Κεφάλαιο 4. Αποκτώντας τα Μέσα Εγκατάστασης του Συστήματος

Πίνακας Περιεχομένων

4.1. Επίσημες Συλλογές των CD-ROM του Debian GNU/Linux
4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian
4.2.1. Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης
4.3. Γράφοντας Δισκέτες από Είδωλα Δισκετών
4.3.1. Γράφοντας Είδωλα Δισκεττών από ένα σύστημα Linux ή Unix
4.3.2. Γράφοντας είδωλα δισκεττών σε DOS, Windows, ή OS/2
4.3.3. Εγγραφή ειδώλων δισκέττας από το MacOS
4.4. Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο
4.4.1. Εκκίνηση του Εγκαταστάτη από το σκληρό δίσκο για OldWorld Macs
4.4.2. Εκκίνηση του Εγκαταστάτη από το σκληρό δίσκο για NewWorld Macs
4.5. Προετοιμασία Αρχείων για δικτυακή εκκίνηση με TFTP
4.5.1. Ρυθμίζοντας έναν εξυπηρετητή DHCP
4.5.2. Ρύθμιση ενός εξυπηρετητή BOOTP
4.5.3. Ενεργοποίηση του εξυπηρετητή TFTP
4.5.4. Μεταφορά των ειδώλων TFTP στη θέση τους
4.6. Αυτόματη Εγκατάσταση
4.6.1. Αυτόματη εγκατάσταση με χρήση του Debian Installer