or on RAID, especially if LILO is used.

Tento problém môžete obísť použitím zavádzacieho parametra rootdelay=9. Je možné, že budete musieť upraviť hodnotu oneskorenia (v sekundách) pripojenia koreňového zariadenia.

4.7. Príprava na ďalšie vydanie

Po aktualizácii môžete urobiť niekoľko vecí, ktorými sa pripravíte na ďalšie vydanie.

 • Odstráňte zastaralé a nepoužívané balíky ako popisuje Oddiel 4.9, “Zastaralé balíky”. Mali by ste skontrolovať, ktoré konfiguračné súbory používajú a zvážiť vyčistenie konfigurácie balíkov (purge), aby sa odstránili ich konfiguračné súbory.

4.8. Zavrhované komponenty

S ďalším vydaním Debianu 7.0 (s kódovým označením wheezy) budú niektoré možnosti označené ako zavrhované. Používatelia budú musieť prejsť na iné alternatívy, aby si ušetrili problémy pri aktualizácii na 7.0.

Sem patria nasledovné možnosti:

 • OpenVZ a Linux-Vserver: Debian GNU/Linux 6.0 bude posledné vydanie, ktoré bude poskytovať možnosti virtualizácie jadra Linuxu, ktoré nie sú prítomné v hlavnej vetve. To znamená, že OpenVZ a Linux-Vserver budú považované za zavrhované a používatelia by mali migrovať na virtualizačné riešenia, ktoré obsahuje linux-2.6 upstream, ako KVM, Linux Containers alebo Xen.

 • Balík gdm (GNOME Display Manager verzie 2.20) bude zastaraný balíkom gdm3, čo je odznova prepísaná verzia. Ďalšie informácie poskytuje Oddiel 5.6, “Zmeny a podpora pracovného prostredia GNOME”.

4.9. Zastaralé balíky

Okrem toho, že squeeze prináša niekoľko tisíc nových balíkov, tiež odstraňuje viac ako štyritisíc starých balíkov, ktoré obsahovalo vydanie lenny. Neposkytuje žiadnu aktualizačnú cestu pre tieto zastaralé balíky. Hoci vám nič nebráni naďalej používať zastarané balíky, projekt Debian zvyčajne prestane poskytovať podporu bezpečnostných aktualizácií jeden rok po vydaní squeeze[11], a medzitým im nebude poskytovaná žiadna ďalšia podpora. Odporúča sa nahradiť ich dostupnými alternatívami ak existujú.

Existuje mnoho dôvodov, prečo môžu byť balíky z distribúcie odstránené: ich pôvodný autor ich už nespravuje; ich správa už nezaujíma vývojára Debianu; funkcionalitu, ktorú poskytujú nahradil iný softvér (alebo novšia verzia); alebo už sa nepovažujú za vhodné vo vydaní squeeze z dôvodu chýb. V poslednom prípade môže distribúcia „unstable“ naďalej obsahovať tieto balíky.

Je jednoduché zistiť v aktualizovanom systéme, ktoré balíky sú „zastaralé“, pretože ich tak označia používateľské rozhrania systémov na správu balíkov. Ak používate aptitude, uvidíte zoznam týchto balíkov v časti „Zastarané a lokálne vytvorené balíky“. dselect obsahuje podobnú časť, ale jeho zoznam môže byť odlišný.

Ak ste použili aptitude na ručnú inštaláciu balíkov v lenny, bude si pamätať tieto ručne nainštalované balíky a dokáže ich označiť ako zastarané balíky nainštalovné iba ako závislosti, ktoré už nie sú potrebné, ak bol balík odstránený. aptitude a apt na rozdiel od deborphan neoznačí na odstránenie balíky, ktoré ste nainštalovali ručne na rozdiel od tých, ktoré boli nainštalované ako závislosti. Ak chcete odstrániť automaticky nainštalované balíky, ktoré sa už nepoužívajú, spustite:

# apt-get autoremove

Existujú ďalšie nástroje, ktoré môžete použiť na nájdenie zastaralých balíkov ako deborphan, debfoster alebo cruft. deborphan veľmi odporúčame, hoci (v predvolenom režime) oznamuje iba zastaralé knižnice: balíky v sekciách „libs“ alebo „oldlibs“, ktoré iné balíky nevyužívajú. Nemali by ste balíky, ktoré vám tieto nástroje nájdu iba slepo odstraňovať, obzvlášť ak používate agresívne neštandardné voľby, ktoré často označia aj používané balíky. Dôrazne sa odporúča, aby ste manuálne skontrolovali balíky navrhnuté na odstránenie (t.j. ich obsah, veľkosť a popis) než ich necháte odstrániť.

Systém sledovania chýb Debianu často poskytne ďalšie informácie o tom, prečo bol balík odstránený. Mali by ste si prečítať archivované hlásenia chýb samotného balíka aj archivované hlásenia chýb pseudobalíka ftp.debian.org.

