2.1. Podporovaná zařízení

Debian neklade na hardware jiná omezení než ta, která jsou dána jádrem Linuxu nebo kFreeBSD a programy GNU. Tedy na libovolné počítačové architektuře, na kterou bylo přeneseno jádro Linuxu nebo kFreeBSD, knihovna libc, překladač gcc atd., a pro kterou existuje port Debianu, můžete Debian nainstalovat. Viz stránka s porty (http://www.debian.org/ports/s390/).

Než abychom se snažili popsat všechny podporované konfigurace hardwaru pro architekturu S/390, zaměříme se spíše na obecné informace a uvedeme odkazy na doplňující dokumentaci.

2.1.1. Podporované počítačové architektury

Debian GNU/Linux 6.0 podporuje jedenáct hlavních počítačových architektur a několik jejich variant.

Architektura Označení v Debianu Podarchitektura Varianta
Intel x86 i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL z VM-reader a DASD generic
IPL z pásky tape

Debian GNU/kFreeBSD 6.0 podporuje dvě architektury.

Architektura Označení v Debianu
Intel x86 kfreebsd-i386
AMD64 & Intel EM64T kfreebsd-amd64

Tato verze dokumentu se zabývá instalací Debianu s jádrem Linux na architektuře S/390. Pro ostatní podporované architektury jsou návody na stránkách Debian-Ports.

2.1.2. Typy počítačů S/390 a zSeries

Počínaje Debianem Squeeze již není podporováno zavádění v režimu ESA/390. Váš počítač musí podporovat alespoň z/Architecture, Architecture Level Set 2. Uživatelské programy jsou zatím stále kompilovány pro ESA/390. Plně podporován je veškerý hardware zSeries. Nejaktuálnější informace o IBM podpoře Linuxu můžete najít na stránce Linux a System z®.

2.1.3. Víceprocesorové systémy

Tato architektura umožňuje využití více procesorů — tzv. symetrický multiprocesing (SMP). Standardní jádro v distribuci Debian GNU/Linux 6.0 bylo sestaveno s touto podporou, což by nemělo vadit ani při instalaci na jednoprocesorový počítač; pouze režie jádra může být trošku vyšší.

Abyste optimalizovali jádro pro jeden procesor, budete muset nahradit jádro operačního systému, viz 8.6 – „Kompilace nového jádra“. V aktuálním jádře verze 2.6.32 zrušíte podporu SMP tak, že v konfiguračním systému jádra v sekci Processor type and features vypnete položku Symmetric multi-processing support.

2.1.4. Hardware pro připojení k síti

Libovolná síťová karta (NIC) podporovaná jádrem Linux by měla být podporována i instalačním systémem. Ovladače dostupné jako moduly jádra by se měly zavádět automaticky.

Podporovaná síťová zařízení jsou:

  • Channel to Channel (CTC) a ESCON spojení (reálné nebo emulované)

  • OSA-2 Token Ring/Ethernet a OSA-Express Fast Ethernet (ne QDIO)

  • OSA-Express v QDIO módu, HiperSockets a Guest-LAN

2.1.5. Ostatní zařízení

Instalace balíků z XPRAM a z pásky není tímto systémem podporována. Všechny balíky, které chcete instalovat, musí být dostupné na DASD nebo přes síť na NFS, HTTP nebo FTP.