Příloha A. Nastavení systému Lenny před aktualizací

Obsah

A.1. Aktualizace systému Lenny
A.2. Kontrola zdrojů balíků
A.3. Přechod od zastaralých locales k UTF-8

Tento dodatek obsahuje informace o tom, jak nainstalovat nebo aktualizovat balíky z Debianu Lenny ještě před přechodem na Squeeze. To by mělo být třeba jen ve specifických situacích.

A.1. Aktualizace systému Lenny

V podstatě se nejedná o nic jiného než běžnou aktualizaci Debianu Lenny s tím rozdílem, že musíte zajistit, aby váš seznam balíků stále obsahoval okazy na balíky z vydání Lennyho (viz A.2 – „Kontrola zdrojů balíků“).

Jestliže aktualizujete systém z oficiálního zrcadla Debianu, bude automaticky aktualizován na nejnovější vydání Lennyho.

A.2. Kontrola zdrojů balíků

Pokud se některá z řádek souboru /etc/apt/sources.list odkazuje na stable, vlastně již Squeeze používáte. I když jste již spustili apt-get update, stále se můžete vrátit zpět, viz dále.

Jestliže jste z Debianu Squeeze dokonce instalovali nějaké balíky, pravděpodobně již není důvod instalovat starší balíky z Debianu Lenny. V takovém případě se musíte sami rozhodnout, zda budete pokračovat nebo ne. Degradace balíků na nižší verze je sice možná, ale už přesahuje rámec těchto poznámek.

Svým oblíbeným textovým editorem otevřete (jako root) soubor /etc/apt/sources.list a zkontrolujte všechny řádky začínající deb http: nebo deb ftp:, zda se v nich nevyskytuje řetězec stable. Pokud ano, změňte stable na lenny.

Máte-li v souboru řádky začínající deb file:, budete se muset podívat sami, zda adresář, na který ukazují, obsahuje archiv distribuce Lenny nebo Squeeze.

[Důležité]Důležité

Neměňte žádné řádky začínající deb cdrom:. Změnou byste totiž řádek zneplatnili a museli byste znovu absolvovat diskotéku s programem apt-cdrom. Pokud se zdroje cdrom odkazují na distribuci unstable, nenechte se vystrašit. Přestože je to matoucí, je to v pořádku.

Jestliže jste provedli nějaké změny, soubor uložte a aktualizujte seznam balíků příkazem

# apt-get update

A.3. Přechod od zastaralých locales k UTF-8

Pokud je váš systém lokalizovaný a používá locales z doby před UTF-8, měli byste vážně zvážit přechod na locales používající UTF-8. Od dob, kdy bylo UTF-8 problémové, se situace otočila a nyní jsou naopak čas od času hlášeny chyby, které se projevují právě při použití starších locales před UTF-8. V desktopových prostředích jsou tyto zastaralé locales podporovány jen díky příšerným hackům v útrobách knihoven a my pro ně nejsme schopni zajistit adekvátní podporu.

Pro nastavení/změnu systémových locales můžete použít příkaz dpkg-reconfigure locales. Při dotazu na výchozí locale použijte locale obsahující UTF-8. Dále byste měli projít konfigurační soubory jednotlivých uživatelů a ujistit se, že pro definici prostředí nepoužívají zastaralé locales.