2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với yêu cầu của hạt nhân Linux hay kFreeBSD và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux hay kFreeBSD, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có một bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại http://www.debian.org/ports/s390/ để tìm thêm thông tin về hệ thống kiến trúc S/390 đã được thử ra với Debian GNU/Linux.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc S/390, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Bản phát hành Debian GNU/Linux 6.0 hỗ trợ mười một kiến trúc chính và vài biến thể của mỗi kiến trúc, được gọi như là “mùi vị” (flavor).

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
Dựa vào x86 Intel i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
ARM armel Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (về cuối lớn) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (về cuối nhỏ) mipsel Cobalt cobalt
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài
IPL từ băng băng

Debian GNU/kFreeBSD 6.0 hỗ trợ hai kiến trúc khác nhau.

Kiến trúc Tên Debian
Dựa vào x86 Intel kfreebsd-i386
AMD64 & Intel EM64T kfreebsd-amd64

Tài liệu này bao quát sự cài đặt cho kiến trúc S/390 dùng hạt nhân Linux. Nếu bạn tìm thông tin về bất cứ kiến trúc khác nào được Debian hỗ trợ, xem trang Bản Chuyển Debian.

2.1.2. Kiểu máy S/390 và zSeries

Kể từ bản phát hành Debian Squeeze, không còn hỗ trợ lại chức năng khởi động trong chế độ ESA/390. Máy này cần phải hỗ trợ ít nhất kiến trúc z/Architecture, Architecture Level Set 2 (Kiến trúc Cấp Tập 2). Vùng người dùng vẫn còn được biên dịch cho ESA/390. Tất cả phần cứng zSeries được hỗ trợ đầy đủ. Phần mềm hỗ trợ S/390 được đóng góp bởi luồng phát triển hạt nhân 2.6.32. Thông tin mới nhất về sự hỗ trợ Linux của IBM nằm ở trang Linux trên System z® tại developerWorks.

2.1.3. Đa bộ xử lý

Sự hỗ trợ đa xử lý (cũng được biết như là “đa xử lý đối xứng” hay SMP) sẵn sàng cho kiến trúc này. Ảnh hạt nhân Debian 6.0 tiêu chuẩn đã được biên dịch để hỗ trợ SMP. Hạt nhân tiêu chuẩn cũng sử dụng được trên hệ thống khác SMP, nhưng cũng yêu cầu thêm tài nguyên mà gây ra hiệu suất hơi bị giảm. Khi sử dụng hệ thống một cách thông thường, người dùng không nên thấy gì khác.

Để tối ưu hoá hạt nhân cho hệ thống bộ xử lý trung tâm đơn, bạn cần phải thay thế hạt nhân Debian tiêu chuẩn. Có một cuộc thảo luận về thủ tục này nằm trong Phần 8.6, “Biên dịch hạt nhân mới”. Vào lúc này (hạt nhân phiên bản 2.6.32) cách tắt SMP là bỏ chọn “Symmetric multi-processing support” trong phần “Processor type and features” của cấu hình hạt nhân.

2.1.4. Phần cứng khả năng kết nối mạng

Gần tất cả các thẻ giao thức mạng (NIC) được hỗ trợ bởi hạt nhân Linux nên cũng được hỗ trợ bởi hệ thống cài đặt: các trình điều khiển kiểu mô-đun nên bình thường được nạp tự động.

Danh sách các thiết bị mạng đã hỗ trợ :

  • Sự kết nối kênh đến kênh (CTC) và ESCON (thật hay đã mô phỏng)

  • OSA-2 Token Ring/Ethernet và OSA-Express Fast Ethernet (không-QDIO)

  • OSA-Express trong chế độ QDIO, HiperSockets và Guest-LAN

2.1.5. Ngoại vi và phần cứng khác

Hệ thống này không hỗ trợ khả năng cài đặt gói từ XPRAM và băng. Mọi gói bạn muốn cài đặt cần phải sẵn sàng trên một DASD hay qua mạng bằng NFS, HTTP hay FTP.