Medzi zastaralé balíky patria:

 • Balík na správu obsahu plone. Bolo tak učinené na žiadosť jeho vývojárov, aby sme použili Zjednotený inštalátor pre Linux (Unified Installer for Linux), ktorý považujú za svoju jedinú podporovanú platformu na nasadenie. Odporúčaný nástroj na inštaláciu na systém s Debianom je Zjednotený inštalátor, dostupný z http://plone.org/

 • nessus, server na detekciu zraniteľností, súvisiace knižnice a ďalší softvér. Bol označený ako zavrhovaný v prospech softvéru, ktorý poskytuje OpenVAS. Sem patrí openvas-server a openvas-client. Pretože neexistuje žiadna automatická cesta inštalácie, budete musieť OpenVAS nainštalovať a ručne presunúť konfiguráciu vašej služby Nessus (používateľov, certifikáty atď.) do OpenVAS.

 • postgresql-8.3, nástupcom je postgresql-8.4.

 • mysql-server-5.0, nástupcom je mysql-server-5.1.

 • python2.4, nástupcom je python2.6

 • Softvér Java 5 vrátane balíkov sun-java5-jre a sun-java5-bin, nasledovníkom je Java 6: sun-java6-jre a súvisiace balíky.

 • apt-proxy už nie je poskytovaný, medzi alternatívy k tomuto nástroju patria apt-cacher-ng, apt-cacher a approx. Hoci neexistuje žiadna automatická aktualizačná cesta, používatelia apt-proxy môžu prejsť na jednu z alternatív ručnou inštaláciou jej balíka.

 • Niektoré z ovládačov videa Xorg už nie sú dostupné v squeeze a sú zastarané. Sem patria xserver-xorg-video-cyrix, xserver-xorg-video-i810, xserver-xorg-video-imstt, xserver-xorg-video-nsc, xserver-xorg-video-sunbw2 a xserver-xorg-video-vga. Možno ich odstrániť aktualizáciou. Používatelia by si mali namiesto toho nainštalovať xserver-xorg-video-all.

 • usplash, nástroj, ktorý sa v lenny používal na zobrazenie obrázka štartovacej obrazovky, už nie je dostupný. Nahradil ho plymouth.

4.9.1. Fiktívne balíky

Niektoré balíky z vydania lenny boli v squeeze rozdelené do niekoľkých balíkov, často preto, aby sa zlepšila spravovateľnosť systému. Aby sa zjednodušila aktualizačná cesta, squeeze často poskytuje „fiktívne“ balíky: prázdne balíky s rovnakým názvom ako starý balík v lenny so závislosťami, ktoré spôsobia nainštalovanie nového balíka. Tieto „fiktívne“ balíky sa po aktualizácii považujú za zastaralé a je možné ich bezpečne odstrániť.

Väčšina (ale nie všetky) popisy fiktívnych balíkov označujú ich účel. Popisy fiktívnych balíkov však nie sú jednotné, takže môžete na ich nájdenie použiť aj deborphan s voľbami --guess-* (napr. --guess-dummy), aby ste ich na svojom systéme našli. Niektoré fiktívne balíky sa nemajú po aktualizácii odstraňovať, ale používajú sa na sledovanie aktuálne dostupnej verzie programu v čase.[4] Ak je priorita debconf nastavená na veľmi vysokú úroveň, môžete predísť konfiguračným výzvam, ale služby, ktoré na vašom systéme vyžadujú iné ako predvolené odpovede, sa nespustia.

[5] Napríklad: služby DNS alebo DHCP, obzvlášť ak bežia bez redundantného alebo záložného servera. V prípade DHCP sa môže stať, že budú používatelia odpojení od siete ak čas prenájmu ich IP adresy vyprší pred dokončením procesu aktualizácie.

[6] Túto vlastnosť možno vypnúť pridaním panic=0 medzi parametre pri zavádzaní systému.

[7] Systém správy balíkov Debianu za bežných okolností neumožňuje balíku nahradiť súbor, ktorý vlastní iný balík, iba ak daný balík nahrádza tento vlastniaci balík.

[8] Existujú aj známe nekompatibility medzi starým jadrom a novým udev. Ak narazíte na problémy po reštarte s novým jadrom, budete musieť znížiť verziu udev, aby ste mohli použiť staré jadro.

[9] Ak vykonáávate záznam priebehu aktualizácie ako popisuje Oddiel 4.4, “Aktualizácia balíkov”, prosím, použite script znova na zaznamenanie aktualizácie po reštarte, aby sa zaznamenali aj výsledky operácií, ktoré popisuje Oddiel 4.4.6, “Aktualizácia systému”.

[10] Niektoré zariadenia, ak tie, ktoré používa crypt, RAID alebo LVM majú okrem UUID aj iné stabilné identifikátory. V týchto prípadoch by ste mali použiť názvy zariadení, ktoré sú už jednoznačné a stabilné.

[11] Alebo ak dovtedy nenastane ďalšie vydanie. Zvyčajne sú zakaždým podporované súčasne iba dve stabilné vydania.