3.5. Προκατάτμηση για Συστήματα με εκκίνηση πολλαπλών λειτουργικών

Η κατάτμηση του δίσκου αναφέρεται απλά στην πράξη του χωρισμού του δίσκου σας σε τμήματα. Κάθε τμήμα γίνεται έτσι ανεξάρτητο από τα άλλα. Είναι χονδρικά ισοδύναμο με την τοποθέτηση τοίχων εσωτερικά σε ένα σπίτι. Αν προσθέσετε έπιπλα σε ένα δωμάτιο αυτό δεν θα επηρρεάσει κανένα από τα υπόλοιπα δωμάτια.

If you already have an operating system on your system and want to stick Debian on the same disk, you will need to repartition the disk. Debian requires its own hard disk partitions. It cannot be installed on Windows or MacOS partitions. It may be able to share some partitions with other Unix systems, but that's not covered here. At the very least you will need a dedicated partition for the Debian root.

You can find information about your current partition setup by using a partitioning tool for your current operating system, such as Drive Setup, HD Toolkit, or MacTools. Partitioning tools always provide a way to show existing partitions without making changes.

Γενικά η αλλαγή μιας κατάτμησης με ένα υπάρχον σύστημα αρχείων ήδη σε αυτήν, θα καταστρέψει οποιαδήποτε πληροφορία υπάρχει σε αυτήν. Κατά συνέπεια θα πρέπει πάντα να σώζετε τα δεδομένα σας πριν κάνετε οποιαδήποτε επαναδιαμέριση. Χρησιμοποιώντας την αναλογία με ένα σπίτι που είδαμα και πριν, θα θέλατε πιθανότατα να μετακινήσετε όλα τα έπιπλα σας από τη μέση πριν μετακινήσετε οποιονδήποτε τοίχο, διαφορετικά κινδυνεύετε να τα καταστρέψετε.

Αν ο υπολογιστής σας έχει περισσότερους από έναν δίσκους, μπορεί να θελήσετε να αφιερώσετε έναν δίσκο αποκλειστικά στο Debian. Αν αποφασίσετε να κάνετε κάτι τέτοιο τότε δεν χρειάζεται να διαμερίσετε τον δίσκο πριν την εκκίνηση του συστήματος εγκατάστασης. Το πρόγραμμα διαμέρισης που περιλαμβάνει ο εγκαταστάτης μπορεί να το κάνει αυτό πολύ καλά.

Αν το μηχάνημά σας έχει μόνο έναν δίσκο και θα θέλατε να αντικαταστήσετε τελείως το υπάρχον λειτουργικό σύστημά σας με το Debian GNU/Linux, μπορείτε επίσης να περιμένετε να κάνετε τη διαμέριση σαν μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης (Τμήμα 6.3.3, “Διαμέριση και Επιλογή Σημείων Προσάρτησης”) μετά την εκκίνηση του συστήματος εγκατάστασης. Όμως αυτό θα δουλέψει μόνο αν σκοπεύετε να εκκινήσετε τον εγκαταστάτη από ταινίες, CD-ROM ή αρχεία σε κάποιο συνδεδεμένο μηχάνημα. Γιατί σκεφθείτε: αν εκκινήσετε από αρχεία που βρίσκονται στον σκληρό δίσκο και μετά διαμερίσετε αυτόν τον ίδιο δίσκο όντας στο σύστημα εγκατάστασης, συνεπώς διαγράφοντας τα αρχεία εκκίνησης, τότε θα πρέπει να ευχηθείτε η εγκατάσταση να πετύχει με την πρώτη! Γιατί τουλάχιστον στην περίπτωση αυτή θα έχετε διαθέσιμα κάποια εναλλακτικά μέσα να επαναφέρετε το μηχάνημά σας, όπως για παράδειγμα τις ταινίες ή CD του αρχικού λειτουργικού συστήματος.

Αν το μηχάνημά σας έχει ήδη αρκετές κατατμήσεις και μπορεί να δημιουργηθεί αρκετός χώρος διαγράφοντας ή αντικαθιστώντας μια ή περισσότερες από αυτές, τότε μπορείτε επίσης να περιμένετε να γίνει η διαμέριση χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα διαμέρισης του εγκαταστάτη. Παρόλα αυτά συνεχίστε το διάβασμα στις παρακάτω ενότητες γιατί μπορεί σαν αποτέλεσμα κάποιων ειδικών περιστάσεων όπως η διάταξη των υπαρχουσών κατατμήσεων μέσα στον πίνακα διαμέρισης, να σας υποχρεώσουν να κάνετε έτσι κι αλλιώς τη διαμέριση πριν την εγκατάσταση.

Αν τίποτα από τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωσή σας, θα χρειαστεί να διαμερίσετε το δίσκο σας πριν την έναρξη της εγκατάστασης ώστε να δημιουργήσετε τον κατάλληλα διαμερίσιμο χώρο για το Debian. Αν κάποιες καταμήσεις θα ανήκουν σε άλλα λειτουργικά συστήματα τότε θα ήταν καλίτερο να δημιουργήσετε αυτές τις κατατμήσεις με κάποια προγράμματα διαμέρισης από τα ίδια τα λειτουργικά αυτά. Συνιστούμε έντονα να μην προσπαθήσετε να φτιάξετε κάποιες κατατμήσεις για το Debian GNU/Linux χρησιμοποιώντας εργαλεία κάποιου άλλου λειτουργικού συστήματος. Αντίθετα θα πρέπει με αυτά να δημιουργήσετε μόνο τις κατατμήσεις για το αρχικό λειτουργικό σύστημα που θέλετε να διατηρήσετε.

