Debian 6.0 -- Zgłaszanie problemów

Z Uwagami do Wydania

Błędy w Uwagach do wydania powinny być zgłaszane jako błąd dotyczący pseudopakietu release-notes. Dyskusja na temat tego dokumentu jest koordynowana poprzez listę dyskusyjną debian-doc pod adresem <debian-doc@lists.debian.org>. Sprawy związane z dokumentem, które nie są odpowiednie do zgłoszenia błędu, należy poruszyć na liście.

Z instalacją

Problemy związane z instalacją systemu należy zgłaszać jako błędy dotyczące pakietu installation-reports. Prosimy o wypełnienie szablonu raportu aby mieć pewność, że dołączono wszystkie wymagane informacje.

Sugestie oraz poprawki do Podręcznika Instalacji należy zgłaszać wypełniając raport o błędzie dotyczący pakietu installation-guide, będącego pakietem źródłowym za pomocą którego dokumentacja ta jest zarządzana.

Sprawy związane z instalacją systemu, które nie są odpowiednie do zgłoszenia jako błąd (np. brak pewności, czy jest to prawdziwy błąd, czy też nie, zachowanie systemu jest niejasne itp.) należy opisać w wiadomości wysłanej na listę dyskusyjną <debian-boot@lists.debian.org>.

Z aktualizacją

Problemy z aktualizacją systemu z wcześniejszych wersji należy zgłaszać jako błąd dotyczący pakietu upgrade-reports, który jest pseudopakietem używanym do śledzenia tego typu informacji. Więcej informacji na temat wysyłania raportów dotyczących aktualizacji znajduje się w Uwagach do wydania.

Pozostałe problemy

Problemy z systemem, które pojawią się po instalacji, należy spróbować powiązać z właściwym pakietem a następnie wypełnić raport o błędzie dotyczący tego pakietu.