Capítol 4. Obtenir el suport d'instal·lació del sistema

Sumari

4.1. El lot de CD-ROM oficials de Debian GNU/Linux
4.2. Descarregar fitxers de les rèpliques de Debian
4.2.1. On trobar imatges d'instal·lació
4.3. Creació de disquets a partir d'imatges de disquet
4.3.1. Confecció de les imatges de disquet en un sistema Linux o Unix
4.3.2. Escriure imatges de disquet des de DOS, Windows o OS/2
4.3.3. Gravar imatges de disc des de MacOS
4.4. Preparació dels fitxers per arrencar des del disc dur
4.4.1. Arrencar l'instal·lador des de disc dur per a Macs OldWorld
4.4.2. Arrencar l'instal·lador des de disc dur per a Macs NewWorld
4.5. Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP
4.5.1. Configurar un servidor DHCP
4.5.2. Configurar un servidor BOOTP
4.5.3. Habilitació del servidor TFTP
4.5.4. Posar les imatges del TFTP al seu lloc
4.6. Instal·lació automàtica
4.6.1. Instal·lació automàtica utilitzant l'instal·lador de Debian