Αν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε περισσότερα από ένα λειτουργικά συστήματα στο ίδιο μηχάνημα. θα πρέπει να εγκαταστήσετε όλα τα άλλα λειτουργικά πριν προχωρήσετε με την εγκατάσταση του Debian. Η εγκατάσταση των Windows ή άλλων λειτουργικών μπορεί να καταστρέψουν τη δυνατότητα να ξεκινήσετε το Debian ή να σας ενθαρρύνουν να επαναδιαμορφώσετε κάποιες μη-φυσικές κατατμήσεις.

Μπορείτε να επανέλθετε από τέτοιες ενέργειες ή να τις αποφύγετε, αλλά η εγκατάσταση πριν από ο,τιδήποτε άλλο του αρχικού λειτουργικού σας γλιτώνει από πολλά προβλήματα.

In order for OpenFirmware to automatically boot Debian GNU/Linux the Linux partitions should appear before all other partitions on the disk, especially MacOS boot partitions. This should be kept in mind when pre-partitioning; you should create a Linux placeholder partition to come before the other bootable partitions on the disk. (The small partitions dedicated to Apple disk drivers are not bootable.) You can delete the placeholder with the Debian partition tools later during the actual install, and replace it with Linux partitions.

Αν έχετε αυτή τη στιγμή έναν σκληρό δίσκο με μια κατάτμηση (μια συνηθισμένη περίπτωση για υπολογιστές γραφείου) και θέλετε να έχετε πολλαπλή εκκίνηση με το αρχικό λειτουργικό σύστημα και το Debian, θα πρέπει να:

  1. Κάνετε αντίγραφα ασφαλείας για ο,τιδήποτε υπάρχει στον υπολογιστή σας.

  2. Εκκινήστε με τα μέσα εγκατάστασης του αρχικού λειτουργικού συστήματος, πχ. CD-ROM ή ταινίες. Όταν ξεκινάτε από ένα MacOS CD, κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο c κατά την εκκίνηση για να εξαναγκάσετε το CD να γίνει το ενεργό MacOS σύστημα.

  3. Χρησιμοποιήστε εργαλεία του ίδιου του αρχικού λειτουργικού για να δημιουργήσετε κατατμήσεις για αυτό. Αφήστε είτε έναν χώρο "υποδοχής" ή απλά ελεύθερο χώρο για το Debian GNU/Linux.

  4. Εγκαταστήσετε το προτιμητέο λειτουργικό σύστημα στο καινούριο τμήμα δίσκου που του αντιστοιχεί.

  5. Επανεκκινήστε στο παλιό σας λειτουργικό για να ελέγξετε ότι όλα είναι ενταξει και για να κατεβάσετε τα αρχεία εκκίνησης του Debian installer.

  6. Ξεκινήστε τον εγκαταστάτη του Debian για να συνεχίσετε την εγκατάσταση του Debian.

3.5.1. Κατάτμηση από MacOS/OSX

Η εφαρμογή Apple Drive Setup μπορεί να βρεθεί στον κατάλογο Utilities στο CD του MacOS. Δεν μπορεί να προσαρμόσει υπάρχουσες κατατμήσεις. Έχει τον περιορισμό ότι κάνει την διαμέριση ολόκληρου του δίσκου δια μιας. Οι κατατμήσεις του δίσκου δεν φαίνονται στο Drive Setup.

Θυμηθείτε να δημιουργήσετε μια θέση υποδοχής για το GNU/Linux, κατά προτίμηση στην πρώτη θέση στην διάταξη του δίσκου. Δεν έχει σημασία ο τύπος αυτής της κατάτμησης αφού θα διαγραφεί και θα αντικατασταθεί αργότερα μέσα από τον εγκαταστάτη του Debian GNU/Linux.

Αν σχεδιάζετε να εγκαταστήσετε και το MacOS 9 και το OS X, είναι καλίτερο να δημιουργήσετε ξεχωριστές κατατμήσεις για το κάθε λειτουργικό σύστημα. Αν εγκατασταθούν στην ίδια κατάτμηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Startup Disk (και βέβαια με επανεκκίνηση) για να επιλέξετε ανάμεσα στα δύο. Η επιλογή αυτή μεταξύ των δύο λειτουργικών δεν μπορεί να γίνει κατά τη στιγμή της επανεκκίνησης. Αν όμως έχετε διαφορετικές κατατμήσεις για το καθένα, τότε θα εμφανιστούν αντίστοιχα διαφορετικές επιλογές για το OS X και το MacOS 9 κρατώντας κάτω το πλήκτρο option κατά την εκκίνηση ενώ διαφορετικές επιλογές μπορούν να τοποθετηθούν και στο μενού εκκίνησης του yaboot. Επίσης το Startup Disk θα απενεργοποιήσει όλες τις άλλες προσαρτήσιμες κατατμήσεις που μπορούν να επηρρεάσουν την εκκίνηση του GNU/Linux. Οι κατατμήσεις τόσο του OS 9 όσο και του OS Χ θα είναι προσβάσιμες είτε από το OS 9 είτε το OS X.

To GNU/Linux δεν μπορεί να προσπελάσει πληροφορία σε ένα σύστημα αρχείων UFS, αλλά υποστηρίζει κατατμήσεις HFS+ (γνωστό και σαν MacOS Extended). Το OS X απαιτεί έναν από τους δυο αυτούς τύπους για την εκκινήσιμη κατάτμησή του. Το MacOS μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε μια κατάτμηση HFS (γνωστό και σαν MacOS Standard) ή και HFS+. Για το μοίρασμα πληροφορίας ανάμεσα στα συστήματα MacOS και GNU/Linux είναι βολική μια κοινή κατάτμηση ανταλλαγής. Κατατμήσεις με HFS, HFS+ και MS-DOS FAT υποστηρίζονται και από το MacOS και από το Linux.