Zoznam

P

packages
ants, Vyčerpávajúca podpora výskumu neurologického zobrazovania
approx, Zastaralé balíky
apt, Ako posielať správy o aktualizácii, Príprava zdrojov APT, Pridávanie internetových zdrojov APT, Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla, Zastaralé balíky
apt-cacher, Zastaralé balíky
apt-cacher-ng, Zastaralé balíky
apt-proxy, Zastaralé balíky
aptitude, Správa balíkov, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
autofs, Očakávané odstránenia
autofs5, Očakávané odstránenia
bash, Potenciálne problémy s odklonením /bin/sh
console-setup, Zjednotené nastavenie klávesnice
consolekit, Zariadenia a iné administratívne oprávnenia
dash, Potenciálne problémy s odklonením /bin/sh
db4.8-util, Pokazenie pam_userdb.so pri novších libdb
dblatex, Zdroje tohto dokumentu
debian-goodies, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
dhcp3, Očakávané odstránenia
discover, Hlavné zmeny
doc-debian, Oznamovanie chýb
docbook-xsl, Zdroje tohto dokumentu
evolution, Riešenie 1
firmware-linux, Firmware sa presunul do sekcie non-free
gdm, Zavrhované komponenty
gdm3, Zavrhované komponenty, GDM 2.20 a 2.30
gksu, Zariadenia a iné administratívne oprávnenia
grub-pc, Zmena formátu metadát mdadm vyžaduje novú verziu zavádzača Grub
icedoveicedove, Čo je nové v distribúcii?
iceweaseliceweasel, Čo je nové v distribúcii?
initramfs-tools, Ladiaci shell počas štartu pomocou initrd, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, Zmena poradia číslovania zariadení, Boot timing issues (waiting for root device)
insserv, Zavádzanie systému založené na závislostiach
isc-dhcp, Očakávané odstránenia
kaboom, Aktualizácia z KDE 3
kde-full, Nové metabalíky KDE
kde-minimal, Nové metabalíky KDE
kde-plasma-desktop, Nové metabalíky KDE
kde-plasma-netbook, Nové metabalíky KDE
kde-standard, Nové metabalíky KDE
kdelibs, Aktualizácia z KDE 3
kdepim, Pracovné prostredie KDE
kernel-package, Inštalácia metabalíka jadra
keyboard-configuration, „Zhodenie“ X servera
libnss-ldap, Podpora LDAP, Podpora LDAP
libnss-ldapd, Podpora LDAP, Podpora LDAP
libpam-ldap, Podpora LDAP, Podpora LDAP
libpam-ldapd, Podpora LDAP, Podpora LDAP
linux-base, Migrácia ovládačov disku zo subsystému IDE na PATA
linux-image-*, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
linux-image-2.6-686, Inštalácia metabalíka jadra
linux-source-2.6, Inštalácia metabalíka jadra
localepurge, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
madwifi-source, Očakávané odstránenia
mdadm, Zmena formátu metadát mdadm vyžaduje novú verziu zavádzača Grub
mksh, Potenciálne problémy s odklonením /bin/sh
mrtrix, Vyčerpávajúca podpora výskumu neurologického zobrazovania
mysql-server-5.0, Zastaralé balíky
mysql-server-5.1, Zastaralé balíky
nessus, Zastaralé balíky
netbase, Služba sieve sa presúva na port, ktorý alokovala IANA
network-manager, Interakcia network-manager a ifupdown
nipype, Vyčerpávajúca podpora výskumu neurologického zobrazovania
nscd, Podpora LDAP
odin, Vyčerpávajúca podpora výskumu neurologického zobrazovania
openvas-client, Zastaralé balíky
openvas-server, Zastaralé balíky
plone, Zastaralé balíky
plymouth, Zastaralé balíky
popularity-contest, Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
postgresql-8.3, Zastaralé balíky
postgresql-8.4, Zastaralé balíky
psychopy, Vyčerpávajúca podpora výskumu neurologického zobrazovania
python2.4, Očakávané odstránenia, Zastaralé balíky
python2.6, Očakávané odstránenia, Zastaralé balíky
release-notes, Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
shorewall, Inštrukcie na aktualizáciu Shorewall
shorewall-doc, Inštrukcie na aktualizáciu Shorewall
splashy, Odstránenie konfliktných balíkov
sudo-ldap, Podpora LDAP
sun-java5-bin, Zastaralé balíky
sun-java5-jre, Zastaralé balíky
sun-java6-jre, Zastaralé balíky
tinc, Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
udev, Aktualizácia jadra a udev, Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov, Zmena poradia číslovania zariadení, Boot timing issues (waiting for root device)
unscd, Podpora LDAP
upgrade-reports, Ako posielať správy o aktualizácii
usplash, Zastaralé balíky
xmlroff, Zdroje tohto dokumentu
xserver-xorg-input-evdev, Hotplug vstupných zariadení
xserver-xorg-input-kbd, Hotplug vstupných zariadení
xserver-xorg-input-mouse, Hotplug vstupných zariadení
xserver-xorg-video-all, Zastaralé balíky
xserver-xorg-video-cyrix, Zastaralé balíky
xserver-xorg-video-i810, Zastaralé balíky
xserver-xorg-video-imstt, Zastaralé balíky
xserver-xorg-video-nsc, Zastaralé balíky
xserver-xorg-video-sunbw2, Zastaralé balíky
xserver-xorg-video-vga, Zastaralé balíky
xsltproc, Zdroje tohto dokumentu
PHP, Čo je nové v distribúcii?
Pidgin, Čo je nové v distribúcii?
Postfix, Čo je nové v distribúcii?
PostgreSQL, Čo je nové v distribúcii?