Kapitola 1. Úvod

Obsah

1.1. Hlášení chyb v tomto dokumentu
1.2. Pošlete nám zprávu o přechodu na tuto verzi
1.3. Zdrojové texty tohoto dokumentu

Hlavním cílem poznámek k vydání je informovat o nejdůležitějších změnách v distribuci Debian GNU/Linux 6.0 (kódovým jménem Squeeze), provést uživatele aktualizací z předchozího vydání (5.0, Lenny) a také zmínit potenciální problémy, které se mohou vyskytnout během aktualizace nebo používání tohoto vydání.

Aktuální verze dokumentu je k dispozici na http://www.debian.org/releases/squeeze/releasenotes. Jste-li na pochybách, porovnejte datum na první stránce a případně si obstarejte poslední verzi.

[Výstraha]Výstraha

Jelikož není možné obsáhnout všechny známé problémy, jsou zde přednostně uvedeny ty, které mají dopad na mnoho uživatelů, nebo jsou závažnějšího charakteru.

Podporujeme a popisujeme pouze přechod z předchozí verze Debianu, v tomto případě 5.0. Chcete-li přejít ze starší verze, přečtěte si prosím starší verzi tohoto dokumentu a přecházejte postupně - nejprve na poslední revizi 5.0 a teprve potom na 6.0.

1.1. Hlášení chyb v tomto dokumentu

Snažili jsme se vyzkoušet všechny kroky aktualizace, které v tomto dokumentu popisujeme a také jsme se pokusili předvídat možné problémy, na které mohou uživatelé narazit.

Pokud přesto naleznete v této dokumentaci chybu (chybná nebo chybějící informace), oznamte nám to prosím do systému sledování chyb jako chybu v balíku release-notes. Dříve však zkontrolujte seznam stávajících chyb pro případ, že už byla chyba nahlášena. V takových případech můžete své informace přidat přímo ke stávající chybě.

Ta nejúžasnější hlášení o chybách pak obsahují přímo záplatu oproti zdrojovým textům dokumentu. Více informací o získání zdrojové podoby tohoto dokumentu naleznete v 1.3 – „Zdrojové texty tohoto dokumentu“.

1.2. Pošlete nám zprávu o přechodu na tuto verzi

Vítáme každou informaci ohledně přechodu z Lennyho na Squeeze. Chcete-li se podělit o své zkušenosti, pošlete nám je prosím do systému sledování chyb jako hlášení proti balíku upgrade-reports. Všechny přílohy prosím komprimujte programem gzip.

Při zasílání hlášení prosím přiložte následující informace:

  • Stav balíků před a po aktualizaci: stavová databáze dpkg se nachází v souboru /var/lib/dpkg/status, stavová databáze apt se nachází v souboru /var/lib/apt/extended_states. Zálohu obou databází byste měli provést ještě před samotnou aktualizací (jak popisuje kapitola 4.1.1 – „Záloha dat a konfigurace“), ale záložní kopii těchto informací byste měli nalézt i ve /var/backups.

  • Záznam celé aktualizace pomocí nástroje script, jak popisuje 4.4.1 – „Nahrávání sezení“.

  • Log apt (soubor /var/log/apt/term.log), resp. log aptitude (soubor /var/log/aptitude).

[Poznámka]Poznámka

Před přiložením logů do chybového hlášení si je raději projděte a odstraňte potenciálně citlivé nebo důvěrné informace, protože tyto logy budou publikovány ve veřejně přístupné databázi.

1.3. Zdrojové texty tohoto dokumentu

Zdrojové texty tohoto dokumentu jsou napsány ve formátu DocBook XML. HTML verze se generuje pomocí balíků docbook-xsl a xsltproc. PDF verze se generuje pomocí balíku dblatex nebo xmlroff. Zdrojové texty Poznámek k vydání jsou dostupné v SVN repositáři Dokumentačního projektu Debianu. K souborům můžete přistupovat individuálně přes webové rozhraní, ve kterém můžete vidět i změny mezi jednotlivými verzemi souboru. Více informací o přístupu k SVN naleznete na SVN stránce dokumentačního projektu Debianu.