2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό

Debian does not impose hardware requirements beyond the requirements of the Linux or kFreeBSD kernel and the GNU tool-sets. Therefore, any architecture or platform to which the Linux or kFreeBSD kernel, libc, gcc, etc. have been ported, and for which a Debian port exists, can run Debian. Please refer to the Ports pages at http://www.debian.org/ports/s390/ for more details on S/390 architecture systems which have been tested with Debian GNU/Linux.

Δεν γίνεται μια προσπάθεια να περιγραφούν όλες διαφορετικές διαμορφώσεις υλικού που υποστηρίζονται για την αρχιτεκτονική S/390, αντίθετα η ενότητα αυτή περιέχει γενικές πληροφορίες και δείκτες σε μέρη όπου μπορεί να βρει κανείς επιπρόσθετες πληροφορίες.

2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές

Το Debian GNU/Linux 6.0 υποστηρίζει ένδεκα κύριες αρχιτεκτονικές και αρκετές παραλλαγές κάθε αρχιτεκτονικής γνωστές και σαν “γεύσεις”.

Αρχιτεκτονική Debian Designation Υποαρχιτεκτονική Γεύση
Βασισμένη σε Intel x86 i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (big endian) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (little endian) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL από VM-reader και DASD generic
IPL από ταινία ταινία

Debian GNU/kFreeBSD 6.0 supports two architectures.

Αρχιτεκτονική Debian Designation
Βασισμένη σε Intel x86 kfreebsd-i386
AMD64 & Intel EM64T kfreebsd-amd64

This document covers installation for the S/390 architecture using the Linux kernel. If you are looking for information on any of the other Debian-supported architectures take a look at the Debian-Ports pages.

2.1.2. Μηχανήματα τύπου S/390 και zSeries

Since Debian Squeeze, support for booting in ESA/390 mode was dropped. Your machine needs to support for at least the z/Architecture, Architecture Level Set 2. The userland is still compiled for ESA/390, though. All zSeries hardware is fully supported. S/390 support software is included from the kernel 2.6.32 development stream. The most current information about IBM's Linux support can be found at the Linux on System z® page on developerWorks.

2.1.3. Πολλαπλοί Επεξεργαστές

Υποστήριξη πολλαπλών επεξεργαστών — γνωστή και σαν “συμμετρική πολυ-επεξεργασία” ή SMP — είναι διαθέσιμη για την αρχιτεκτονική αυτή. Ο συνηθισμένος πυρήνας του Debian 6.0 έχει χτιστεί με υποστήριξη SMP. Ο πυρήνας αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης και σε μη-πολυεπεξεργαστικά συστήματα, αλλά αυτό έχει μια μικρή επιβάρυνση που θα προκαλέσει μια μικρή μείωση της απόδοσης. Για ένα συνηθισμένο σύστημα όμως κάτι τέτοιο δύσκολα θα το προσέξετε.

Για να βελτιστοποιήσετε τον πυρήνα για συστήματα με ένα επεξεργαστή, θα πρέπει να αντικαταστήσετε τον προκαθορισμένο πυρήνα του Debian. Μπορείτε να βρείτε μια συζήτηση του πώς να το κάνετε αυτό στο Τμήμα 8.6, “Χτίσιμο ενός καινούριου πυρήνα”. Προς το παρόν (με την έκδοση του πυρήνα 2.6.32) ο τρόπος για να απενεργοποιήσετε την συμμετρική πολυεπεξεργασία (SMP) είναι αποεπιλέγοντας την“Symmetric multi-processing support” στην ενότητα “Processor type and features” των ρυθμίσεων του πυρήνα.

2.1.4. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης

Σχεδόν όλoι οι τύποι καρτών δικτύου (NIC) που υποστηρίζονται από τον πυρήνα του Linux πρέπει επίσης να υποστηρίζονται από το σύστημα εγκατάστασης. Οι οδηγοί από αρθρώματα (modules) συνήθως πρέπει να φορτώνονται αυτόματα.

H λίστα των υποστηριζόμενων συσκευών δικτύου είναι:

  • Σύνδεση Channel to Channel (CTC) και ESCON (πραγματική ή εξομοιωμένη)

  • OSA-2 Token Ring/Ethernet και OSA-Express Fast Ethernet (όχι-QDIO)

  • OSA-Express σε κατάσταση QDIO, HiperSockets και Guest-LAN

2.1.5. Περιφερειακά και άλλο Υλικό

Εγκατάσταση πακέτων από XPRAM και ταινίες δεν υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα. Όλα τα πακέτα που θέλετε να εγκαταστήσετε θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε DASD ή από το δίκτυο με χρήση NFS, HTTP ή FTP.