3.6. Ρύθμιση του Υλικού και του Λειτουργικού συστήματος πριν την εγκατάσταση

Η ενότητα αυτή θα σας καθοδηγήσει στην ρύθμιση του υλικού σας πριν την εγκατάσταση αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο πριν εγκαταστήσετε το Debian.Αυτό περιλάμβάνει τον έλεγχο και και πιθανά την αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων στο firmware του συστήματός σας. Το “firmware” είναι το βασικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από το υλικό του υπολογιστή και η πιο κρίσιμη επίκληση του είναι κατά τη διαδικασία της πρώτης εκκίνησης (bootstrap) μετά το άνοιγμα του υπολογιστή. Γνωστά προβλήματα που επηρρεάζουν την αξιοπιστία του Debian GNU/Linux στο σύστημά σας επίσης τονίζονται.

3.6.1. Επίκληση του OpenFirmware

Συνήθως δεν υπάρχει ανάγκη να ρυθμίσετε το BIOS (γνωστό και σαν OpenFirmware) σε συστήματα αρχιτεκτινικής PowerPC Συστήματα PReP και CHRP είναι εφοδιασμένα με OpenFirmware, αλλά δυστυχώς τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίκλησή του αλλάζουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Θα πρέπει να συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση που συνοδεύει το μηχάνημά σας.

Σε συστήματα Macintosh αρχιτεκτονικής PowerPC μπορείτε να μπείτε στο OpenFirmware με τον συνδυασμό πλήκτρων Command (cloverleaf/Apple)+Option+o+fτη στιγμή της εκκίνησης. Γενικά ο έλεγχος γι' αυτόν τον συνδυασμό πλήκτρων γίνεται μετά το χαρακτηριστικό ήχο της εκκίνησης αλλά η ακριβής στιγμή ποικίλει από μοντέλο σε μοντέλο. Δείτε το http://www.netbsd.org/Ports/macppc/faq.html για περισσότερες υποδείξεις.

Η αρχική οθόνη προτροπής του OpenFirmware μοιάζει κάπως έτσι:

ok
0 >

Σημειώστε ότι σε παλιότερα μοντέλα Mac PowerPC o προκαθορισμένος και μερικές φορές hardwired Ι/Ο αλληλεπίδρασης του OpenFirmware με τον χρήστη είναι μέσω της σειριακής (modem) θύρας. Αν μπείτε στο OpenFirmware σε ένα από αυτά τα μηχανήματα θα δείτε μόνο μια μαύρη οθόνη, Στην περίπτωση αυτή ένα πρόγραμμα κονσόλας που τρέχει σε έναν άλλο υπολογιστή συνδεδεμένο στην θύρα του modem χρειάζεται για να αλληλεπιδράσετε με το OpenFirmware.

Το OpenFirmware σε μηχανήματα OldWorld Beige G3, για τις εκδόσεις OF 2.0f1 και 2.4, είναι προβληματικό. Τα μηχανήματα αυτά πιθανότατα δεν μπορούν να εκκινηθούν από τόν σκληρό δίσκο αν δεν επιδιορθωθεί το firmware. Ένα τέτοιο αρχείο επιδιόρθωσης (patch) για το firmware περιέχεται στο βοηθητικό πρόγραμμα System Disk 2.3.1, που είναι διαθέσιμο από την Apple στον σύνδεσμο ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin. Μετά την αποσυμπίεση της εφαρμογής αυτής στο MacOS και την εκκίνησή της, επιλέξτε το κουμπί Save για την εγκατάσταση των επιδιορθώσεων στη μνήμη nvram.

3.6.2. Ζητήματα που θα πρέπει να προσέξετε για το υλικό

Ορατότητα οθόνης σε μηχανήματα OldWorld Powermac. Μερικά μηχανήματα OldWorld Powermac, ιδιαίτερα αυτά με τον οδηγό οθόνης “control”, μπορεί να μην παράγουν αξιόπιστα έναν χάρτη χρωμάτων (colormap) στο Linux αν η οθόνη είναι ρυθμισμένη για περισσότερα από 256 χρώματα. Αν αντιμετωπίζετε τέτοια προβλήματα με την οθόνη σας μετά την επανεκκίνηση (μερικές φορές μπορεί να δείτε δεδομένα στην οθόνη αλλά σε άλλες περιπτώσεις να μην μπορείτε να δείτε ο,τιδήποτε) ή αν η οθόνη γίνεται μαύρη μετά την εκκίνηση του εγκαταστάτη αντί να σας εμφανίζει την διεπαφή χρήστη, προσπαθήστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης σας στο MacOS ώστε να χρησιμοποιεί 256 αντί για “χιλιάδες” ή “εκατομμύρια” χρώματα.