2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

Debian does not impose hardware requirements beyond the requirements of the Linux or kFreeBSD kernel and the GNU tool-sets. Therefore, any architecture or platform to which the Linux or kFreeBSD kernel, libc, gcc, etc. have been ported, and for which a Debian port exists, can run Debian. Please refer to the Ports pages at http://www.debian.org/ports/mips/ for more details on Mipsel architecture systems which have been tested with Debian GNU/Linux.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική Mipsel, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian GNU/Linux 6.0 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
IPL από ταινία ταινία

Debian GNU/kFreeBSD 6.0 supports two architectures.

Αρχιτεκτονική Debian Designation
Βασισμένη σε Intel x86 kfreebsd-i386
AMD64 & Intel EM64T kfreebsd-amd64

This document covers installation for the Mipsel architecture using the Linux kernel. If you are looking for information on any of the other Debian-supported architectures take a look at the Debian-Ports pages.

2.1.2. CPU, Μητρικές, και Υποστήριξη Video

To Debian στην αρχιτεκτονική Mipsel υποστηρίζει τις ακόλουθες πλατφόρμες:

  • Cobalt Microserver: μόνο μηχανήματα Cobalt βασισμένα στην αρχιτεκτονική MIPS καλύπτονται εδώ. Αυτό περιλαμβάνει τα Cobalt RaQ, Qube2 και RaQ2 και το Gateway Microserver.

  • MIPS Malta: αυτή η πλατφόρμα μπορεί να προσομοιωθεί από τον προσομοιωτή QEMU παρέχοντας έτσι έναν ωραίο τρόπο για να δοκιμάσει και να τρέξει κανείς το Debian στην αρχιτεκτονική MIPS αν δεν διαθέτει το αντίστοιχο σύστημα.

. Ολοκληρωμένες πληροφορίες για τα υποστηριζόμενα μηχανήματα mips/mipsel μπορούν να βρεθούν στη σελίδα Linux-MIPS homepage . Στη συνέχεια καλύπτονται μόνο συστήματα υποστηριζόμενα από τον εγκαταστάτη του Debian. Αν ενδιαφέρεστε για υποστήριξη άλλων υποαρχιτεκτονικών, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη λίστα αλληλογραφίας debian-mips mailing list.

2.1.2.1. Τύποι CPU/Mηχανήματος

Υποστηρίζονται όλα τα βασισμένα στην αρχιτεκτονική MIPS μηχανήματα Cobalt με την εξαίρεση του Qube 2700 (Qube 1).

2.1.2.2. Υποστηριζόμενες επιλογές κονσόλας

Μηχανήματα Cobalt χρησιμοποιούν ρυθμό 115200 bps.

2.1.3. Υποστήριξη Κάρτας Γραφικών

Η υποστήριξη που παρέχει το Debian για γραφικά περιβάλλοντα καθορίζεται από την υποκείμενη υποστήριξη που υπάρχει στο σύστημα Χ11 του X.Org. Οι περισσότερες κάρτες οθόνης AGP, PCI, PCIe και PCI-X δουλεύουν με το X.Org. Λεπτομέρειες για τις υποστηριζόμενες κάρτες γραφικών, διαύλους, οθόνες και ποντίκια μπορούν να βρεθούν στο http://xorg.freedesktop.org/. Το Debian 6.0 έρχεται με την έκδοση 7.5 του XOrg.

2.1.4. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι οδηγοί από αρθρώματα (modules) συνήθως πρέπει να φορτώνονται αυτόματα.

2.1.5. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Το Linux υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από συσκευές υλικού όπως ποντίκια, εκτυπωτές, σαρωτές, και συσκευές PCMCIA και USB. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές δεν είναι απαραίτητες κατά την εγκατάσταση του συστήματος.

Το σύστημα Cobalt RaQ δεν υποστηρίζει επιπρόσθετες συσκευές, αλλά το Qube έχει μια υποδοχή PCI.