Kapitola 3. Instalační systém

Obsah

3.1. Co je nového v instalačním systému?
3.1.1. Hlavní změny
3.1.2. Automatické instalace

Oficiální instalační systém Debianu nabízí množství instalačních metod. Dostupné metody, které můžete použít pro instalaci svého systému, závisí na architektuře vašeho počítače.

Obrazy instalačního systému pro Squeezeho společně s instalační příručkou naleznete na stránkách Debianu.

Instalační příručka je dostupná i na prvním oficiálním CD/DVD v souboru /doc/install/manual/jazyk/index.html.

Také byste se měli podívat na známé problémy instalačního systému.

3.1. Co je nového v instalačním systému?

Od svého prvního představení v Debian GNU/Linuxu 3.1 se instalační systém dále vyvíjel, což má za následek lepší podporu hardwaru a několik zajímavých vlastností.

V těchto poznámkách zmíníme pouze nejvýznamnější změny v instalačním systému. Pokud vás zajímá podrobný seznam změn od vydání Lennyho, pročtěte si oznámení k jednotlivým testovacím verzím, která jsou dostupná v archivu novinek D-I.

3.1.1. Hlavní změny

Opuštěné platformy

Z instalačního systému byla odstraněna podpora pro platformy Alpha (alpha), ARM (arm) a HP PA-RISC (hppa). Druhá zmíněná byla nahrazena novým portem ARM EABI (armel).

Nápověda během instalace

Jednotlivé obrazovky instalačního systému nyní mohou obsahovat nápovědu, což by mělo zpříjemnit zážitek z instalace, obzvláště u nových uživatelů. Přestože nyní tuto možnost využívá jen minimum obrazovek, jedná se o solidní základ pro budoucí vydání.

Instalace doporučených balíků

Instalační systém nyní v souladu se zbytkem systému automaticky instaluje také doporučené balíky. Výjimkou jsou specifické situace, kdy výchozí chování nepodává žádoucí výsledky.

Automatická instalace balíků pro konkrétní hardware

Pokud je to vhodné, instalátor automaticky zvolí instalaci balíků specifických pro nalezený hardware. Využívá k tomu nástroj discover-pkginstall z balíku discover.

Podpora pro instalaci starších vydání

Debian-installer je nyní možno použít i pro instalaci předchozích vydání, např. Lenny.

Vylepšený výběr zrcadel

Kromě toho, že instalační systém nabízí lepší podporu nových i starších vydání (použitím archive.debian.org), kontroluje nyní také, zda je zvolené zrcadlo konzistentní a zda obsahuje zvolené vydání.

Změny v dělení disků

Toto vydání nově podporuje souborový systém ext4 a zjednodušuje vytváření pokročilých schémat dělení disků využívajících RAID, LVM nebo šifrování. Podpora pro souborový systém reiserfs již není standardně nabízena, ale dá se volitelně dohrát.

Nahrávání balíků s firmwarem během instalace

V minulém vydání se objevila možnost nahrát balíky s firmwarem z externího média. Nyní je možné tyto balíky nahrát i z instalačního média, což umožňuje vytváření PXE obrazů nebo CD/DVD médií s potřebným firmwarem.

Počínaje Debianem 6.0 byl z Debianu odstraněn nesvobodný firmware (přesunut ze sekce main do sekce non-free). Pro instalaci Debianu na hardwaru, který nesvobodný firmware vyžaduje, můžete tento firmware poskytnout během instalace, nebo můžete využít předpřipravená instalační CD/DVD s nesvobodným firmwarem. Více informací naleznete na stránkách Debianu v části Získání Debianu.

Nové jazyky

Díky ohromnému úsilí překladatelů můžete nyní instalovat Debian GNU/Linux v 70 jazycích, což je o sedm více, než podporoval Lenny. Některé jazyky jsou podporovány pouze v grafickém instalátoru, protože jejich znakové sady se v negrafickém rozhraní prezentují velmi špatně.

Nové jazyky:

  • Asturština, estonština, islandština, kazaština a perština jsou dostupné jak v textovém, tak v grafickém rozhraní instalačního systému.

  • Kannadština, laoština, sinhálština a telugu jsou dostupné jen v grafickém rozhraní.

  • Thajština, dříve dostupná pouze v grafickém rozhraní, je nyní k dispozici i při textové instalaci.

Z důvodu malé přeloženosti byla vypuštěna velština a wolofština.

Zjednodušený výběr místního prostředí

Výběr hodnot ovlivňujících místní prostředí (jazyk, země a locale) je nyní předvídatelnější, flexibilnější a jednodušší, což potěší jak uživatele, kterým stačí zvolit nejběžnější nastavení pro danou zemi, tak uživatele, kteří mají specifické požadavky.

Předvídatelnější jsou i následné kroky ovlivněné volbou místního prostředí, kam patří výběr časového pásma, klávesové mapy nebo výběr zrcadla.

Instalační systém a live systémy

Instalační systém nyní nabízí lepší podporu pro live systémy. Zaprvé, instalátor umístěný na médiu s live systémem může využít jeho balíky a nainstalovat je místo tradičního základního systému. Zadruhé, instalátor nyní může být spuštěn z live systému a uživatel může během instalace live systém normálně používat. Obě vlastnosti jsou součástí Debian Live obrazů dostupných na http://cdimage.debian.org/.

3.1.2. Automatické instalace

Některé změny zmíněné v předchozí části ovlivňují také podporu pro automatické instalace pomocí přednastavení. To znamená, že starší soubory s přednastavením, které fungovaly s Lennym, nyní nemusí fungovat a nejspíš se budou muset upravit.

Instalační příručka obsahuje aktualizovaný dodatek s důkladným popisem celého systému přednastavení.