Kommentarer till utgåvan Debian GNU/Linux 6.0 (squeeze), Mips

The Debian Documentation Project

Detta dokument är fri mjukvara; du kan vidaredistribuera det och/eller modifiera det i enlighet med villkoren i Free Software Foundations GNU General Public License version 2.

Detta program är distribuerat med förhoppning att det ska vara användbart men HELT UTAN GARANTIER; inte ens underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller att PASSA ETT SÄRSKILT SYFTE. Läs mer i GNU General Public License för djupare detaljer.

Du borde ha fått en kopia av GNU General Public License tillsammans med det här programmet; om inte, skriv till Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street. Fifth Floor, Boston, MA, 02110-1301 USA.

Licenstexten kan också hämtas på http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html och /usr/share/common-licenses/GPL-2 på Debian GNU/Linux.

Fjärde februari 2011


Innehållsförteckning

1. Introduktion
1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet
2. Vad är nytt i Debian GNU/Linux 6.0
2.1. Vad är nytt i distributionen?
2.1.1. Cd-, dvd- och bd-skivor
2.1.2. Inbäddad mjukvara flyttad till icke-fritt-sektionen
2.1.3. Pakethantering
2.1.4. Beroendebaserad uppstart
2.1.5. Enhetliga tangentbordinställningar
2.1.6. Lägesinställningar i kärnan
2.1.7. LDAP-stöd
2.1.8. Sektionen stable-updates (uppdateringar för stabil utgåva)
2.1.9. backports.org/backports.debian.org
2.2. Brett stöd för neuroradiologisk forskning
3. Installationssystem
3.1. Vad är nytt i installationssystemet?
3.1.1. Stora ändringar
3.1.2. Automatisk installation
4. Uppgraderingar från Debian 5.0 (lenny)
4.1. Förberedelse inför uppgraderingen
4.1.1. Säkerhetskopiera all data och konfigurationsinformation
4.1.2. Informera användarna i förväg
4.1.3. Förbered för att tjänster blir oåtkomliga
4.1.4. Förbered för återställning
4.1.5. Förbered en säker miljö för uppgraderingen
4.1.6. Ta bort paket i konflikt
4.2. Kontrollera systemets status
4.2.1. Kontrollera kommande åtgärder i pakethanteraren
4.2.2. Inaktivera APT-nålning
4.2.3. Kontrollera paketstatus
4.2.4. Avsnittet proposed-updates
4.2.5. Inofficiella källor och bakåtporteringar
4.3. Förbered källor för APT
4.3.1. Lägg till APT-källor på Internet
4.3.2. Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
4.3.3. Lägg till APT-källa från cd-rom eller dvd
4.4. Uppgradering av paket
4.4.1. Spela in sessionen
4.4.2. Uppdatering av paketlistan
4.4.3. Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
4.4.4. Minimal systemuppgradering
4.4.5. Uppgradering av kärnan och udev
4.4.6. Uppgradering av systemet
4.5. Möjliga problem under uppgraderingen
4.5.1. stöd för cryptoloop finns inte i Linuxkärnan i squeeze
4.5.2. Förväntade raderingar
4.5.3. Fel under exekvering av aptitude eller apt-get
4.5.4. Konflikter vid förberoende-loop
4.5.5. Filkonflikter
4.5.6. Inställningsförändringar
4.5.7. Flytt av sessionen till konsoll
4.5.8. Speciell hantering av specifika paket
4.6. Uppgradering av kärna och relaterade paket
4.6.1. Installera metapaketet för kärnan
4.6.2. Ny ordning för enhetsnumrering
4.6.3. Boot timing issues (waiting for root device)
4.7. Förberedelse inför nästa utgåva
4.8. Utfasade komponenter
4.9. Föråldrade paket
4.9.1. Dummy-paket
5. Problemområden att känna till för utgåvan squeeze
5.1. Potentiella problem
5.1.1. Migrering av diskdrivrutiner från IDE- till PATA-systemet
5.1.2. Förändrat metadataformat för mdadm kräver ny Grub
5.1.3. pam_userdb.so trasig med nyare libdb
5.1.4. Eventuella problem med omdirigering av /bin/sh
5.1.5. Ändringar till kärnans policy för resurskonflikter
5.2. LDAP-stöd
5.3. tjänsten sieve flyttar till sin IANA-tilldelade port
5.4. Säkerhetsläget för webbläsare
5.5. KDE-skrivbordet
5.5.1. Uppgradera från KDE 3
5.5.2. Nya KDE-metapaket
5.6. Stöd och ändringar i Gnome-skrivbordet
5.6.1. GDM 2.20 och 2.30
5.6.2. Enheter och andra administrativa rättigheter
5.6.3. Interaktionen mellan network-manager och ifupdown
5.7. Ändringar i grafikstacken
5.7.1. Föråldrade Xorg-drivrutiner
5.7.2. Inställningar av kärnläge
5.7.3. Byte av inmatningsenhet under drift
5.7.4. zapping X-servern
5.8. Ändring av Munins webbsökväg
5.9. Uppgraderingsinstruktioner för Shorewall
6. Mer information om Debian GNU/Linux
6.1. Ytterligare läsning
6.2. Få hjälp
6.2.1. Sändlistor
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Rapportera fel
6.4. Att bidra till Debian
A. Hantera ditt lenny-system före uppgraderingen
A.1. Uppgradering av ditt lenny-system
A.2. Kontrollera dina källistor
A.3. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8
B. Bidrag till Kommentarer till utgåvan
Index
Gloslista